برچسب- مرکز مطالعات شورای شهر

طرح ساماندهی جمع آوری و تفکیک زباله ها در همدان اجرا می شود

خبرگزاری ایرنا؛طرح ساماندهی جمع آوری و تفکیک زباله ها در همدان اجرا می شود   https://www.irna.ir/news/84534048

بیشتر بدانید ...

دیدگاه اعضای شورا در تصمیم گیری‌ها سیاسی نیست

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان گفت: دیدگاه اعضای شورا در تصمیم گیری ها و مصوبه های مدیریت شهری هرگز سیاسی نبوده و همواره برگرفته از نظر و ایده کارشناسان خبره علمی است.

بیشتر بدانید ...