برچسب- سعید شهابی مرکز مطالعات شورای شهر همدان

چالش جدی طرح جامع شهری بدون مطالعات اقتصادی

روزنامه سپهرغرب؛ چالش جدی طرح جامع شهری بدون مطالعات اقتصادی http://www.sepehrgharb.ir/Newspaper/SearchInArchive#

بیشتر بدانید ...

طرح جامع شهر همدان دغدغه مردم و مسئولان شهر و استان است

خبرگزاری برنا؛ طرح جامع شهر همدان دغدغه مردم و مسئولان شهر و استان است https://www.borna.news/

بیشتر بدانید ...

تأثیرگذاری مرکز مطالعات شورا هنوز کامل نشده است

خبرگزاری فارس؛تأثیرگذاری مرکز مطالعات شورا هنوز کامل نشده است https://www.farsnews.ir/hamedan/news/14000717000965

بیشتر بدانید ...

ضرورت اصلاح فرآیند‌ها و اولویت بندی کار‌ها در اجرا

خبرگزاری تابناک؛ ضرورت اصلاح فرآیند‌ها و اولویت بندی کار‌ها در اجرا http://www.tabnakhamadan.ir/fa/news/1012153

بیشتر بدانید ...

مصوبات شورا برگرفته از ایده کارشناسان خبره است

خبرگزاری ایرنا؛مصوبات شورا برگرفته از ایده کارشناسان خبره است https://www.irna.ir/news/84565863

بیشتر بدانید ...