فنی عمرانی و امور زیر بنایی

اولویت‌های پژوهشی کمیته فنی، عمرانی و زیر بنایی

آب ۱. امکان‌سنجی احیای قنوات، چشمه‌ها و مسیل‌های موجود و بررسی شیوه‌های احیا، کنترل و بهره‌برداری از آن‌ها در شهر همدان. آسفالت، بتن، مواد و مصالح عمرانی و بازیافت ۱. بررسی مشکلات آسفالت معابر در بخش‌های تولید، حمل، پخش و تعمیر و نگهداری و همچنین ارائه شیوه‌های نوین بهبود کیفیت آن با توجه به شرایط محیطی، اقلیم و وضعیت ترافیک شهر همدان؛ ۲. امکان‌سنجی استفاده از مصالح نوین جایگزین آسفالت با توجه به شرایط محیطی، اقلیم و وضعیت ترافیک شهر همدان؛ ۳. امکان‌سنجی جایگزین [...]

بیشتر بدانید ...