حمل و نقل و ترافیک

اولویت‌های پژوهشی کمیته حمل ‌ونقل و ترافیک

  ایمنی در ترافیک: ۱. شناسایی و اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز در معابر محدوده شهر همدان؛ ۲. طراحی مدل تصادفات در معابر درون‌شهری همدان؛ ۳. مکان‌یابی ایستگاه‌های اورژانس با توجه به مکان‌های حادثه‌خیز؛ ۴. مطالعه رفتار رانندگان، شناسایی عوامل انسانی ایجاد تصادفات و راهکارهای کاهش آن و بررسی تأثیر ارتقا فرهنگ و رفتار ترافیکی در بهبود و روان‌سازی حمل‌ونقل؛ ۵. شناسایی معیارهای مؤثر، مکان‌یابی و اولویت‌بندی احداث پل‌های عابر پیاده در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی شهروندان؛ ۶. ایجاد مدل تأخیر برحسب مدت‌زمان سوانح ترافیکی؛ تعیین نقاط حادثه‌خیز [...]

بیشتر بدانید ...