اولویت های پژوهشی کمیته حقوقی

حقوق عمومی: نظام حاکم بر رسیدگی، در مراجع شبه قضایی شهرداری، (کمیسیون ماده­ی۱۰۰، ماده ۷۷، و…) نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی، در کمیسیون ماده­ی ۷۷ قانون شهرداری؛ بررسی نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر؛ نظام حقوقی حاکم بر معاملات شهرداری­ها؛ بررسی قابلیت ارجاع اختلافات و توافقات شهرداری به داوری؛ نظام حقوقی حاکم بر طرح­های تملک شهرداری؛ نظام حقوقی مطلوب حاکم بر واحد اجرائیات شهرداری آسیب­ شناسی قانون شهرداری با تأکید بر ماده­ی ۱۰۱؛ ماهیت حقوقی سازمان­های وابسته به شهرداری­ها و مؤسسات وابسته به [...]

بیشتر بدانید ...