آموزش، بهره وری و بهبود روش ها

اولویت‌های پژوهشی کمیته آموزش، بهره‌وری و بهبود روش‌ها

1. آسیب­ شناسی ساختار سازمانی و سازمان تفصیلی جدید ابلاغی شهرداری همدان و ارائه پیشنهادهای اصلاحی؛ 2.آسیب­ شناسی جا به­ جایی (افقی و عمودی) افراد در سمت­های مختلف در شهرداری همدان و ارائه راهکارهای طرح جامع مدیریت بهبود منابع انسانی؛ 3.طرح مستندسازی تجارب مدیران و کارکنان برگزیده شهرداری همدان؛ 4.راهکارهای ارتقا سلامت اداری با تأکید بر شناسایی عوامل مؤثر بر پیشگیری از تخلفات مالی و اداری؛ 5.بهینه ­سازی مسیرهای ماشین­ آلات حمل زباله جهت کاهش مسافت و زمان با استفاده از الگوریتم‌های فرا...