نویسنده - روابط عمومی

چالش جدی طرح جامع شهری بدون مطالعات اقتصادی

همدان نیوز؛ چالش جدی طرح جامع شهری بدون مطالعات اقتصادی http://hamedannews.com/news/election/39327

چالش جدی طرح جامع شهری همدان بدون مطالعات اقتصادی

خبرگزاری بسیج؛ چالش جدی طرح جامع شهری همدان بدون مطالعات اقتصادی https://basijnews.ir/fa/news/9402224/

طرح جامع شهر همدان دغدغه مردم و مسئولان شهر و استان است

خبرگزاری برنا؛ طرح جامع شهر همدان دغدغه مردم و مسئولان شهر و استان است https://www.borna.news/

نداشتن مطالعات اقتصادی چالش جدی طرح جامع شهری همدان است

خبرگزاری مهر؛ نداشتن مطالعات اقتصادی چالش جدی طرح جامع شهری همدان است https://www.mehrnews.com/news/5384166/

مشکلات جذب سرمایه گذار در همدان بررسی و رفع شود

خبرگزاری مهر؛ رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شهر همدان خواستار بررسی و رفع مشکلات در جذب سرمایه گذار در همدان شد. https://www.mehrnews.com/news/5380183/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF

تأثیرگذاری مرکز مطالعات شورا هنوز کامل نشده است

خبرگزاری فارس؛تأثیرگذاری مرکز مطالعات شورا هنوز کامل نشده است https://www.farsnews.ir/hamedan/news/14000717000965

ضرورت اصلاح فرآیند‌ها و اولویت بندی کار‌ها در اجرا

خبرگزاری تابناک؛ ضرورت اصلاح فرآیند‌ها و اولویت بندی کار‌ها در اجرا http://www.tabnakhamadan.ir/fa/news/1012153

مصوبات شورا برگرفته از ایده کارشناسان خبره است

خبرگزاری ایرنا؛مصوبات شورا برگرفته از ایده کارشناسان خبره است https://www.irna.ir/news/84565863

بررسی چشم‌انداز ۲۰ ساله شهر و شهرسازی همدان

خبرگزاری مهر؛ بررسی چشم‌انداز ۲۰ ساله شهر و شهرسازی همدان https://www.mehrnews.com/news/5373923/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86