نویسنده - روابط عمومی

سومین نشست نقد و بررسی کتاب با عنوان: معرفی کتاب جولان (محله جولان همدان)

مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان برگزار می‌کند.سومین نشست نقد و بررسی کتاب با عنوان: معرفی کتاب جولان (محله جولان همدان)زمان: چهارشنبه ۴ دی ماه ۹۸ساعت: ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰مکان: بلوار ارم - مرکز همایش های قرآنی و بین المللی

پنجمین جلسه مشترک کمیته های “ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه” و “آموزش، بهره وری و بهبود روشها” مرکز مطالعات

پنجمین جلسه مشترک کمیته های "ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه" و "آموزش، بهره وری و بهبود روشها" مرکز مطالعات، با حضور آقایان عسگریان‌رییس‌کمیسیون‌نظارت‌و‌اموراداری شورای اسلامی شهر همدان،اساتید دانشگاهی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری و مدیران و کارشناسان این حوزه، در مرکزمطالعات با دو دستور کار ذیل برگزار شد:ارائه گزارش عملکرد بودجه نیمه اول سال جاری شهرداری همدان.ارائه دومین گزارش تحلیلی منابع انسانی شهرداری همدان.در پایان این جلسه، به پیشنهاد آقای سیدمسعودعسگریان، رئیس کمیسیون نظارت شورای اسلامی...