نویسنده - روابط عمومی

اولین جلسه مشترک کمیته گردشگری و کمیته اقتصاد مرکز مطالعات

اولین جلسه مشترک کمیته گردشگری و کمیته اقتصاد مرکز مطالعات، با محوریت ارائه نظرات و پیشنهادهای اعضای دو کمیته در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری، با حضور اعضای دو کمیته برگزار شد. روابط عمومی مرکز مطالعات۱۰دی‌ماه ۱۳۹۸

اهدا حکم قائم مقام مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان

در جلسه شورای اداری مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان، حکم جناب آقای دکتر سیامک سلیمی به عنوان قائم مقام مرکز توسط جناب آقای دکتر ابراهیم مولوی رئیس محترم مرکز اهدا شد.

برگزاری جلسه شورای اداری مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان

جلسه شورای اداری مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان با حضور جناب آقای دکتر مولوی رئیس محترم مرکز، جناب آقای دکتر سلیمی معاون محترم و کارشناسان مرکز برگزار شد.

برگزاری جلسه شورای اداری مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان

جلسه شورای اداری مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان با حضور جناب آقای دکتر مولوی رئیس محترم مرکز، جناب آقای دکتر سلیمی معاون محترم و کارشناسان مرکز برگزار شد.

نشست نقد و بررسی کتاب جولان

آقای‌ مهندس‌ صوفی‌ شهردار محترم همدان در سلسله‌ نشست‌های‌ کتابخوان عنوان کردند: ما در طی چند دهه اخیر به علت بی تدبیری و عدم توجه مدیریت شهری وقت، بسیاری از بافت‌های قدیمی و با هویت خود را از دست داده‌ایم. در این زمینه اولین تلاش مجموعه مدیریت شهری این است که بافت و ساختار قدیم و جدید از هم جدا باشند و در دو تعریف جداگانه قرار بگیرند. مهندس صوفی با اشاره به بحث برندسازی شهر همدان، بکارگیری...

نشست نقد و بررسی کتاب جولان

جناب‌ آقای‌ گردان رئیس محترم شورای اسلامی شهر همدان در نشست نقد و بررسی کتاب جولان، یکی از نمونه‌های بارز تعاملات مناسب بین مدیریت‌ شهری و حوزه دانشگاهی را تأسیس مرکز‌ مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان دانستند و افزودند: امروزه به شدت بر تقویت تعامل با دانشگاه‌ها تأکید می‌شود که خوشبختانه شهر همدان در این زمینه از شهرهای پیش‌رو در سطح کشور بوده است. ایشان همچنین کتاب‌هایی مانند کتاب جولان را از مراجع اصلی برای استناد آیندگان، در...

نشست نقد و بررسی کتاب جولان

رئیس محترم مرکز مطالعات جناب‌ آقای‌ دکتر مولوی در آغاز نشست نقد و بررسی کتاب جولان؛ ضمن خیر مقدم به مولفین و نویسندگان کتاب جولان اظهار داشتند: که هدف و فلسفه ایجاد مرکز‌ مطالعات‌ شورای‌ شهر همدان استفاده از فکر و اندیشه شهروندان، اندیشمندان و نخبگان در حوزه عمران و آبادانی شهر همدان است. ایشان در ادامه عنوان کردند: امروز با توجه به حضور اساتید برجسته، مرکز مطالعات به دستاوردهای علمی خوب و اثرگذاری دست یافته‌ است و خاطرنشان...

برگزاری سومین نشست از سلسله‌ نشست‌های‌ کتابخوان با عنوان “معرفی کتاب جولان همدان”

سومین نشست از سلسله‌ نشست‌های‌ کتابخوان با عنوان "معرفی کتاب جولان همدان" با حضور دکتر ابراهیم مولوی؛ رئیس محترم مرکز مطالعات، جناب آقای‌ گردان؛ رئیس محترم شورای اسلامی شهر همدان، مهندس‌ عباس‌ صوفی شهردار محترم همدان و مولفین کتاب؛ دکتر عراقچیان، دکتر علیتاجر، دکتر زارعی، دکتر پیله‌ور و اساتید محترم دانشگاهی برگزار شد.

نشست نقد و بررسی کتاب جولان

آقای‌ دکتر عراقچیان عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا و از نویسندگان کتاب محله جولان در نشست نقد و بررسی کتاب جولان عنوان کردند که قابلیت‌ها و پتانسیل‌های شهر همدان به خوبی شناخته و معرفی نشده‌اند و ما در زمینه تبلیغات بافت شهر همدان بسیار کم کاری داشته‌ایم. در این راستا سعی شده است در کتاب محله جولان، شناختی از همدان و بافت این محله ارائه گردد. ایشان همبستگی.های موجود در بافت محلات قدیمی را از ویژگی‌های بارز شهرهای...