آرشیو ماهانه - آبان ۱۳۹۹

جلسه مشترک کمیته های خدمات_شهری و کمیته‌فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، پیرامون “بررسی نقش شماره ارتباطی ۱۳۷ بر میزان کارایی و اثربخشی مدیریت شهری و تأثیر آن بررسی رضایت و اعتماد شهروندان به مدیریت شهری همدان”

جلسه مشترک کمیته های خدمات_شهری و کمیته‌فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با حضور دکتر مولوی نایب رئیس و ریاست محترم مرکز مطالعات پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان و مهندس خوشبخت رئیس سامانه ارتباطی ۱۳۷ شهرداری همدان و سایر اعضای کمیته پیرامون "بررسی نقش شماره ارتباطی ۱۳۷ بر میزان کارایی و اثربخشی مدیریت شهری و تأثیر آن بررسی رضایت و اعتماد شهروندان به مدیریت شهری همدان" برگزار گردید در این جلسه ابتدا مهندس خوشبخت به ارائه طرح پیشنهادی مذکور پرداختند...

ششمین جلسه کمیته گردشگری مرکز مطالعات، با “موضوع ارایه نظرات و پیشنهادات در خصوص گردشگری پسا کرونا و همفکری در جهت رونق گردشگری”

ششمین جلسه کمیته گردشگری مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان با "موضوع ارایه نظرات و پیشنهادات در خصوص گردشگری پسا کرونا و همفکری در جهت رونق گردشگری" با حضور اقای عسگریان رئیس شورای اسلامی شهر همدان ، اقای دکتر مولوی رییس مرکز مطالعات و پژوهش و نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان،اقای قراباغی رئیس کمیسیون اقتصاد ، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان ، و اساتید کمیته گردشگری در دهکده تفریحی ، توریستی و...