آرشیو ماهانه - مهر ۱۳۹۹

مولوی، نایب رئیس شورا شد

مولوی، نایب رئیس شورا شد اکبر_کاوسی‌امید، نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان با توجه به اینکه ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا را برعهده گرفته‌ است، از سمت نایب رئیس شورای شهر همدان استعفا داد. پس از موافقت با این استعفای وی، طی برگزاری انتخابات داخلی شورای شهر همدان، ابراهیم_مولوی با ٨ رأی موافق و ٣ رأی ممتنع به‌عنوان نایب رئیس شورای شهر انتخاب شد.

طرح «بررسی مجدد نامه الحاق روستاهای حسن‌آباد، علی‌آباد و قاسم‌آباد به شهر همدان» با محوریت اعلام موافقت با الحاق روستاهای مورد نظر

ابراهیم مولوی، سخنگوی شورای شه رهمدان در چهل‌وهفتمین صحن شورا: طرح «بررسی مجدد نامه الحاق روستاهای حسن‌آباد، علی‌آباد و قاسم‌آباد به شهر همدان» با محوریت اعلام موافقت با الحاق روستاهای مورد نظر در صحن شورا مورد تصویب قرار گرفت. این طرح با محوریت تأسی از مصوبه #هیأتوزیران و انجام خدمات شهری و توجه به مناطق الحاقی و ارائه خدمات بهینه و مطلوب این مناطق و ارائه امتیازات و تخفیفات مناطق توانمندسازی در راستای نیل به عدالتاجتماعی مورد موافقت اکثریت اعضای شورای...