آرشیو ماهانه - شهریور ۱۳۹۸

برگزاری جلسه دبیران مرکز مطالعات جهت ارائه برنامه های هفته جاری کمیته های این مرکز

برگزاری جلسه دبیران مرکز مطالعات جهت ارائه برنامه های هفته جاری کمیته های این مرکز با حضور ریاست محترم مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان روابط عمومی مرکزمطالعات ۳۰شهریور ماه۹۸

برگزاری جلسه اداری مرکز مطالعات پیرامون هماهنگی و بررسی برنامه های جاری و همچنین اقدامات صورت گرفته

برگزاری جلسه اداری مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان پیرامون هماهنگی و بررسی برنامه های جاری و همچنین اقدامات صورت گرفته برگزار گردید. روابط عمومی مرکزمطالعات ۳۰شهریور ماه۹۸

جلسه مشترک کمیته های شهرسازی و معماری مرکزمطالعات پیرامون بررسی ادامه شرح خدمات بافت بازار شهر همدان

جلسه مشترک کمیته های شهرسازی و معماری مرکزمطالعات پیرامون بررسی ادامه شرح خدمات بافت بازار شهر همدان با حضور و معاون محترم معاونت معماری و شهرسازی شهرداری همدان جناب آقای امیر فتحیان نسب و اساتید دانشگاهی عضو کمیته در سالن صحن شورای اسلامی شهر همدان برگزار گردید. 🔴 مقرر شد پس از اصلاحات مصوب در جلسه شرح خدمات در صحن شورای اسلامی شهر همدان عنوان گردد. روابط عمومی مرکزمطالعات ۳۰شهریور ماه۹۸

برگزاری جلسه کمیته حقوقی مرکز مطالعات شورای اسلامی شهربه منظور ادامه رسیدگی به تفسیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها

برگزاری جلسه کمیته حقوقی مرکز مطالعات شورای اسلامی شهر با حضور دکتر سلیمی معاون مرکز مطالعات، دکتر انصاری مسئول پیگیری مصوبات مرکز مطالعات، اساتید عضو کمیته، مدیران و کارشناسان حوزه حقوقی، املاک و قراردادهای شهرداری همدان با ریاست دکتر حمید گلی پور به منظور ادامه رسیدگی به تفسیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛ روابط عمومی مرکزمطالعات ۲۸شهریورماه۹۸

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز مطالعات به منظور آسیب شناسی کمیته های مرکز و بررسی پیرامون فصلنامه مرکز مطالعات

جلسه شورای پژوهشی مرکز مطالعات با حضور آقای دکتر گیاه شناس ریاست محترم شورای پژوهشی مرکز مطالعات و اعضای شورای پژوهشی پیرامون ۱. آسیب شناسی کمیته های مرکز مطالعات ۲.بررسی پیرامون فصلنامه مرکز مطالعات ۳.ارائه گزارش مراسم گردهمایی معماران و انبوه سازان غرب کشور امروز صبح در سالن جلسات مرکز مطالعات برگزار شد. اعضای شورای پژوهشی: ۱.دکتر محمدرضا عراقچیان ۲.دکتر محمود نیلی ۳.دکتر علی اصغر تروهید ۴.دکتر علی اکبر فامیل روحانی ۵.دکتر مهدی درگاهی ۶.دکتر اکبر عروتی موفق ۷.دکتر محمدرضا...

صاحب محمدیان منصور عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا درهشتمین نشست شهراندیشی افزود:

صاحب محمدیان منصور عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا درهشتمین نشست شهراندیشی با عنوان توسعه راهبردی هسته تاریخی شهر همدان با تاکید بر امکان سنجی گذرهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری: رویکرد روددره یکی از رویکرد های آرمانی بافت شهرسازی است که با مباحث و موانع بسیاری در حال حاضر مواجه است و با شرایط موجود فعلا پیگیری آن امکان پذیر نمی باشد. روابط عمومی مرکزمطالعات ۲۷شهریور ماه ۹۸

محمد سعید ایزدی معاون سابق وزارت راه و شهرسازی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا درهشتمین نشست شهراندیشی افزود:

محمد سعید ایزدی معاون سابق وزارت راه و شهرسازی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا درهشتمین نشست شهراندیشی با عنوان توسعه راهبردی هسته تاریخی شهر همدان با تاکید بر امکان سنجی گذرهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری: رودخانه ها یکی از مهمترین شاخصه های موجود در بافت تاریخی همدان، که امیدواریم در آینده ای نه چندان دور در اقدامی جسورانه توسط شهردار محترم امر احیا این رودخانه ها را آغاز نمایند. شهر همدان، شهری شبکه ای و هم پیوند از...

حسن سجادزاده عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا درهشتمین نشست شهراندیشی افزود:

حسن سجادزاده عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا درهشتمین نشست شهراندیشی با عنوان توسعه راهبردی هسته تاریخی شهر همدان با تاکید بر امکان سنجی گذرهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری: تصرف فضاهای انسانی و محلی توسط ماشین، ضرورت توجه به گذرهای فرهنگی و تاریخی را دوچندان می کند چرا که شاهدیم مکانی برای انسان محوری در شرایط حاضر باقی نمانده است. تهیه سند استراتژی توسعه بافت تاریخی،ابزاری برای جلوگیری از سلیقه گرایی در مدیریت شهری و نقش انگیزی در بافت ها و...

عباس صوفی شهردار همدان درهشتمین نشست شهراندیشی افزود:

عباس صوفی شهردار همدان درهشتمین نشست شهراندیشی با عنوان توسعه راهبردی هسته تاریخی شهر همدان با تاکید بر امکان سنجی گذرهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری گفت شهر همدان یک شهر گردشگری است که باید برای حفظ هویت آن تلاش کرد از این رو باید از تمام ظرفیت های شهر جهت برنامه ریزی اجرایی و علمی با کمک اساتید دانشگاهی، صاحب نظران و افراد با تجربه که شناخت کافی از بافت شهر دارند و تمامی افرادی که به حفظ هویت...

کامران گردان رییس شورای اسلامی شهر همدان در هشتمین نشست شهراندیشی افزود:

کامران گردان رییس شورای اسلامی شهر همدان در هشتمین نشست شهراندیشی با عنوان توسعه راهبردی هسته تاریخی شهر همدان با تاکید بر امکان سنجی گذرهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری ضمن اشاره به این موضوع که برگزاری چنین نشست هایی موجب حرکت از دیدگاه ها و رویکرد های سنتی به رویکردهای علمی و نوین در شهر می شود گفت: شورای شهر فراتر از وظایف خود در حوزه گردشگری ورود پیدا کرده و با ارائه بسته های تشویقی به سرمایه گذاران و...