آرشیو ماهانه - خرداد ۱۳۹۸

تفریغ بودجه سال ۹۷

بخش اول گزارش "تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری همدان (تحلیل مدیریتی)" توسط آقای دکتر #تروهید در کمیته ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه مرکز مطالعات تهیه و نشر داده شد. 🔺بخش دوم گزارش توسط دکتر #حیدریان در خصوص "تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری همدان (تحلیل آماری)" تهیه و تدوین شده است متعاقبا منتشر خواهد شد. 🔺تدوین بخش سوم گزارش "تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری همدان (تحلیل مقایسه ای مناطق شهرداری) " در دستور کار کمیته ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه قرار گرفته...

دومین جلسه کارگروه شهر دوستدار کودک مرکز مطالعات

🔆دومین جلسه کارگروه شهر دوستدار کودک مرکز مطالعات با حضور رئیس مرکز پژوهش های معاونت شهرسازی و معماری و اساتید محترم دانشگاه برگزار شد. 🔅 در این جلسه موضوع نحوه مشارکت کودکان در مدیریت شهری بررسی و پیشنهادهای اعضا جهت ارائه به شورای اجرایی شهر دوستدار کودک ارسال گردید.    

دومین نشست نقد و بررسی کتاب

🔆دومین نشست نقد و بررسی کتاب با موضوع "باز آفرینی شهری و پایداری اجتماعی" (مترجم: دکتر حسن سجادزاده)مرکز مطالعات مورخ ۹۸.۴.۲ در سالن کنفرانس مرکز همایش های قرآنی و بین المللی شهر همدان از ساعت ۱۹ تا ۲۱ برگزار می شود.

سیاست گذاری تملک ، مرمت و بهره برداری از اماکن دارای قدمت تاریخی و هویت فرهنگی

جلسه کارگروه کمیته گردشگری با موضوع سیاست گذاری تملک ، مرمت و بهره برداری از اماکن دارای قدمت تاریخی و هویت فرهنگی با حضور ۳ نفر از مالکین خانه های تاریخی و کارشناس حقوقی شهرداری بررسی مشکلات مالکین در مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان برگزار شد.

بررسی روندپیشرفت پروژه عمرانی پارک ولایت همدان

🔷جلسه هم اندیشی مدیران ارشد شهری همدان و اعضای کمیته های مرکز مطالعات پیرامون #بررسی روندپیشرفت پروژه عمرانی پارک ولایت همدان با حضور آقای #گردان رئیس شورای اسلامی شهر، آقای #صوفی شهردار همدان، آقای دکتر #گیاه شناس رئیس مرکز مطالعات، اعضای شورای اسلامی شهر همدان، مدیران و متخصصان شهرداری همدان، اساتید عضو کمیته های مرکز مطالعات و مشاور طرح، جهت ارائه گزارش خلاصه ای از فاز صفر و مشروح فاز اول و دوم طرح پارک ولایت منطقه فخر آباد...

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اراک از مرکز مطالعات وپژوهش های شورای اسلامی شهر همدان

🔺بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر #اراک از مرکز مطالعات وپژوهش های شورای اسلامی شهر همدان با حضور آقای #گردان رئیس شورای اسلامی شهر همدان، آقای #صوفی شهردار همدان، آقای دکتر #گیاه_‌شناس رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر، اعضای شورای شهر همدان و مدیران و کارشناسان شهرداری همدان

بررسی پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد در کمیته عمران

🔆جلسه بررسی پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و همچنین موضوعات جاری کمیته عمران و امور زیر بنایی مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان؛ با حضور اساتید دانشگاهی عضو کمیته برگزار شد.

تعیین تکلیف نهایی ترکیب کمیته های فنی و عمرانی، شهرسازی و معماری

🔺چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز مطالعات با موضوع تعیین تکلیف نهایی ترکیب کمیته های فنی و عمرانی، شهرسازی و معماری و بررسی نامه ارسالی از دفتر امور شهری، شوراهای استانداری با حضور اعضای کمیته برگزار شد.

ارائه گزارش تهیه شده در کمیته ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه مرکز مطالعات در شورا

🔺ارائه گزارش تهیه شده در کمیته ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه مرکز مطالعات در خصوص تحلیل مدیریتی و تحلیل آماری تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری همدان توسط جناب آقای دکتر تروهید و جناب آقای دکتر حیدریان به نمایندگی از کمیته ارزیابی مرکز مطالعات در جلسه تفریغ بودجه کمیسیون برنامه، بودجه ومالی شورای اسلامی شهر به ریاست آقای کاووسی امید در صحن شورای اسلامی شهر انجام شد. 🔷در این جلسه، آقای #عسگریان رییس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی...

سیاست گذاری تملک ، مرمت و بهره برداری از اماکن دارای قدمت تاریخی و هویت فرهنگی

کار گروه کمیته گردشگری مرکز مطالعات جهت بررسی "سیاست گذاری تملک ، مرمت و بهره برداری از اماکن دارای قدمت تاریخی و هویت فرهنگی" با حضور خانم #سلماسی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر و اعضای کارگروه تشکیل جلسه داد. در انتها جلسه پیشنهادات، طرح های تشویقی و حمایتی جهت حفظ و نگهداری از خانه های تاریخی و واجد ارزش مطرح شد.