آرشیو ماهانه - اردیبهشت ۱۳۹۸

بررسی عملکرد شهرداری در حوزه آموزش کارکنان شهرداری همدان در کمیته آموزش

جلسه کمیته #آموزش، بهره وری و منابع انسانی؛ مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر با عنوان "بررسی عملکرد شهرداری در حوزه آموزش کارکنان شهرداری همدان " با حضور اساتید محترم دانشگاه و مدیران و کار شناسان شهرداری همدان برگزار شد.

سیاست گذاری تملک ، مرمت و بهره برداری از اماکن دارای قدمت تاریخی و هویت فرهنگی

اولین جلسه کارگروه کمیته #گردشگری #مرکز_مطالعات جهت "سیاست گذاری تملک ، مرمت و بهره برداری از اماکن دارای قدمت تاریخی و هویت فرهنگی" با حضور خانم #سلماسی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان و اساتید دانشگاهی عضو کمیته برگزار شد.

بررسی راهکارهای ارتقا نشاط اجتماعی با محوریت پیاده‌راه

جلسه کارگروه #نشاط_اجتماعی مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان با موضوع "راهکارهای ارتقا نشاط اجتماعی با محوریت پیاده‌راه" برگزار شد. در انتها جلسه مقرر شد در جلسه آتی راهبردها، راهکارها و ایده‌های پیشنهادی جهت افزایش نشاط اجتماعی با محوریت کودکان و بانوان ارائه شود.

بررسی مطالعات ساماندهی قنوات در کمیته خدمات شهری، محیط زیست و سلامت مرکز مطالعات

اولین جلسه کمیته #خدمات شهری، محیط زیست و سلامت مرکز مطالعات در سال ۹۸ با عنوان "بررسی مطالعات ساماندهی قنوات" با حضور اساتید محترم دانشگاهی عضو کمیته و مدیران شهرداری همدان برگزار شد. در انتها جلسه پیشنهاد گردید، جلسه مشترکی با کمیسیون خدمات شهری و نمایندگان ارگان های ذیربط موضوع برگزار گردد.

بررسی گذر فرهنگی و گردشگری در شهر همدان

جلسه مشترک کمیته #گردشگری و #شهرسازی_و_معماری مرکز مطالعات پیرامون تدوین و برنامه ریزی نشست شهر اندیشی با عنوان "گذر فرهنگی و گردشگری در شهر همدان" با حضور آقای #قراباغی رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر، رییس و اعضای کمیته های شهرسازی و معماری و گردشگری برگزار شد. در انتها جلسه مقرر گردید هفته آتی، جلسه ای مشترک با این دو کمیته جهت دریافت پیشنهاد های اساتید و بررسی بیشتر برگزار شود.

ارائه گزارش برنامه عملیاتی معاونت برنامه ریزی شهرداری همدان در خصوص بودجه سالیانه در کمیته ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه مرکز مطالعات

√دومین جلسه کمیته #ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه مرکز مطالعات با دستور کار ارائه گزارش برنامه عملیاتی معاونت برنامه ریزی شهرداری همدان در خصوص بودجه سالیانه با حضور اساتید و صاحب نظران عضو کمیته، مدیران و کارشناسان شهرداری، دکتر #گیاه شناس رییس مرکز مطالعات، دکتر انصاری معاون هماهنگی مرکز مطالعات، آقای وجدی هویدا معاون مرکز عصر امروز در سالن جلسات مرکز مطالعات برگزار شد. √در پایان این نشست، احکام عضویت اساتید و اعضای کمیته توسط دکتر گیاهشناس رییس مرکز مطالعات...

برگزاری اولین جلسه هیئت امنا مرکز مطالعات در سال ۹۸

🔺 اولین جلسه #هیئتامنا مرکز مطالعات در سال ۹۸ با هدف بررسی "تصویب برنامه و بودجه سال ۹۸، تصویب چارت مرکز، تصویب شورای پژوهشی مرکز " (اهم موضوعات) با حضور آقای #گردان رئیس شورای اسلامی شهر، آقای #بادامی نائب رئیس شورای شهر، آقای #قراباغی رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذار و گردشگری، آقای #کاوسی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی، آقای دکتر #گیاه‌شناس رییس مرکز مطالعات، آقای #حضرت_زاده معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری و اساتید برجسته دانشگاهی...

“بررسی عملکرد سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در حوزه آموزشهای شهروندی” در کمیته آموزش

🔻جلسه کمیته #آموزش، بهره وری و منابع انسانی؛ مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر با عنوان "بررسی عملکرد سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در حوزه آموزشهای شهروندی" با حضور اساتید محترم دانشگاه و مدیران سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری همدان برگزار شد.

“سیاست گذاری تملک، مرمت و بهره برداری از اماکن دارای قدمت تاریخی و هویت فرهنگی”

🔺جلسه پنجم کمیته #گردشگری مرکز مطالعات با موضوع "سیاست گذاری تملک، مرمت و بهره برداری از اماکن دارای قدمت تاریخی و هویت فرهنگی" با حضور خانم #سلماسی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان، کارشناسان شهرداری همدان و اساتید عضو کمیته برگزار شد. در انتها جلسه مقرر گردید، کارگروهی جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات مالکان خانه های تاریخی و واجد ارزش تشکیل شود، که سازمان های مختلف در جهت کمک و تسهیل مشکلات موجود بتوانند ورود پیدا...

بازدید از پارک ولایت

  http://hamedanresearch.ir/wp-content/uploads/2019/05/t_video5956569690464585173.mp4 بازدید مشترک کمیته های (شهرسازی معماری-فنی و عمرانی) #مرکز_مطالعات از پروژه عمرانی پارک ولایت،صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۹ با حضور دکتر #گیاه_شناس رئیس مرکز مطالعات، آقای #ابرار_خرم مدیر منطقه دو شهرداری همدان و اساتید دانشگاهی عضو هر دو کمیته