آرشیو ماهانه - آبان ۱۳۹۷

برگزاری جلسه کمیته معماری و شهرسازی جهت بررسی طرح پژوهشی (ویرایش نهایی)و پروپوزال کارشناسی ارشد

در این جلسه دو دستور کار با عناوین: 1.طرح پژوهشی (ویرایش نهایی) با عنوان بازآفرینی سکونتگاه های غیر رسمی در راستای تحقق بخشی سازمان فضای شهر همدان (نمونه موردی شهرک ولیعصر) 2.پروپوزال کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل عوامل و فرآیند الحاق و ادغام سکونتگاه های روستایی در محدوده شهر همدان مطرح و مورد بررس قرار گرفت. در ادامه جلسه مقرر شد هر دو عنوان اصلاح و مجدد بازنگری شود.       #روابط_عمومی_مرکز_مطالعات #موسوی #آبان ماه_97

کمیته گردشگری مرکز مطالعات تشکیل جلسه داد:

چهارمین جلسه کمیته گردشگری مرکز مطالعات با حضور آقای حسین قرا باغی رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری و اساتید دانشگاهی پیرامون بررسی طرح ایده برتر شهری همدان برگزار گردید. از موضاعات مطرح شده در جلسه: شهر هوشمند، تبلیغات محیطی و گردشگری شبانه بود.

در کمیته خدمات شهری؛ محیط زیست و سلامت بررسی شد

چهارمین جلسه کمیته خدمات شهری؛ محیط زیست و سلامت پیرامون بررسی اولویت های پژوهشی پیشنهادی شهرداری در مبحث مدیریت بحران با حضورخانم بیتا روحی مدیر اداره مدیریت بحران و اساتید محترم دانشگاه برگزار گردید.در ادامه جلسه اولویت های پژوهشی پیشنهادی شهرداری در این حوزه مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت. همچنین روحی در حوزه مدیریت بحران و اقدامات صورت گرفته به سوالات اساتید محترم در این حوزه پاسخ دادند.

چهارمین جلسه کمیته اقتصادی و سرمایه گذاری با حضور اعضای شورای اسلامی و شهردارهمدان، معاونین ایشان، مدیران شهرداری و اساتید دانشگاه برگزار گردید

در ابتدا ی جلسه اولویت های پژوهشی پیشنهادی شورا و شهرداری در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت. در ادامه جلسه رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری در خصوص عملکرد این سازمان به سوالات اعضای حاضر در این جلسه پاسخ دادند. در انتها مدیران یکی از شرکت های سرمایه گذار در بخش خصوصی در خصوص سرمایه گذاری ظرفیت های شرکت خود توضیحاتی اراِیه کردند.

ادامه بررسی اولویت های پژوهشی در کمیته شهرسازی و معماری مرکز مطالعات و پژوهش ها

کمیته شهرسازی و معماری مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان به ریاست دکتر محمدرضا عراقچیان و با حضور اعضای کمیته پیرامون بررسی" اولویت پژوهشی حوزه شهرسازی و معماری تشکیل جلسه داد.

ادامه بررسی اولویت پژوهشی حوزه شهرسازی و معماری و بررسی اصلاحات انجام شده طرح پژوهشی با عنوان بازآفرینی سکونتگاه های غیر رسمی در کمیته شهرسازی و معماری

کمیته #شهرسازی_و_معماری مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان به ریاست دکتر محمدرضا عراقچیان و با حضور اعضای کمیته پیرامون بررسی" اولویت پژوهشی حوزه شهرسازی و معماری و اصلاحات انجام شده طرح پژوهشی با عنوان بازآفرینی سکونتگاه های غیر رسمی "تشکیل جلسه داد