آرشیو ماهانه - اسفند ۱۳۹۴

بازديد از اراضي قابل اجراي طرح بازآفريني محلات همدان

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر همدان به همراه مديرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان استان و تعدادي از کارشناسان از اراضي قابل احداث و بهره‌برداري درجهت طرح بازآفريني محلات شهر بازديد به عمل آورد. رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي شورا در اين خصوص اظهار کرد: با توجه به مصوبه طرح بازآفريني محلات شهر همدان و تشکيل ستادي با اين عنوان در سطح استان و پيرو برگزاري جلسات اتاق فکر در خصوص اجرايي کردن اين طرح پيشنهاد شد از...