آرشیو ماهانه - مهر ۱۳۹۴

نرگس نوراله زاده: برگزارى سمينار آموزشي مديريت دانش و پياده سازي آن در شهرداري همدان

رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر همدان از برگزاري سمينار آموزشي مديريت دانش و پياده سازي آن در شهرداري همدان توسط اين مركز خبر داد. به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر همدان، نرگس نورا.. .زاده با بيان اينكه سمينار آموزشي مديريت دانش و پياده سازي آن در شهرداري به همت مركز مطالعات و پژوهش هاي شورا برگزار شد، افزود: اين سمينار به منظور آشنايي مديران و كارشناسان شهرداري از مباحث نوين مديريت دانش در راستاي ارتقاي...