آرشیو ماهانه - فروردین ۱۳۹۴

تفاهم نامه سه جانبه همكاري پارك علم و فناوري استان، شوراي اسلامي شهر و شهرداري همدان تفاهم نامه سه جانبه همكاري في مابين پارك علم و فناوري استان، مركز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر و شهرداري همدان به امضا رسيد

در جلسه‌‌اي تفاهم‌نامه سه‌جانبه همكاري في‌مابين پارك علم و فناوري استان، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر و شهرداري همدان در راستاي " فراهم نمودن بسترها و زيرساخت‌هاي مناسب در جهت گسترش فعاليت‌هاي پژوهشي و مطالعاتي و ايجاد و حمايت از فعاليت‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان به منظور توسعه اقتصاد مقاومتي و برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي فناورانه و كمك به توسعه كارآفريني و درآمد پايدار مبتني بر فناوري و نوآوري و اشتغال پايدار، مولد و ارزش افزا " به...

اولويت هاي هفتگانه محور كارهاي پژوهشي در مديريت شهري است

رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر همدان گفت: اولويت هاي هفتگانه مديريت شهري همدان استخراج شده كه اين اولويت ها محور كارهاي پژوهشي در اين مركز است نرگس نورا...زاده با بيان اينكه در مركز مطالعات و پژوهش‌هاي شوراي اسلامي اولويت‌هاي مديريت شهري را در سال 93 استخراج كرده‌ايم، اظهار كرد:‌ اولويت‌هاي مديريت شهري در هفت بخش فرهنگي، شهرسازي، برنامه‌ريزي، عمراني، گردشگري، خدمات شهري و... است. وي افزود: اولويت‌هاي هفت‌گانه مديريت شهري مبناي برنامه‌هاي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي شوراي...