آرشیو ماهانه - بهمن ۱۳۹۳

رئيس مرکز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر همدان خبر داد: بررسي بخش مطالعات معماري طرح BRT در كميته سيما و منظرشهري

رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي از تصويب كليات طرح اتوبوس تندرو ارائه شده توسط مهندسين مشاور خبر داد و گفت: مطالعات مربوط به بخش معماري طرح در جلسه كميته سيما و منظر شهري بررسي و نتايج نهايي اعلام خواهد شد به نقل از روابط عمومي شوراي اسلامي شهر همدان، نرگس نورا...زاده در جلسه شوراي پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي شورا افزود: با توجه به تصويب كليات طرح اتوبوس تندرو ارائه شده توسط مهندسين مشاور، معاونت حمل و...