آرشیو ماهانه - آبان ۱۳۹۳

در جلسه هيئت امناي مرکز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر مطرح شد: تشکيل شوراي فرهنگ عمومي شهر تصويب شد. رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر همدان از تصويب تشكيل شوراي فرهنگ عمومي در مركز خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر همدان، نرگس نورا...زاده در نشست هيأت امناي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي شورا با بيان اين مطلب، افزود: شوراي فرهنگ عمومي در راستاي بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي فرهنگي موجود شهر همدان در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي تشكيل مي‌شود. نورا...زاده با بيان اينكه با تشكيل شوراي فرهنگ عمومي مي‌توان از برنامه‌ها و امكانات بخش‌هاي دولتي و مديريت شهري بهره گرفت، اضافه كرد: با اين اقدام مي‌توان از نظرات تشكل‌هاي مردمي و سمن‌ها استفاده كرد. وي اظهار...

نرگس نوراله زاده: مرکز مطالعات و پژوهش هاي شورا، مصوبات خود را تا حصول نتيجه و اجرايي شدن پيگيري مي کند

رئيس مرکز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر همدان گفت: مرکز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر همدان تمامي مصوبات و نتايج پژوهش هاي خود را تا حصول نتيجه و اجرايي شدن در شهرداري پيگيري مي کند. به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر همدان، نرگس نوراله زاده در نخستين جلسه هيئت امناي اين مرکز که با حضور اعضاي جديد و سابق هيئت امناي مرکز تشکيل شد، با ارائه خلاصه اي از عملکرد يک ساله اين مرکز اظهار...