یازدهمین نشست شهراندیشی

Posted by: روابط عمومی Category: گزارش خبری Comments: 0 Post Date: دی ۲۲, ۱۳۹۹

یازدهمین نشست شهراندیشی

رضوان سلماسی رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان در یازدهمین نشست شهراندیشی با موضوع” شهرداری همدان دبیرخانه کشوری شهرهای تاب‌آور،چالش ها و فرصت ها” با تاکید بر اینکه، کاهش خطر پذیری نوعی سرمایه گذاری جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان است عنوان کرد: معتقدم افزایش جمعیت شهری بدون افزایش آگاهی و برنامه ریزی، از عوامل اصلی افزایش مخاطرات اقتصادی، فرهنگی، طبیعی، اجتماعی و…ست که بر کیفیت حوزه ها و ابعاد گوناگون زندگی شهروندان اثرگذار خواهد بود. لذا می‌توان اذعان کرد که امروزه توجه به افزایش تاب آوری و کاهش خطر پذیری نوعی سرمایه گذاری جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان است.

ایشان با تاکید بر برنامه ریزی برای جلوگیری از بحران و مدیریت بحران به شیوه ای که کمترین آثار مخرب برای جامعه را داشته باشد بیان کرد: داشتن مدیریت واحد در تصمیم گیری ها و اجتناب از تعدد نهادهای تصمیم گیر در مدیریت به موقع بحران، بسیار اثر گذار است.

وی افزود اجرایی شدن مصوبه شورای اسلامی شهر، با موضوع “ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه های شهرداری”، از آنجا که تاب‌آوری نیز یکی از ارکان مصوبه مذکور است، انتظار می رود رسیدگی و توجه به این رکن مهم و ارزیابی تاب آوری در پروژه‌ها، به یک پیوست مطالعاتی ضروری برای اجرای پروژه تبدیل گردد تا از وقوع بحران و مشکلات احتمالی مرتبط پیشگیری شود.  همچنین به‌روزرسانی زیرساخت‌های شهری با توجه به استانداردهای جهانی نیز باید در کنار این تصمیم مهم در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد. اساس تحقق تاب آوری محله ای، مدیریت بحران محله محور است. در این راستا با بهره گیری از پتانسیل سرمایه های اجتماعی موجود در جامعه از جمله هیئت های مذهبی، شبکه ها و پایگاه های اجتماعی، شوراهای محلی، سازمانهای مردم نهاد و … ، تعامل پویا با شهروندان در محله ها، آموزش و افزایش سطح آگاهی و مهارت شهروندان می توانیم بحث مدیریت بحران محله محور را عملیاتی کنیم.
رضوان سلماسی رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان در  جمع‌بندی پایانی یازدهمین نشست شهراندیشی با موضوع” شهرداری همدان دبیرخانه کشوری شهرهای تاب‌آور،چالش ها و فرصت ها” گفت: در راستای نهادینه کردن تاب آوری برای شهر همدان پیشنهاد می گردد چند اقدام اساسی در دستورکار مدیران ارشد شهری، ادارات، سازمان های متولی با محوریت دبیرخانه کشوری شهرهای تاب‌آور مستقر در شهرداری همدان قرار گیرد، اقداماتی چون:

۱. مدیریت بحران محله محور بعنوان دستور کار و سیاست اصلی در راستای رسیدن به شهر تاب آور پیگیری شود.

۲. تاب آوری در شهر همدان به عنوان یک برند مطرح و تبدیل به مطالبه عمومی گردد. لازمه این امر، تقویت جایگاه و عملکرد دبیرخانه شهرهای تاب آور و فعالیت دائمی این دبیرخانه و نیز برنامه‌ریزی مناسب و حضور مستمر در کمپین جهانی تاب آوری شهری است.

۳. با توجه به نقش بودجه، در برنامه ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، بودجه لازم در خصوص تاب آوری شهری به عنوان یک سیاست در بودجه سنواتی ادارات و ارگان های ذیربط پیش بینی شود.

۴.آموزش مدیران مرتبط با تاب آوری شهری، در سطوح مختلف و گذراندن دوره های لازم از مهمترین زیرساخت های شهرتاب آور بوده و شایسته است، انتخاب مدیران بر اساس میزان آشنایی و تخصص ایشان در این حوزه صورت پذیرد.

۵. در پروژه های شهری در دست اقدام یا پروژه‌های مصوب، تاب آوری شهری، به عنوان یکی از پیوست های مطالعاتی الزام آور پروژه تعریف و کسب میزان قابل قبول سطح تاب آوری در پروژه، جواز اجرای آن باشد.

در نهایت میتوان گفت، تاب آوری شهرها در جذب سرمایه های اقتصادی و اجتماعی برای جامعه نقش بسزایی را ایفا کرده و در رونق وضعیت اقتصادی و اجتماعی اثرگذار خواهد بود.

علیرضا طالبی مدیر کل مدیریت بحران استانداری همدان در یازدهمین نشست شهراندیشی با موضوع” شهرداری همدان دبیرخانه کشوری شهرهای تاب‌آور،چالش ها و فرصت ها” با اشاره بر اینکه برای تاب‌آوری شهرها باید بودجه مناسبی در نظر گرفت عنوان کرد؛ تاب آوری شهرها، نوعی هزینه کرد اضافه نیست و تمامی جوامع مدیریت شهری هر ساله در این زمینه هزینه می کنند؛ ولی ما سعی داریم اقدامات مربوطه را به صورت چهارچوب دار و هدفمند دنبال کنیم تا میزان موفقیت ها و اثرگذاری ها مشخص کردند اگر اصول دهگانه کمپین شهرهای تاب آور رعایت شود، و اقدامات در چک لیست های مشخصی ثبت شوند تا میزان اثرگذاری اقدامات را ارزیابی کرد.

ایشان در ادامه نشست گفت؛ اصل اساسی تاب آور کردن شهرها، خود شهروندان هستند و تا همکاری لازم را نداشته باشند و مشارکت کافی را از طریق شفاف سازی ضرورت امر با مدیریت شهری به عمل نیاورند، اقدامات مدیریت شهری اثربخشی کافی را نخواهد داشت.

علیرضا_طالبی در ادامه یازدهمین نشست شهر اندیشی گفت؛ در خصوص تاب آوری شهر همدان مطرح کردند؛با توجه به اینکه مشخص شد استان همدان و شهر همدان ظرفیت لازم برای تاب آوری شهری را دارد و مدیران شهری استان نیز توانمندی لازم جهت پیگیری موضوع را دارا می باشند اولین قدم های تاسیس دبیرخانه شهرهای تاب آور برداشته شد شهر همدان به عنوان دبیرخانه کشوری شهرهای تاب‌آور انتخاب شد تا آموخته ها و اطلاعات و تجربیات خود را در اختیار سایر شهرهای کشور قرار دهد.

ایشان افزودند؛ اگر بتوانیم تاب آوری روستاها را در همدان اجرایی کنیم و بر اساس اصول دهگانه شهرهای تاب آور پیش برویم تا همدان را به عنوان «همدان استان تاب آور» به همگان بشناسانیم به الگو و پیشگام در کشور تبدیل خواهیم شد. ما موظفیم دو سند در این خصوص را تدوین کنیم و شایسته است وظایف تمامی ادارات و ارگانهای ذیربط در حوزه تاب آوری شهری تعریف شود تا در سند مذکور گنجانده شود و همه خود را در این مسیر مسئول بدانند.

دکترعلیضمیر معاونت خدمات شهری شهرداری همدان در یازدهمین نشست شهراندیشی با موضوع” شهرداری همدان دبیرخانه کشوری شهرهای تاب‌آور،چالش ها و فرصت ها”با تاکید بر این که بنا داریم فضاهای شهری را مقاوم در برابر حوادث طبیعی کنیم، عنوان کرد؛ در مدیریت فضای شهری بنا داریم شهر را به سطحی برسانیم که در برابر تمامی بلاهای طبیعی و مخاطرات انسان ساز بتواند قبل و حین و بعد از وقوع بحران مقاومت لازم را داشته باشد.

در ادامه نکاتی مهمی را مطرح کردند که؛ ناپایداری بافت های شهری، آسیب پذیری در برابر بلایای طبیعی، فرسودگی، حاشیه نشینی، ناکارآمدی برخی بافت های شهری، عدم رعایت اصول ساخت و ساز صحیح شهری، وجود کاربری های متعدد شهری برای پاسخگویی به نیاز شهروندان، وجود اولویت های متعدد خدماتی توسعه و عمران شهری برای مدیران شهری در کشور ایران از جمله عواملی هستند که باعث افزایش آسیب پذیری فضای شهری شده اند.

دکترعلیضمیر در ادامه یازدهمین نشست شهراندیشی گفت؛ ایشان افزودند که؛در خصوص بیان مسئله و مدیریت بحران و برنامه ریزی جهت مصون سازی شهر ها با رشد فزاینده شهرنشینی و توسعه شهری مواجه هستیم که موجب شکل گیری چالش های نوین و ضرورت جامع نگری برای حل پایدار آنها شده است؛ لازم است به صورتی تمرکز گرا و مشارکتی، رویکردها و نظریه های برنامه ریزی برای این موضوع را مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهیم، لذا در این بحث، علاوه بر این که وظایفی برای مدیران شهری تعریف شده است، بر موضوع الزام مشارکت مردم تاکید ویژه داریم. همچنین تاکید داشتند؛ بحث جریان سازی و ایجاد حساسیت در کلانشهرها و مراکز استانی توسط همدان در دست اقدام است تا موضوع به صورت کامل در سطح کشور معرفی شود و در گام بعدی، به تشخیص و ارزیابی خطر پذیری به صورت نظام مند خواهیم پرداخت.

و در پایان نکات خود به میزان آمادگی جهت مقابله با معضلات و میزان اثرگذاری مباحث آموزشی در افزایش این سطح آمادگی تا مدتها مغفول مانده بود ولی در حال حاضر مورد تاکید ویژه مدیریت شهری همدان قرار دارد.

image_pdfفایل PDFimage_printپرینت

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × پنج =