گردشگری

گردشگری

کمیته گردشگری با هدف برقراري ارتباط ما بين مراكز علمي و پژوهشي و شوراي اسلامي شهر و شهرداري و ارائه پيشنهاد براي اصلاح قوانين آئين نامه ها استانداردها و ضوابط مراجه ذيربط تشكيل شد مديريت علمي دقيق  و كارآمد جهت ارتقاء سطح گردشگری در حوزه مرتبط مدیریت شهری، مشاوره در حوزه ساخت تاسیسات و ابنیه گردشگری به شورای محترم، ایجاد ارتباط نزدیک بین علوم گردشگری و حوزه اجرائیات شهری، در تخصصی­سازی نظریه­ها و داده­های اجرائی گردشگری در مدیریت شهری، برنامه­ریزی برگزاری همایش­های علمی گردشگری و زیرساخت­ها در زیباسازی شهری، مطالعه اقدامات ملی و بین المللی در حوزه گردشگری شهری، برنامه­ریزی، تشویق و حمایت از طرح­های توسعه­ای گردشگری به بخش خصوصی و افراد حقیقی، ایجاد پل ارتباطی بین شورا و جوامع علمی در اخذ ایده­های تخصصی گردشگری، تلاش در ارائه طرح­های نوین، بهینه­سازی، هوشمندسازی و فناوری اطلاعات در مدیریت شهری، برنامه­ریزی و تعیین و اولویت‌بندی جایگاه گردشگری در تمامی حوزه­های خدمات شهری با توجه به اولویت گردشگری استان برنامه­ریزی، تولید، ثروت و افزایش درآمد در حوزه گردشگری، ارائه راهکار و هدایت سرمایه­ها در زمینه گردشگری مشاوره، تدوین و دستورالعمل شناسایی تملک، مرمت و بهره ­بری از اماکن تاریخی و دارای هویت فرهنگی شهر، فعال­سازی حوزه گردشگری دانشگاه‌ها و حمایت از NGO ها در روان­سازی خدمات گردشگری، کمک به تصمیم ­سازی در انسان محوری شهری در اولويت همه برنامه هاي خود قرار داده است. همچنین با عنایت به اینکه اولویت اول استان توسعه گردشگری می­باشد، با حمایت و کمک کلیه سازمان­ها و نهادها و NGO  ها و آحاد مردم، تلاش در تولید جنبش گردشگری در مدیریت شهری و پوشش گردشگری در کلیه فعالیت­های شهری با نظر شورای محترم شهر مد نظر می باشد.

جهت مطالعه عملکرد این کمیته بر روی لینک زیر کلیک کنید:

کمیته گردشگری
اولویت‌های پژوهشی کمیته گردشگری
 

۱. بررسی و تدوین طرح جامع برنامه­ریزی گردشگری شهری:

۱-۱. طرح شناسایی، جانمایی و طراحی خدمات گردشگری شهری؛

۱-۲. تهیه اطلس گردشگری شهری؛

۱-۳. تهیه و تدوین بسته­های جامع سرمایه­گذاری در حوزه گردشگری؛

۱-۴. احیاء ابنیه و فضاهای شهری واجد ارزش­های تاریخی، فرهنگی و طبیعی؛

۱-۵. احیا میراث ناملموس فرهنگی و اجتماعی شهر همدان؛

۱-۶. توسعه گردشگری هوشمند و طراحی سامانه جامع گردشگری شهر همدان؛

۲. ارائه راهکارهایی جهت تولید فرصت‌های گردشگری با مشارکت مردمی؛

۳. مطالعه قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدهای گردشگری شهر همدان؛

۴. داوری طرح­های مطالعاتی و پایان­نامه­های دانشگاهی؛

۵. پیشنهاد برگزاری همایش و کنگره­های ملی و بین­المللی در زمینه گردشگری؛