چهارمین جلسه کمیته شهرسازی و معماری مرکز مطالعات، با موضوع «بررسی محدوده شهرداری بافت تاریخی همدان»

چهارمین جلسه کمیته شهرسازی و معماری مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر با موضوع «بررسی محدوده شهرداری بافت تاریخی همدان» با حضور دکتر ابراهیم مولوی رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌ها، خانم مهندس نورالله‌زاده رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، آقای مهندس صمدیان مدیر شهرسازی استانداری همدان و اعضای کمیته برگزار شد.

در این جلسه نتایج حاصل از بازدید انجام شده از محدوده بافت مرکزی شهر همدان جمع‌بندی شد و در نهایت محدوده سال ۱۳۳۵ به عنوان شهرداری بافت مرکزی(با قابلیت افزایش یا کاهش در بعضی قسمت‌ها) مورد توافق اعضا قرار گرفت.