فناوری اطلاعات و شهر هوشمند

فناوری اطلاعات و شهر هوشمند

کمیته فناوری اطلاعات و شهر هوشمند مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان با رویکرد استفاده حداکثری از قابلیت‌های سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری و همچنین تخصص اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های همدان در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد شده تا با ارائه نظرات مشورتی به شورای اسلامی شهر و شهرداری همدان و بررسی طرح های پژوهشی و پروژه های مطالعاتی، گامی موثر در مسیر محقق شدن شهرداری الکترونیک و شهر هوشمند بردارد.

در ترکیب این کمیته چهار نفر از اساتید برجسته هیئت علمی با گرایش‌های مهندسی نرم افزار، توسعه سیستم های نرم افزار، ارزیاب سیستم های نرم افزاری، اینترنت اشیاء و هوشمندسازی عضو هستند و ریاست کمیته را دکتر حسن بشیری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی همدان به عهده دارند. نماینده شورای اسلامی شهر همدان در ترکیب کمیته فناوری اطلاعات، مهندس بادامی نجات نایب رییس شورای اسلامی شهر همدان و رییس کمیسیون آموزش شورای عالی استانها است. همچنین رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری به همراه برخی مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات شهرداری همدان جهت ارائه مشاوره و اعلام نظر در جلسات کمیته حضور بعمل می‌آورند.

‌از جمله مهمترین اقدامات و اهدافی که کمیته فناوری اطلاعات و شهر هوشمند دنبال میکند می‌توان به اظهارنظر کارشناسی در خصوص تصمیمات حوزه فناوری اطلاعات ( سامانه ها، مرکز داده، شبکه و زیرساخت)، کمک به اولویت بندی نیازمندی‌های حوزه فناوری اطلاعات در راستای استقرار شهرداری الکترونیک، تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعملهای اجرایی به منظور بهره برداری بهینه و کاربردی از تجهیزات موجود، ارائه مشاوره به کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر، بررسی برنامه و بودجه سالیانه شهرداری به ویژه در حوزه تخصصی فناوری اطلاعات، بازدید میدانی از زیرساخت های فناورانه موجود در شهرداری همدان و ارائه مشاوره در راستای رفع مشکلات موجود و حرکت به سمت یکپارچه سازی سامانه های موجود و بررسی طرح های پژوهشی و پروپوزال های دانشجویی ارجاع شده به کمیته اشاره کرد.

جهت مطالعه عملکرد این کمیته بر روی لینک زیر کلیک کنید:

کمیته فناوری اطلاعات و شهر هوشمند
اولویت‌های پژوهشی سال ۱۳۹۷
شناسایی الگوهای برون‌سپاری خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه مدیریت شهری؛ (مطالعه موردی: شهرداری همدان)؛
ارزیابی استراتژی‌های توسعه، تهیه و استقرار نرم‌افزارهای تخصصی شهرداری همدان؛
شناسایی و اولویت‌بندی کاربست فناوری‌های نوین در توسعه شهر هوشمند؛
ارزیابی روش­های مختلف تولید و به‎روزرسانی نقشه‌های دیجیتالی شهری؛
بررسی و تبیین الگوهای مشارکت، سرمایه‌گذاری و سرمایه پذیری در توسعه و ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان؛
بررسی روش­ها و ارائه شیوه‌نامه ارزش‌گذاری بر دارایی‌ها، فرصت‌ها و امتیازات جهت ورود به بازار سرمایه پذیری در حوزه فناوری اطلاعات؛
وارسی و اعتبارسنجی داده‌ها در خدمات فناوری اطلاعات شهرداری؛
امکان‌سنجی کاربست هوش سازمانی و تحلیل داده‌ها در شهرداری همدان؛
بررسی روش‌های ایجاد درآمد پایدار از حوزه فناوری اطلاعات در شهرداری همدان؛
امکان‌سنجی مشارکت خصوصی و عمومی در ایجاد بستر BTS و فیبر نوری با مشارکت شهرداری؛
بررسی روش‌های ترویج استفاده شهروندان از خدمات غیرحضوری مبتنی بر فناوری اطلاعات.