فنی عمرانی و امور زیربنایی

فنی عمرانی و امور زیربنایی

كميته فني عمراني با هدف برقراري ارتباط ما بين مراكز علمي و پژوهشي و شوراي اسلامي شهر و شهرداري و كمك به شهرداري در هماهنگ سازي مديريت مطالعات طرح هاي عمراني و تعريف نيازها و اولويت هاي عمراني شهر همدان و كمك به شهرداري در اجراي شيوه هاي بهبود كيفيت آسفالت وبه  كارگيري مصالح نوين  تشكيل شد. كميته عمران مديريت مطالعاتي پروژه هاي پژوهشي مصوب در حوزه مديريت شهري و همچنين انجام ساير فعاليت هاي تحقيقاتي در آن حوزه را به عهده دارد و تلاش مي كند شهرداري و شوراي اسلامي شهر را در اتخاذ تصميمات كاربردي پژوهش محور جهت خدمت رساني هر چه بهتر به شهروندان ياري رساند.

 

جهت مطالعه عملکرد این کمیته بر روی لینک زیر کلیک کنید:

کمیته فنی، عمرانی و امور زیربنایی
آب

۱. امکان‌سنجی احیای قنوات، چشمه‌ها و مسیل‌های موجود و بررسی شیوه‌های احیا، کنترل و بهره‌برداری از آن‌ها در شهر همدان.

آسفالت، بتن، مواد و مصالح عمرانی و بازیافت

۱. بررسی مشکلات آسفالت معابر در بخش‌های تولید، حمل، پخش و تعمیر و نگهداری و همچنین ارائه شیوه‌های نوین بهبود کیفیت آن با توجه به شرایط محیطی، اقلیم و وضعیت ترافیک شهر همدان؛

۲. امکان‌سنجی استفاده از مصالح نوین جایگزین آسفالت با توجه به شرایط محیطی، اقلیم و وضعیت ترافیک شهر همدان؛

۳. امکان‌سنجی جایگزین آسفالت و بتن متخلخل در محوطه‌سازی‌ها با توجه به شرایط محیطی، اقلیم شهر همدان؛

۴. امکان‌سنجی بازیافت مواد و مصالح از دیدگاه عمرانی، اقتصادی و زیست‌محیطی در شهر همدان؛

۵. ارزیابی فنی و اقتصادی به‌کارگیری بتن‌های ویژه به‌جای بتن‌های معمولی در شهر همدان؛

۶. ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از انواع آسفالت‌های سرد، استخوان‌بندی سنگ‌دانه‌‌ای (SMA) و سطحی و حفاظتی در شهر همدان؛

۷. راهکارهای ارتقا کیفیت، افزایش دوام و کاهش زیان‌های رطوبتی در بتن‌های آسفالتی در شهر همدان؛

۸. راهکارهای ارتقا کیفیت، افزایش دوام و کاهش زیان‌های رطوبتی در بتن‌های سیمانی در شهر همدان.

مدیریت بحران و سوانح عمرانی

۱. شیوه‌های نوین پیشگیری و کاهش سوانح ناشی از فعالیت‌های پروژه‌های عمران شهری در شهر همدان؛

۲. پدافند غیرعامل در پروژه‌های عمران شهری در شهر همدان.

مدیریت و مهندسی ساخت

۱. شناسایی منابع، مخاطرات و شیوه‌های مدیریت ریسک، کنترل، نظارت و ارزیابی پروژه‌های عمران شهری در شهر همدان؛

۲. راهکارهای انطباق پروژه‌های عمران شهری و صنعت ساخت‌وساز با توسعه پایدار در شهر همدان؛

۳. شیوه‌های نوین تعمیر، نگهداری و عملیات اجرایی در راستای بهینه کردن فرایندهای پروژه‌های عمران شهری و صنعت ساخت‌وساز در شهر همدان؛

۴. راهکارهای افزایش مشارکت بخش خصوصی در انجام پروژه‌های عمران شهری در شهرداری همدان؛

۵. بررسی راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساخت‌وسازها و پروژه‌های عمران شهری شهرداری همدان.