روند بازنگری طرح جامع شهر همدان

Posted by: ادمین Category: انتشارات مرکز, گزارش تصویری, گزارش خبری Comments: 0 Post Date: اسفند ۲۲, ۱۳۹۷

روند بازنگری طرح جامع شهر همدان

 


نشست هم اندیشی اساتید کمیته های تخصصی مرکز مطالعات و مدیران شهرداری همدان پیرامون #روند_بازنگری_طرح_جامع_شهر_همدان با حضور آقای دکتر گیاه شناس رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورا، نائب رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر همدان، مدیران شهرداری و اساتید کمیته های تخصصی مرکز مطالعات برگزار شد.

         

 

دکتر #گیاه_شناس رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان در نشست هم اندیشی اساتید کمیته های تخصصی و مدیران شهرداری همدان پیرامون #روند_بازنگری_طرح_جامع_شهر_همدان:

استفاده از نظرات و دیدگاه های اساتید کمیته های تخصصی  مرکز مطالعات پیرامون بازنگری طرح جامع همدان می تواند به توسعه آینده شهر همدان کمک شایانی نماید.

بهتر است طرح جامع همدان انسان محور تدوین شود.

همدان در مجاورت قطب بزرگ و توسعه یافته تهران به عنوان پایتخت قرار دارد و به دلیل نزدیکی همدان به پایتخت، امکان سرریزی سرمایه گذاری به سمت همدان وجود دارد و بهتر است در المان ها و پارامترها و مولفه هایی که در تدوین طرح جامع در نظر گرفته می شود جذابیت‌های برای فراهم آمدن شرایط این موضوع فراهم شود.

در طرح جامع مواردی در نظر گرفته شود که جلوی مهاجرت و ایجاد اشتغال کاذب را بگیرد.

آقای بهابادی مشاور #روند_طرح_جامع_شهر_همدان در نشست هم اندیشی اساتید کمیته های تخصصی مرکز مطالعات و مدیران شهرداری همدان :

محله محوری اساس نگاه ما به شهر می باشد زیرا اساس شکل گیری شهر ها محله ها می باشد.

مطالعات،تحلیل و تدوین طرح جامع شهر همدان به پایان رسیده و در حال ورود به مرحله طراحی می باشد.

مهندس #حمید_بادامی_نجات نائب رئیس شورای اسلامی شهر همدان در نشست هم اندیشی اساتید کمیته های تخصصی مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان پیرامون #روند_بازنگری_طرح_جامع_شهر_همدان:

طرح جامع مهمترین موضوع مدیریت شهری در این دوره می باشد.

طرح جامع شهر همدان بر اساس واقعیت های شهر بهتر است دیده و لحاظ شود.

توسعه شهر همدان باید با وضعیت موجود در دنیا هماهنگ باشد.

پیرامون طرح جامع در کمیته فناوری اطلاعات و شهر هوشمند مرکز مطالعات جلساتی برگزار گردد که نیازهای شهر هوشمند و شهر الکترونیک و مبانی مورد نیاز طرح جامع در آن دیده شود.

از نظرات و دیدگاه‌های اساتید کمیته‌های مرکز مطالعات در طرح جامع می شود استفاده شایانی کرد، زیرا قطعاً نظر اساتید باعث تدوین بهتر این طرح خواهد شد.

دکتر #گومه عضو کمیته معماری و شهرسازی مرکز مطالعات در نشست هم اندیشی اساتید کمیته های تخصصی و مدیران شهرداری همدان پیرامون #روند_بازنگری_طرح_جامع_شهر_همدان:

طرح جامع به لحاظ ماهیت به مسائل کلان و ترسیم خطوط کلی توسعه شهر توجه دارد، لازم است که نکته کلیدی در آن مدنظر قرار گیرد. مشاور باید توجه داشته باشد طرح برای چه کسی تهیه می‌شود.

مبحث حق بر شهر یعنی همه گروه‌های اجتماعی و سنی شهر حق حیات و سکونت دارند، در مطالعات طرح جامع عموما نیازهای کودکان، بانوان، سالمندان و خروجی‌های آن یعنی کاربری ها و تعیین سلسله مراتب دسترسی و راهبردها مدنظر قرار گیرد، یعنی طرح انسان محور با رویکرد حق بر شهر از الزامات آینده شهری می باشد.

دکتر #عراقچیان رئیس کمیته شهرسازی و معماری مرکز مطالعات در نشست هم اندیشی اساتید کمیته های تخصصی و مدیران شهرداری همدان پیرامون #روند_بازنگری_طرح_جامع_شهر_همدان:

چشم انداز کلی شهر تعریف شود؛

اهداف و رویکردها می‌بایست درجه‌بندی و بر حسب نوع (کوتاه، میان و بلند مدت)تعریف شود؛

طرح دارای توجیه اقتصادی باشد؛

اثرات اجتماعی و روانی طرح بر کاهش استرس شهروندان و آموزش فرهنگی شهروندان دیده شود؛

پیشنهاد می گردد مبانی محله محوری و حفظ سلسله مراتب دسترسی در طرح به طور اساسی لحاظ شود؛

آسیب شناسی طرح های جامع و تفصیلی قبلی ؛

طرح دینامیک و پویا باشد و قابلیت بازیابی داشته باشد؛

سقف جمعیتی برای شهر دیده شود.

آقای #محمدی_راستی عضو کمیته آموزش، بهره وری و بهبود روش ها مرکز مطالعات در نشست هم اندیشی اساتید کمیته های تخصصی و مدیران شهرداری همدان پیرامون #روند_بازنگری_طرح_جامع_شهر_همدان:

شهر همدان شاخص های مختلفی را از قبل انقلاب اسلامی، جهت هویت بخشی شاهد بوده است، از جمله میدان مرکزی شهر همدان، اجرای یادمان های بوعلی سینا، باباطاهر، میدان شیر سنگی و طرح‌هایی که جهت ارتقا هویت شهر همدان برنامه ریزی شده است.

شاخص هایی که در حوزه فناوری اطلاعات، قوانین و مقررات شهرسازی و مباحث حقوقی مطرح شده در نهایت باید منجر به ارتقا و افزایش هویت شهری شود.

دکتر #بشیری عضو کمیته فناوری و شهر هوشمند در نشست هم اندیشی اساتید کمیته های تخصصی و مدیران شهرداری همدان پیرامون #روند_بازنگری_طرح_جامع_شهر_همدان:

یک طرح جامع فناوری اطلاعات و شهر هوشمند در طرح جامع شهر دیده نشده است، حتما باید برنامه‌ای برای لحاظ کردن موضوع فناوری اطلاعات و شهر هوشمند در طرح جامع شهر دیده شود.

طرح جامع در نهایت تدوین خواهد شد، اما آنچه اهمیت دارد، وجود یک برنامه اقدام و ارائه برنامه زمانبندی، الزامات و اهداف شیوه، ارزیابی و نظارت بر طرح است.

اگر در یک طرح جامع غیر کامل نظارت و ارزیابی درستی انجام گیرد بسیار موثرتر از یک طرح جامع کامل با نظارت ضعیف و شاخص های ارزیابی ضعیف است.

آقای #عزیزی عضو کمیته حقوقی مرکز مطالعات در نشست هم اندیشی اساتید کمیته های تخصصی و مدیران شهرداری همدان پیرامون #روند_بازنگری_طرح_جامع_شهر_همدان:

تاثیر حقوق بر طرح جامع باعث ایجاد بهداشت روانی جامعه می‌شود.

جهت پیشبرد امور نیاز به اصلاح قوانین می باشد.

آقای #محمدیان منصور عضو کمیته گردشگری مرکز مطالعات در نشست هم اندیشی اساتید کمیته های تخصصی و مدیران شهرداری همدان پیرامون #روند_بازنگری_طرح_جامع_شهر_همدان:

مشخص نمودن مناطق نمونه و پردیس های گردشگری در طرح جامع کمک بسیار زیادی جهت دستیابی به یک سند اجرایی خیلی مهم می باشد، که بتواند این مناطق را تبدیل به مناطق یا پردیس های گردشگری فعال کند.

دکتر #مکارچیان عضو کمیته امور زیربنایی، عمرانی مرکز مطالعات در نشست هم اندیشی اساتید کمیته های تخصصی و مدیران شهرداری همدان پیرامون #روند_بازنگری_طرح_جامع_شهر_همدان:

زیرساخت های شهر بایستی هماهنگ با طرح جامع باشد.

نقشه شهر همدان دارای یک طرح شعاعی و منحصر به فرد می باشد که در ترافیک شهر بسیار مسئله ساز می باشد، با جانمایی مناسب کاربری ها و مشاغل و انتقال آنها از مرکز شهر به جاهای مناسب تر در شهر به کاهش ترافیک در آن منطقه کمک شایانی می کند.

مهندس #یوسفی معاون امور زیربنایی و حمل و نقل در نشست هم اندیشی اساتید کمیته های تخصصی و مدیران شهرداری همدان پیرامون #روند_بازنگری_طرح_جامع_شهر_همدان:

برای شهر همدان که در پهنه زلزله می باشد نقشه گسل ها و پهنه زلزله در طرح باید دیده شود و بر اساس دستورالعمل شورای امنیت کشور و پدافند غیرعامل باید بدانیم ساختمان ها را در کجا می سازیم.

دکتر #سروش عضو کمیته شهرسازی و معماری مرکز مطالعات در نشست هم اندیشی اساتید کمیته های تخصصی و مدیران شهرداری همدان پیرامون #روند_بازنگری_طرح_جامع_شهر_همدان:

باید موضوعات بالادستی و مصوبات ابلاغی را در این طرح حفظ کنیم و مدیریت شهری پایبند به اجرای طرح باشد.

آقای #یاسینیان عضو کمیته فناوری اطلاعات و شهر هوشمند مرکز مطالعات در نشست هم اندیشی اساتید کمیته های تخصصی و مدیران شهرداری همدان پیرامون #روند_بازنگری_طرح_جامع_شهر_همدان:

چطور طرح جامع شهر ها بدون در نظر گرفتن زیرساخت های فناوری اطلاعات و درنظرگرفتن پیاده سازی شهر هوشمند ساخته می شود، در تمام شهرهای دنیا بستر شهر الکترونیک را در نظر گرفته اند و با توجه به زیرساخت ها اطلاعات لازم را کسب می کنند و با کمک هوش مصنوعی برنامه ریزی صورت می پذیرد.

آقای #معصوم_زاده عضو کمیته حقوقی مرکز مطالعات در نشست هم اندیشی اساتید کمیته های تخصصی و مدیران شهرداری همدان پیرامون #روند_بازنگری_طرح_جامع_شهر_همدان:

چنانچه در طرح های جامع و تفصیلی پیوست های اقتصادی برای این طرح‌ها پیش‌بینی نشود، روند اجرای این طرح ها را عملا با مشکل مواجه می نماید و در اجرا ً تا پایان طرح پیشرفت محسوسی را شاهد نخواهیم بود .

مشاور محترم طرح می بایست پیوست های اقتصادی را با ایجاد رانت های مناسب که عمدتاً می‌تواند از کاربری های انتفاعی که در اختیار شهرداری قرار میگیرد ایجاد نموده و ضمانت اجرایی این طرح ها را فراهم نماید .

یکی از تهدیدات طرح های جامع و تفصیلی قانون تعیین وضعیت املاک و اعمال حقوق مالکان می باشد، که در صورت عدم همراهی مردم و نبود منابع مالی (پیوست اقتصادی) اجرای این طرح‌ها را عملا با مشکل مواجه میکند.

 

image_pdfفایل PDFimage_printپرینت

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 5 =