در کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مرکز مطالعات شورا مطرح شد: سیاست های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان

توسط: ادمین دسته بندی: گزارش خبری نظر: 0

در کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مرکز مطالعات شورا مطرح شد: سیاست های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان

در این جلسه که با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاهی، اعضای شورای شهر و مدیر عامل سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهر همدان انجام گرفت، گزارشی از سیاست ها، فعالیت ها، و برنامه ها ی فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان توسط رضوان سلماسی ( رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا و حسن محمدی ( مدیر عامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان ) ارائه وبررسی پروپزال رساله دکتری با موضوع: ” ارائه الگویی از نشاط شهروندی در اکولوژی فرهنگی شهر همدان مبتنی بر توسعه پایدار شهری” انجام گرفت.

در گزارش ارائه شده از سوی مدیر عامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اساسنامه این سازمان تشریح و تبیین شد که از مباحث قابل تامل و مورد بحث ، ماده ۴ اساسنامه بود. در این ماده به موضوع فعالیت های سازمان که بالغ بر ۲۲ آیتم است، از جمله:

* برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهر با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط

و ترویج الگوهای همیاری و مشارکت شهروندان و بکارگیری آن الگوها در اداره امور شهر و افزایش انسجام اجتماعی

* مدیریت ایجاد سازوکارهای رصد مستمر تغییرات اجتماعی و فرهنگی شهر و تدوین تمهیدات با همکاری سایر دستگا های اجرائی

* برنامه ریزی و مدیریت اجرای طرح های گردشگری شهری با همکاری دستگاه های ذیربط

* مدیریت و نظارت بر ایجاد تالارهای گفتگوی شهروندان برای اخذ نظرات و جلب مشارکت شهروندان برای اداره امور شهر

و…..

است، تعریف شده است و این حجم کاری با با توجه به اینکه این سازمان بر پایه ماده ۵۴ شکل گرفته و واحدی از شهرداری درنظرگرفته شده است، تناسب ندارد و موارد ی اینچنین توسط اعضای کمیته و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.

ور در بررسی پروپزال رساله دکتری که با موضوع: ” ارائه الگویی از نشاط شهروندی در اکولوژی فرهنگی شهر همدان مبتنی بر توسعه پایدار شهری” مطرح شد، توجه به ادراکات ذهنی شهروندان در بالا بردن کیفیت مدیریت شهری جهت حفظ و ارتقای سلامت اجتماعی و روانی شهروندان از موضوعات قابل تامل این الگو است.

 

image_pdfفایل PDFimage_printپرینت

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.