پایان نامه ها و رساله ها و طرح های پژوهشی

لیست طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری کمیته شهرسازی و معماری
* عنوان تاریخ نوع طرح مصوبه کمیته وضعیت نهایی
۱ ” سنجش اثرات فضایی مکان‌های فرهنگی و تفریحی بر ارتقا خلاقیت در محلات دوستدار کودک مطالعه موردی محلات اعتمادیه و بلوار ارم” ۱۹/۷/۱۳۹۴ پایان‌نامه کارشناسی ارشد مورد موافقت واقع نشد.
۲ “مکان‌یابی مراکز بهداشتی درمانی در شهر همدان با رویکرد پدافند غیرعامل (موضوع طراحی بیمارستان ۹۶ تخت خوابی)” ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ پایان‌نامه کارشناسی ارشد مورد موافقت واقع نشد.
۳ “حل مسئله مکان‌یابی نقاط جمع‌آوری پسماند در شرایط عدم قطعیت” ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ پایان‌نامه کارشناسی ارشد مورد موافقت واقع نشد.
۴ “ارتقا کیفیت شادی در فضاهای شهری شهر همدان” ۲۰/۲/۱۳۹۵ طرح پژوهشی مورد موافقت واقع نشد.
۵ “ارزیابی تأثیر مجموعه اقدامات کالبدی، طرح نوسازی محله جولان همدان بر ارتقا کیفیت زندگی ساکنین محله” ۲۰/۲/۱۳۹۵ پایان‌نامه کارشناسی ارشد مورد موافقت واقع نشد.
۶ “منظرسازی طبیعت‌گرا در طراحی پارک‌های شهری با تأکید بر گیاهان بومی (مطالعه موردی طراحی پارک شهری در منطقه سه شهرداری همدان)” ۲۰/۲/۱۳۹۵ پایان‌نامه کارشناسی ارشد مورد موافقت واقع نشد.
۷ “ارزیابی فضاهای باز شهری و نقش آن در کاهش آسیب‌پذیری در مواقع بحران با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی شهر همدان)” ۹/۴/۱۳۹۵ پایان‌نامه کارشناسی ارشد مورد موافقت واقع نشد.
۸ “کاربست رویکرد دهکده شهری در تحقق سکونتگاه‌های روستایی پایدار (مطالعه موردی روستای دره مرادبیگ)” ۹/۴/۱۳۹۵ پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشروط به اعمال اصلاحات مورد موافقت واقع شد.
۹ “ارتقا کیفیت محیط کالبدی با اجتماع‌پذیر کردن فضاها در مناطق حاشیه‌نشین شهر همدان در قالب طراحی خانه تجمع زنان” ۱۴/۷/۱۳۹۵ پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشروط به اعمال اصلاحات مورد موافقت واقع شد.
۱۰ “مکان‌یابی سایت شهرک اداری همدان” ۱۴/۷/۱۳۹۵ طرح پژوهشی مورد موافقت واقع نشد.
۱۱ “پهنه‌بندی شهری و تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری انواع کاربری‌ها با نگاهی سه‌بعدی به کالبد شهری و باغات شهر همدان” ۱۴/۷/۱۳۹۵ طرح پژوهشی مشروط به اعمال اصلاحات مورد موافقت واقع شد.
۱۲ “پهنه‌بندی شهری و تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در باغات شهر همدان” ۲۶/۸/۱۳۹۵ طرح پژوهشی مقرر شد پس از اصلاحات مدنظر اساتید مجدداً به کمیته تخصصی ارسال شود.
۱۳ “طراحی محور فرهنگی، تاریخی آرامگاه بوعلی سینا تا میدان هگمتانه با بازخوانی هویت بصری معماری همدان” ۲۶/۸/۱۳۹۵ پایان‌نامه کارشناسی ارشد مورد موافقت واقع نشد.
۱۴ “آسیب‌شناسی روند وضعیت فضای سبز شهر همدان و ارائه راهکارهایی جهت حفظ فضای سبز شهری موجود با استفاده از مدل شکاف کیفیت خدمات” ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ پایان‌نامه کارشناسی ارشد مورد موافقت اعضا قرار نگرفت.
۱۵ “سنجش آلاینده‌های هوا و مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا شهر همدان با استفاده از GIS” ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشروط به تغییر مجری و همکاران معرفی‌شده به‌صورت طرح مشترک بین شهرداری و سازمان محیط‌زیست و اعمال تصویب مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
۱۶ “ارائه الگویی از نشاط شهروندی در اکولوژی فرهنگی  مبتنی بر توسعه پایدار شهری” ۱۱/۲/۱۳۹۶ پایان‌نامه کارشناسی ارشد مورد موافقت اعضا قرار نگرفت.
۱۷ “طرح جامع سازمان‌دهی بازار سنتی همدان در راستای ارتقاء کیفیت سرزندگی ۹/۳/۱۳۹۶ طرح پژوهشی مورد موافقت اعضا قرار نگرفت.
۱۸ طرح پژوهشی با عنوان “مکان‌یابی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای محیطی شهر همدان” ۹/۳/۱۳۹۶ طرح پژوهشی مقرر شد پروپوزال اصلاح شود و مجدداً موردبررسی قرار گیرد.

 

۱۹ “تحلیل عوامل و فرایند الحاق و ادغام سکونت‌گاه‌های روستایی در محدوده شهر همدان” ۴/۸/۱۳۹۶ پایان‌نامه کارشناسی ارشد مقرر شد نگارنده پروپوزال جهت برطرف کردن ایرادهای موجود در پروپوزال به کارشناس معاونت شهرداری دکتر یوسفی مراجعه کند.

 

 

 

۲۰ “تعیین تکلیف روستاهای واقع در حریم و خدمات گیر مستقیم از شهر” ۲/۱۱/۱۳۹۶ طرح پژوهشی به دلیل مشابهت با پروپوزال با عنوان “تحلیل عوامل و فرآیند الحاق و ادغام سکونت‌گاه‌های روستایی در محدوده شهر همدان” که قبلاً در مرکز موردبررسی قرار گرفته بود، موردبررسی قرار نگرفت و مصوب شد که مجری طرح پژوهشی و نویسنده پروپوزال دانشجویی جهت هماهنگی به آقای دکتر یوسفی در معاونت شهرسازی مراجعه نمایند و سپس طرح پژوهشی مجدد در این کمیته بررسی شود.
۲۱ “بررسی و ارزیابی روش‌های اقتصادی مؤثر بر درآمدزایی شهرداری از روستاهای الحاق شده به شهر همدان (نمونه موردی روستای شورین و حسن‌آباد)” ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ طرح پژوهشی پس از اعمال اصلاحات، طرح در جلسه مشترک کمیته معماری و اقتصاد مرکز مطالعات مطرح و بررسی شود.
۲۲ “ارزیابی عوامل توسعه کالبدی-فضایی روستاهای الحاق شده به شهر همدان (نمونه موردی روستای شورین و حسن‌آباد)” ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ طرح پژوهشی با قالب و موضوعات فعلی، طرح در چارچوب اهداف و اولویت‌های مرکز مطالعات نیست، اما با انجام تغییرات اشاره‌شده توسط اعضای کمیته می‌تواند به‌صورت موردی به‌عنوان اولویت‌های پژوهشی معاونت معماری و شهرسازی برای سال ۹۷ لحاظ شود.
۲۳ “ارائه‌ی راهکارهای قانونی، حقوقی و اقتصادی در جهت تحقق‌پذیری طرح جامع” ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ طرح پژوهشی مورد موافقت واقع نشد.
۲۴ “فرآيند مديريت پسماند شهري در استان همدان؛ با رويکرد ارتقاء کيفيت جمع‌آوري، تفکيک و دفع” ۳/۳/۱۳۹۷ طرح پژوهشی به مجري عودت داده شود تا پس از اعمال اصلاحات مدنظر، مجدداً در کميته موردبررسی قرار گيرد.

 

 

۲۵ “سنجش آلاینده‌های هوا و مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های پایش آلودگی هوای شهر همدان با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره مدل GIS و Aeromod” ۳/۳/۱۳۹۷ طرح پژوهشی مقرر شد مرکز مطالعات نامه‌اي به سازمان ارسال کند و نظرشان را در خصوص همکاري و مشارکت مالي در اجراي طرح جويا شود. در صورت عدم پذيرش موضوع از سوي اداره محیط‌زیست، طرح از دستور کار مرکز مطالعات خارج خواهد شد، اما در صورت قبول مشارکت از سوي آن اداره، طرح‌ها مشروط به ادغام و تعيين دکتر ليلي به‌عنوان مجري و نيز انجام اصلاحات مدنظر کميته تائيد مي‌شود.
۲۶ “تدوين ضوابط شهرسازي و الگوي رشد و گسترش شهري با تأکيد بر حفاظت از باغات شهري” ۳/۳/۱۳۹۷ طرح پژوهشی مورد موافقت واقع نشد.
۲۷ “تبيين اصول ارتقا زيست پذيري شهري در راستاي تحقق شهر سبز؛ مطالعه موردي منطقه يک شهر همدان” ۴/۴/۱۳۹۷ رساله دکتری مورد موافقت واقع نشد.
۲۸ “بازآفريني سکونتگاه‌هاي غيررسمي در راستاي تحقق بخشي سازمان فضاي شهر همدان؛ نمونه موردي کوي وليعصر”  

۴/۴/۱۳۹۷

و

 

۳۰/۸/۱۳۹۷

طرح پژوهشی پس از بحث و بررسی اعضای کمیته به مجري طرح عودت داده شود تا پس از اعمال اصلاحات مجدداً موردبررسی قرار گيرد.

 

 

۲۹ “تحلیل عوامل و فرآیند الحاق و ا دغام سکونتگاه  های روستایی در محدوده شهر همدان نمونه موردی روستاهای علی آباد، قاسم آباد،حسن آباد” ۳۰/۸/۱۳۹۷ پروپوزال کارشناسی ارشد مقرر شد پس از اعمال اصلاحات مجددا در کمیته مورد بررسی قرار گیرد.
 
لیست طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری کمیته  فناوري اطلاعات و شهر هوشمند
عنوان تاریخ نوع طرح مصوبه کمیته وضعیت نهایی
۱ “سيستم اتوماسيون مکان‌یابی اتوبوس‌های شهري جهت تسهيل در مديريت زمان مسافرين” ۴/۱۰/۱۳۹۵ طرح پژوهشی پس از تکمیل و ارائه توجیه مالی ماه آینده در کمیته ارائه شود.
۲ “افزايش دقت بهینه‌سازی مسيرهاي تخليه با يادگيري تقويتي و هوش جمعي” ۱۳/۲/۱۳۹۶ پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشروط به اعمال اصلاحات مورد موافقت واقع شد.
۳ “افزايش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های طراحي نرم‌افزار منبع آزاد با به‌کارگيري ساختار شکست محصول خطي” ۳۱/۲/۱۳۹۷ پایان‌نامه کارشناسی ارشد پس از اعمال اصلاحات و بررسی مجدد اعضا کمیته مورد موافقت واقع شد.
۴ “شناسایی و اولویت‌بندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در هوشمند سازی شهر با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره” ۱۷/۹/۱۳۹۷ پایان‌نامه کارشناسی ارشد با کلیات پروپوزال پیشنهادی کارشناسی ارشد آقای مصطفی نوری با موضوع ” شناسایی و اولویت‌بندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در هوشمندسازی پیاده راه‌ها با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی پیاده راه‌های شهر همدان )” موافقت شد.  
لیست طرح‌های  پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری کمیته فنی، عمرانی و امور زیربنایی
عنوان تاریخ نوع طرح مصوبه کمیته وضعیت نهایی
۱ “سیستم مدیریت روسازی (PMS) معابر شهر همدان” ۲۰/۹/۱۳۹۳

۱۱/۱۰/۱۳۹۳

۹/۱۱/۱۳۹۳

طرح پژوهشی به تاریخ مذکور در جدول مصوبات رجوع شود.
۲ “بررسی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر تصادفات درون‌شهری بر اساس روش تحلیل شبکه‌ای ANP” ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ پروپوزال کارشناسی ارشد ارجاع به شورای پژوهشی
۳ “تأثیر به‌کارگیری سرباره فولاد به‌عنوان سنگ‌دانه و دو نوع الیاف در مشخصه‌های مکانیکی آسفالت با استخوان‌بندی سنگ‌دانه‌های SMA و مقایسه آن با بتن آسفالتی گرم” ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ پروپوزال کارشناسی ارشد با اعمال اصلاحات در جلسات بعدی مطرح شود.
۴ “بررسی رفتار خاک ماسه‌ای لای‌دار تحت بارگذاری استاتیکی و سیکلی” ۸/۲/۱۳۹۴ پروپوزال کارشناسی ارشد مورد موافقت واقع نشد.
۵ “ارائه مدلی کمی جهت ارزیابی عملکرد پروژه‌های عمرانی شهرداری همدان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها” ۸/۲/۱۳۹۴ پروپوزال کارشناسی ارشد مشروط به اعمال اصلاحات مورد موافقت اعضا واقع شد.
۶ “بررسی اثر کاربرد ژئوکامپوزیت‌ها در تثبیت بستر ترانشه‌های حفاری معابر آسفالتی شهری”

 

۲۷/۲/۱۳۹۴ پروپوزال کارشناسی ارشد مورد موافقت واقع نشد.
۷ “طراحی و احداث پایلوت استحصال آب باران در دانشگاه صنعتی همدان”

 

۲۷/۲/۱۳۹۴ طرح پژوهشی مورد موافقت واقع نشد.
۸  “امکان‌سنجی جایگزینی سیمان با سرباره کوره آهن‌گدازی فعال‌شده در ملات و بتن” ۲۱/۷/۱۳۹۴ پروپوزال کارشناسی ارشد مورد موافقت اعضا واقع نشد.
۹ “امکان‌سنجی جمع‌آوری آب‌های پشت‌بام ساختمان‌ها و جلوگیری از هدر رفت آب در شهر همدان” ۲۱/۷/۱۳۹۴ پروپوزال کارشناسی ارشد مورد موافقت اعضا واقع نشد.
۱۰ “امکان‌سنجی به‌کارگیری روسازی بتن غلتکی بادوام در مناطق سردسیر” ۲۱/۷/۱۳۹۴ پروپوزال کارشناسی ارشد مورد موافقت قرار گرفت.
۱۱ “مطالعه تجربی رفتار ویسکوپلاستیک مخلوط آسفالت مورداستفاده در شهر همدان” ۴/۱۱/۱۳۹۴ پروپوزال کارشناسی ارشد منوط به اعمال اصلاحات جلسات ۸/۲/۱۳۹۴ و ۴/۱۱/۱۳۹۴ مورد موافقت قرار گرفت.
۱۲ “معیار بندی عملکرد پروژه‌های عمرانی شهرداری و ارائه مدل نرم‌افزاری جهت ارزیابی عملکرد در پروژه‌های عمرانی شهرداری همدان” ۲/۱۲/۱۳۹۴ طرح پژوهشی مقرر شد به‌صورت محدودتر و در قالب پروپوزال‌های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد مطرح شود.
۱۳ “تأثیر تثبیت زیراساس با سیمان بر بهبود کیفیت روسازی و کاهش ضخامت رویه آسفالتی” ۱۹/۵/۱۳۹۵ پروپوزال کارشناسی ارشد موافقت اعضا قرار نگرفت.
۱۴ “شرح خدمات پیشنهادی ارزیابی آسیب‌پذیری و بهسازی ساختمان مرکز فرماندهی مدیریت بحران شهر همدان” ۶/۸/۱۳۹۵ طرح پژوهشی مقرر شد جلسه‌ای در این خصوص با اعضای شورای شهر، معاونین محترم خدمات شهری و فنی عمرانی شهرداری و اعضای محترم کمیته شورای پژوهشی مرکز برگزار شود تا تصمیم‌گیری‌ها صورت پذیرد؛ همچنین مقرر شد از مجری طرح جهت پاسخ به سؤالات اساتید دعوت به عمل آید.
۱۵ “امکان‌سنجی برف و یخ‌زدایی از رویه‌های بتنی دوستدار محیط‌زیست با استفاده از تکنولوژی بتن” ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ طرح پژوهشی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
۱۶ “ارزيابي لرزه‌اي سريع ساختمان‌هاي حاشيه شهر همدان (مناطق ۳ و ۴)” ۲۱/۳/۱۳۹۷ طرح پژوهشی مورد موافقت اعضا قرار نگرفت.
لیست  طرح‌های  پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
عنوان تاریخ نوع طرح مصوبه کمیته وضعیت نهایی
۱ “طرح پیشنهادی ساخت بنای آرامگاه عارف قزوینی” (دکتر محمدی) ۴/۱۰/۱۳۹۵ طرح پژوهشی ارجاع به هیئت‌امنا و صحن شورا پس از اصلاحات
۲ “بررسي گرايش مشاركت اجتماعي در بهبود كيفيت خدمات مديريت شهری در شهرداری همدان” (آقای بیات) ۱۱/۲/۱۳۹۶ پایان‌نامه تصویب نشد
۳ “ارائه الگویی از نشاط شهروندی در اکولوژی فرهنگی شهر همدان مبتنی بر توسعه پایدار شهری” ۲۰/۳/۱۳۹۷ رساله دکتری مقرر شد پس از اعمال اصلاحات مدنظر اعضای کمیته در دستور کار مرکز قرار گیرد.

     

لیست طرح‌های   پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های  دکتری کمیته خدمات شهری، محیط‌ زیست و سلامت

عنوان

تاریخ نوع طرح مصوبه کمیته

وضعیت نهایی

۱ “امکان‌سنجی فرآوری کربن فعال گرانوله از پسماند کشاورزی” ۳/۹/۱۳۹۵ طرح پژوهشی با اعمال اصلاحات مجدداً در کمیته بررسی شود.  
۲ ” مطالعه شادکامی و نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در شهر همدان” ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ طرح پژوهشی تصویب شد و برای بررسی بیشتر به هیئت امنا ارجاع داده شد.  
۳ “آسیب‌شناسی روند وضعیت فضای سبز شهر همدان و ارائه راهکارهایی جهت حفظ فضای سبز شهری موجود با استفاده از مدل شکاف کیفیت خدمات” ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ طرح پژوهشی تصویب نشد.  
۴ “سنجش آلاینده‌های هوا و مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های پایش آلودگی هوای شهر همدان با استفاده از GIS” ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ طرح پژوهشی مشروط به تغییر مجری و همکاران معرفی‌شده به‌صورت طرح مشترک بین شهرداری و سازمان محیط‌زیست با اعمال اصلاحات تصویب شد.  
۵ “تبیین اصول ارتقا زیست پذیری در راستای تحقق شهر سبز مطالعه موردی همدان” ۱۱/۲/۱۳۹۶ پایان‌نامه مراجعه به دکتر رحمانی و اصلاح پروپوزال  
۶ “مکان‌یابی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای محیطی شهر همدان” ۹/۳/۱۳۹۶ طرح پژوهشی پروپوزال اصلاح و بازنویسی شود.  
۷ “ارزیابی کمی و کیفی خدمات بوستان‌های شهری موجود و تدوین راهبردهای توسعه بوستان‌های جدید در شهر همدان” ۲۴/۸/۱۳۹۶ طرح پژوهشی ارجاع به سازمان سیما و منظر شهری  
۸ “سنجش آلاینده‌های هوا و مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های پایش آلودگی هوای شهر همدان با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره مدل GIS و Aeromod” ۳/۳/۱۳۹۷ طرح پژوهشی ارجاع به سازمان محیط‌زیست  
۹ “فرآيند مديريت پسماند شهري در استان همدان؛ با رويکرد ارتقاء کيفيت جمع‌آوري، تفکيک و دفع” ۳/۳/۱۳۹۷ طرح پژوهشی پس از اعمال اصلاحات بررسی مجدد شود.  
۱۰ “تدوين ضوابط شهرسازي و الگوي رشد و گسترش شهري با تأکيد بر حفاظت از باغات شهري” ۳/۳/۱۳۹۷ طرح پژوهشی تصویب نشد.  

 

لیست طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری کمیته حمل و نقل و ترافیک

عنوان

تاریخ نوع طرح مصوبه کمیته

وضعیت نهایی

۱ “بررسی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر تصادفات درون‌شهری بر اساس روش تحلیل شبکه‌ای ANP (مطالعه موردی: شهر همدان)” ۳۰/۷/۱۳۹۴ پایان‌نامه تصویب شد
۲ “مکان‌یابی و اولویت‌بندی طرح‌های احداث پارکینگ برای شهر همدان بر اساس طرح‌های فرادست” ۱۹/۵/۱۳۹۵ طرح پژوهشی تصویب نشد
۳ ” امکان‌سنجی و مکان‌گزینی مسیرهای ویژه دوچرخه‌سواری، محورهای پیاده و فضاهای باز شهری” ۲۱/۱۱/۱۳۹۵ پایان‌نامه تصویب شد
۴ ” مکان‌یابی و اولویت‌بندی احداث پارکینگ‌های عمومی غیرحاشیه‌ای محدوده مرکزی شهر همدان با درنظرگرفتن رفتار رانندگان در محل انتخاب پارکینگ” ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ طرح پژوهشی به طرح مشاوره‌ای تغییر یافت
۵  ” مکان‌یابی بهینه پارکینگ‌های درون‌شهری با استفاده از نرم‌افزار GIS” به‌دلیل عدم تخصص مجری به اتفاق آرا رد شد. ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ طرح پژوهشی تصویب نشد
۶ ” ارزیابی و اولویت‌سنجی شاخص‌های پایداری حمل‌و‌نقل عمومی درون‌شهری” ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ پایان‌نامه تصویب نشد

لیست طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری کمیته اقتصاد، مالی و سرمایه‌گذاری

عنوان تاریخ نوع طرح مصوبه کمیته وضعیت نهایی
۱ “بررسی ساختار اقتصاد شهر و درآمد و هزینه‌های شهرداری همدان” ۲/۵/۱۳۹۵ طرح پژوهشی تصویب و به شورای پژوهشی ارجاع داده شد.  
۲ “تحلیل اقتصادی فعالیت‌های فرهنگی شهرداری همدان و راهکارهای سرمایه‌گذاری مردمی در فضاهای فرهنگی، ورزشی، تفریحی و رفاهی” ۲۳/۵/۱۳۹۵ طرح پژوهشی تصویب نشد.
۳                              “روش‌های تأمین منابع مالی شهرداری همدان با نگاهی به ابزارهای جدید تأمین مالی” ۶/۱۰/۱۳۹۶ طرح پژوهشی تصویب نشد.
۴  ” توسعه توریسم در همدان” پس از بحث و بررسی مورد موافقت اعضا واقع نشد. ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ پایان‌نامه تصویب نشد.  
لیست طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری کمیته آموزش، بهره‌وری و بهبود روش‌ها

عنوان طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری

تاریخ نوع طرح مصوبه کمیته

وضعیت نهایی

۱ شناسایی راهبردهای پابرجا در حوزه مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر همدان)” ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ پایان‌نامه مشروط به اعمال اصلاحات تصویب شد.
۲ “رتبه‌بندی عوامل استراتژیک محیطی و سازمانی در پیاده‌سازی اصول ناب در خدمات شهری همدان؛ رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره ۲۷/۵/۱۳۹۴ پایان‌نامه تصویب شد و مقرر شد در پایان‌نامه پیشنهاد‌های جامعی در خصوص ناب سازی ارائه شود و فرآیند صدور پروانه به‌عنوان فرآیند ناب سازی موردمطالعه قرار گیرد.
۳ “طراحی مدل ارزش‌آفرینی منابع انسانی در بخش دولتی” ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ طرح پژوهشی درصورتی‌که یکی از مطالعه موردی‌های طرح شهرداری همدان باشد، پذیرفته شود.
۴ مستندسازی و بهبود فرآیندهای کاری شهرداری همدان ۱۶/۶/۱۳۹۵

 

طرح پژوهشی مقرر شد اجرای طرح با اصلاح دستورالعمل‌های شهرداری تصویب شود.
۵ “تدوین و آموزش مدل سنجش سلامت اداری” ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ طرح‌ پژوهشی تصویب شد.
۶ “طراحی نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری همدان” ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ طرح پژوهشی تصویب نشد.
۷ “بررسی رابطه مشارکت اجتماعی در بهبود کیفیت خدمات شهری در شهرداری همدان” ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ طرح پژوهشی ارجاع به کمیته فرهنگی
۸ “ارائه پیشنهادهایی جهت ارتقای ذهنی شهروندان، از شهرداری همدان”

 

 

 

۱۵/۰۸/۱۳۹۵ پایان‌نامه عنوان تأیید شد و جزییات آن، پس از دریافت پروپوزال بررسی خواهد شد.
۹ “بررسی عدالت سازمانی در شهرداری” ۱۵/۸/۱۳۹۵ پایان‌نامه تصویب شد و مقرر شد پس از اصلاحات مجدداً در کمیته بررسی شود.
۱۰ “بررسی و امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش، در شهرداری همدان” ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ پایان‌نامه مورد موافقت واقع نشد.
۱۱ “طراحی و اعتبار یابی سازمان دهنده‌های گرافیکی برای آموزش شهروندی زنان” ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ پایان‌نامه تصویب شد.
۱۲ “بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی با توجه به نقش واسط سکوت سازمانی بر شهرداری همدان” ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ پایان‌نامه تصویب شد.
۱۳ “روايت سازماني در شهرداري همدان” ۱۳/۳/۱۳۹۷ طرح پژوهشي مورد موافقت واقع نشد.
۱۴ “بررسي راهکارهاي ارتقاي سلامت اداري با تأکيد بر شناسايي عوامل مؤثر در سلامت اداري و مالي کارکنان شهرداري‌هاي استان همدان” مقرر شد: ۴/۴/۱۳۹۷ پایان‌نامه طرح پيشنهادي به دانشجو طرح عودت داده شود تا پس از اعمال اصلاحات مدنظر کميته، مجدداً موردبررسی قرار گيرد.
۱۵ “مستندسازی تجارب مدیران و کارشناسان برجسته شهرداری” ۲۵/۷/۱۳۹۷ طرح پژوهشی مقرر شد پس از تصویب اولویت‌های پژوهشی سال ۹۷ طرح تعیین تکلیف شود.