نشست های شهر اندیشی

  • هدف از برگزاری سلسله نشست‌های شهر­اندیشی به‌طور عام تعامل با صاحب­نظران، اندیشمندان و کارشناسان حوزه مدیریت شهری و تبادل‌نظر درباره آخرین دستاورد­های این حوزه، بهره­گیری از تجربیات ملی و بین­المللی در عرصه برنامه­ریزی و مدیریت شهری، تخصصی کردن مباحث، مسئله یابی و حل مسائل مطرح در حوزه مدیریت شهری و واکاوی موضوع از زوایای گوناگون و ارائه مباحث و یافته‌های جدید در حوزه­های مختلف در مدیریت شهری است.
  • این مرکز از طریق برگزاری نشستهایی با موضوعات مورد نیاز مدیریت شهری همدان و با انجام مطالعات کارشناسی و پژوهش­های کاربردی، بهبود کارایی مدیریت شهری و توسعه پایدار و متوازن شهر همدان کمک می­کند تا تصمیم­ گیری­ ها در حوزه مدیریت شهری مبتنی بر پژوهش و راهکارهای علمی باشد.

  • طبق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سال ۹۷ مرکز مطالعات تاکنون پنج نشست شهر اندیشی برگزار شده است که مهم‌ترین اطلاعات آن‌ها در ادامه ارائه خواهد شد:

 

شهر اندیشی اول: مشروح گزارش شهر اندیشی اول

شهر اندیشی دوم: مشروح گزارش شهر اندیشی دوم

شهر اندیشی سوم:مشروح گزارش شهر اندیشی سوم

شهر اندیشی چهارم:مشروح گزارش شهر اندیشی چهارم

شهر اندیشی پنجم:مشروح گزارش شهراندیشی پنجم