حقوقی

کمیته حقوقی

کمیته حقوقی مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان با رویکرد کلی خود مبنی بر ضرورت تدوین چشم انداز و محورهای پژوهشی کمیته با در نظر گرفتن حوزه های مورد نیاز شهرداری در زمینه تخصصی کمیته تشکیل شده است تا از سویی نظارت تخصصی و مطالعات علمی دقیق در مسیر اجرای پروژه ها و تصمیمات حقوقی شهرداری اعمال گردد و از سویی دیگر، از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های مقطع دکتری و نیز طرح های پژوهشی حوزه حقوقی که به مرکز مطالعات ارجاع داده می شود و به تصویب کمیته و شورای پژوهشی می رسند، حمایت علمی و مالی صورت پذیرد.

در ترکیب این کمیته پنج نفر از اساتید برجسته هیئت علمی حوزه حقوقی با گرایشات مختلف از جمله حقوق عمومی، حقوق خصوصی، جرم و جزا حضور دارند و ریاست کمیته بر عهده خانم مریم روانبخش رییس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای اسلامی شهر همدان می‌باشد. همچنین، رییس اداره حقوقی شهرداری همراه با برخی مدیران و کارشناسان حوزه حقوقی شهرداری و نیز تعدادی از وکلای برجسته و باتجربه شهر همدان جهت ارائه مشاوره و اعلام نظر در جلسات کمیته حضور به عمل می‌آورند.

هدف از تشکیل کمیته حقوقی در مرکز مطالعات، ایجاد تعامل سازنده بین حقوق‌دانان، وکلا و اعضای هیئت علمی دانشگاه با مدیریت شهری به منظور کاهش مشکلات حقوقی و دعاوی دادرسی، شناسایی مشکلات شهرداری و خلاءهای قانونی در صدور رای در خصوص پرونده‌های ارجاع شده، کمک به تسهیل اجرای قانونمند پروژه‌های شهرداری، تعامل و ارائه مشاوره کارشناسی و تخصصی در رفع ابهامات و شبهات حقوقی و قانونی پیش آمده برای شورای اسلامی شهر و شهرداری همدان، بررسی برنامه و بودجه سالیانه شهرداری به‌ویژه در حوزه تخصصی حقوقی، تدوین اولویت‌های پژوهشی در راستای حمایت از پژوهش های مورد نیاز شهرداری در حوزه حقوقی و نظارت تخصصی بر روند اجرای طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی در حوزه حقوقی شهرداری همدان می‌باشد.

جهت مطالعه عملکرد این کمیته بر روی لینک زیر کلیک کنید:

کمیته حقوقی