اولویت‌های پژوهشی کمیته حمل ‌ونقل و ترافیک

Posted by: ادمین Category: اولویت های پژوهشی, حمل و نقل و ترافیک Comments: 0 Post Date: آذر ۱۲, ۱۳۹۷

اولویت‌های پژوهشی کمیته حمل ‌ونقل و ترافیک

 

ایمنی در ترافیک:

۱. شناسایی و اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز در معابر محدوده شهر همدان؛

۲. طراحی مدل تصادفات در معابر درون‌شهری همدان؛

۳. مکان‌یابی ایستگاه‌های اورژانس با توجه به مکان‌های حادثه‌خیز؛

۴. مطالعه رفتار رانندگان، شناسایی عوامل انسانی ایجاد تصادفات و راهکارهای کاهش آن و بررسی تأثیر ارتقا فرهنگ و رفتار ترافیکی در بهبود و روان‌سازی حمل‌ونقل؛

۵. شناسایی معیارهای مؤثر، مکان‌یابی و اولویت‌بندی احداث پل‌های عابر پیاده در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی شهروندان؛

۶. ایجاد مدل تأخیر برحسب مدت‌زمان سوانح ترافیکی؛

تعیین نقاط حادثه‌خیز در معابر محدوده‌ی شهر همدان؛

۷. ارزیابی علل تصادفات و ارائه راهکار مناسب؛

۸. بررسی و بهینه سازی طرح‌های ساماندهی سرویس مدارس، دانشگاه و ادارات.

لجستیک و زنجیره تأمین:

۱. ارزیابی سیستم توزیع ارائه خدمات و کالا در شهر همدان و ارائه راهکار بهبود آن؛

۲. امکان‌سنجی ایجاد مسیرهای گردشگری شهر همدان؛

۳. ارائه مدل مسیریابی و مکان‌یابی وسایل نقلیه خدمات شهری؛

۴. طراحی شبکه حمل‌ونقل شهر همدان با رویکرد پدافند غیرعامل؛

۵. ارائه مدل زمانی مسیریابی حمل کالاهای خاص و خطرناک؛

۶. تحلیل ترافیکی تأثیر برگزاری مناسبت‌های ملی، مذهبی و انقلابی و ارائه الگو در جهت ساماندهی و مدیریت آن.

حمل‌ونقل عمومی:

۱. امکان‌سنجی و جانمایی پایانه و پارک‌سوار بر مبنای خطوط حمل‌ونقل عمومی شهر همدان؛

۲. مطالعه تطبیقی حمل‌ونقل روستایی و عوامل تعیین‌کننده عرضه و تقاضای آن در شهر همدان؛

۳. امکان‌سنجی و مکان‌یابی مسیرهای دوچرخه‌سواری؛

۴. طراحی شبکه حمل‌ونقل عمومی یکپارچه بر اساس ساختار فضایی شهر همدان؛

۵. تحلیل اثرات پیاده‌سازی سیستم حمل‌ونقل یکپارچه و ترکیبی در افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی؛

۶. ارائه راهکارهای ترغیب شهروندان به استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی شهر همدان؛

۷. ارزیابی روش‌های مختلف مناسب‌سازی سیستم‌های حمل و. نقل عمومی برای افراد ناتوان و معلول و ارائه الگوی بهینه برای شهر همدان؛

۸. ارائه مدل تخصیص حمل‌ونقل عمومی با درنظرگرفتن رفتار افراد ناتوان و معلول در شهر همدان؛

۹. ارزیابی و بهینه‌سازی عملکرد و نقش سیستم اتوبوس تندرو در شهر همدان؛

۱۰. ارزیابی و بهینه‌سازی تخصیص ناوگان اتوبوس به شبکه خطوط اتوبوس‌رانی در ساعات مختلف روز؛

۱۱. ارزیابی و بهینه‌سازی کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در سیستم اتوبوس‌رانی؛

۱۲. طراحی شبکه خطوط، ایستگاه‌ها و تعیین اندازه ناوگان تاکسی‌رانی در سطح شهر همدان؛

۱۳. شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر در توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD)؛

۱۴. ارزیابی تأثیرات خطوط اتوبوسرانی بر شبکه راه‌های شهری ؛

۱۵. بررسی میزان تمایل شهروندان و موانع موجود در انجام سفرهای پیاده؛

۱۶. اثر سنجی خطوط اتوبوس تندرو در معابر شهری؛

۱۷. ارزیابی عملکرد و بررسی روش‌های بهبود و ارتقا خطوط تاکسیران ؛

۱۸. بررسی روش‌های بهبود و ارتقا سامانه حمل‌ونقل بار و کالا در معابر درون‌شهری با تکیه بر رینگ مرکزی؛

۱۹. شناخت حمل‌ونقل روستایی و عوامل تعیین‌کننده عرضه و تقاضای آن در شهر همدان.

حمل‌ونقل هوشمند:

۱. بررسی تأثیر استفاده از فناوری حمل‌ونقل هوشمند در سیستم حمل‌ونقل شهری همدان؛

۲. ارائه راهکارهای جمع‌آوری اطلاعات سفر با استفاده از سامانه‌های سیستم حمل‌ونقل عمومی؛

۳. بررسی تطبیقی فناوری‌های نوین در زمینه کنترل هوشمند ترافیک و حمل‌ونقل؛

۴. ارائه معماری و مدل کاربردی جهت یکپارچه‌سازی سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل برای شهر همدان؛

۵. ارزیابی مقایسه‌ای و تحلیل اثر تابلوهای معکوس شمار در تقاطع‌ها؛

۶. مکان‌یابی شمارنده‌های ترافیک جهت بهنگام کردن ماتریس مبدأ- مقصد طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر همدان.

اقتصاد حمل‌ونقل:

۱. تعیین مدل‌های برون‌سپاری فعالیت‌های موجود در سیستم حمل‌ونقل عمومی شهر همدان؛

۲. تدوین مدل قیمت‌گذاری انواع خدمات حمل‌ونقل عمومی؛

۳. مطالعه طرح‌ها و قوانین تشویقی و بازدارنده استفاده از حمل‌ونقل عمومی به‌منظور مدیریت الگوی مصرف؛

۴. عوامل تعیین‌کننده تقاضای سفر با خودروی شخصی و عمومی در راستای بهینه‌سازی حمل‌ونقل درون‌شهری؛

۵. برآورد هزینه تأخیر ناشی از راه‌بندان‌های به وجود آمده از تصادفات در همدان و ارائه راهکارهایی برای کمینه کردن این هزینه‌ها؛

۶. ارزیابی تغییر هزینه سفر بر تغییر سهم مدل‌های مختلف سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی.

مدیریت ترافیک:

۱. طراحی الگوی آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی برای سطوح مختلف شهروندان؛

۲. تدوین قوانین پیشنهادی در راستای ایجاد مدیریت واحد ترافیکی در شهر همدان؛

۳. بررسی و ارائه راهکار مناسب در خصوص کاهش سهم خودروهای تک‌سرنشین در شبکه معابر مرکزی و پرترافیک شهر؛

۴. مکان‌یابی محل‌های ارائه خدمات شهری با درنظرگرفتن سیستم حمل‌ونقل عمومی شهر همدان؛

۵. تحلیل نقاط ضعف و قوت روابط بین دست‌اندرکاران حمل‌ونقل شهری و پیشنهادهای ساختار یکپارچه با توجه به تجربیات کشورهای مختلف و شرایط ایران؛

۶. تدوین قوانین پیشنهادی در راستای ایجاد مدیریت واحد ترافیکی در شهر همدان ؛

۷. امکان‌سنجی تحقق مدیریت واحد ترافیکی شهر.

مدیریت زیرساخت‌ها و شبکه معابر:

۱. اولویت‌بندی تقاطع‌های موجود در شهر همدان برای تبدیل به تقاطع غیر هم‌سطح بر اساس طرح جامع حمل‌ونقل ترافیک؛

۲. بررسی ضوابط و دستورالعمل‌ها و ارائه راهکارهای مدیریت ترافیک در زمان انجام عملیات اجرایی در معابر شهری؛

۳. مکان‌یابی و اولویت‌بندی طرح‌های احداث پارکینگ‌ها برای شهر همدان بر اساس طرح‌های فرادست؛

۴. ارائه روش‌های مدیریت پارکینگ برای معابر شهر همدان؛

۵. بررسی و اولویت‌بندی توسعه معابر به‌منظور روان‌سازی ترافیک با در نظر گرفتن طرح‌های فرادست.

مدیریت تقاضا در حمل‌ونقل:

۱. بررسی اثرات ترافیکی تولید سفر کاربری‌های گوناگون به‌صورت منفرد و ترکیبی در شهر همدان؛

۲. بررسی تأثیرات اجرای طرح‌های محدودیت ترافیک بر تقاضای سفر در شهر همدان؛

۳. بررسی و مطالعه طرح‌های تشویقی و بازدارنده استفاده از حمل‌ونقل عمومی به‌منظور مدیریت تقاضای سفر.

 

 

image_pdfفایل PDFimage_printپرینت

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + 8 =