اقتصاد، مالی و سرمایه گذاری

اقتصاد، مالی و سرمایه گذاری

جهت مطالعه عملکرد این کمیته بر روی لینک زیر کلیک کنید:

کمیته اقتصاد، مالی و سرمایه گذاری

 

اولویت‌های پژوهشی کمیته اقتصادی و سرمایه‌گذاری
۱. تنقيح و طبقه‌بندی قوانین و شناسایی راهکارهای بهره‌گیری از قوانین و مقررات در راستای سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی برای شهرداری همدان؛

۲. شناسایی الگوهای منابع مالی پایدار شهرداری با تمرکز بر ابزارهای نوین تأمین مالی؛

۳. ارائه مدل فرایندی بازاریابی اجتماعی در راستای اخذ به‌موقع عوارض شهری؛

۴. شناسایی موانع مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری؛

۵. تدوین و تبیین نظام‌نامه‌ی تشویقی سرمایه‌گذاری (شامل موارد مالی، ارتقاء و بهبود در عملکرد سرمایه‌گذاری در شهر)؛

۶. شناسایی مشوق‌های حوزه مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری؛

۷. ارائه مدل فرایندی جذب سرمایه‌گذار در شهرداری همدان (شناسایی تا اقدام)؛

۸. سنجش، تحلیل و مقایسه تطبیقی داخلی و خارجی قیمت تمام‌شده خدمات شهری در حوزه‌های شهرداری در حوزه شهرسازی، عمرانی و حمل‌ونقل و ارائه راهکارهای اقتصادی مناسب؛

۹. تبیین الگوهای افزایش شفافیت و تصمیم‌گیری مؤثر با مدیریت و بهره‌برداری و اشتراک‌گذاری داده‌ها (همچون هوش مصنوعی، هوش تجاری)؛

۱۰. بررسی سودمندی مبنای حسابداری تعهدی در شفافیت گزارشگری و مسئولیت پاسخگویی در شهرداری؛

۱۱. شناسایی مدل‌های موردنیاز در پروژه‌های سرمایه‌گذاری در راستای پوشش ریسک‌های اقتصادی،  سیاسی و عدم ثبات در تصمیم‌های مدیران شهرداری؛

۱۲. تبیین سازوکارهای هوشمند سازی فرایندهای وصول درآمدهای شهرداری؛

۱۳. شناسایی راهکارهای مؤثر در بهبود انضباط در شهرداری همدان؛

۱۴. شناسایی چالش‌ها و مسائل شهرداری همدان در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری؛

۱۵. شناسایی، معرفی جهت بهره‌برداری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی شهر همدان؛

۱۶. طراحی اعتبارسنجی مدل استفاده از سرمایه‌های خرد در جهت تأمین مالی پروژه‌های شهری همدان؛

۱۷. ارزیابی اقتصادی و اجتماعی کلان پروژه‌های شهری.