آموزش، بهره وری و بهبود روش ها

کمیته آموزش، بهره وری و بهبود روش ها

كميته آموزش بهره وري و بهبود روش ها شورای اسلامی شهر همدان با هدف برقراري ارتباط ما بين مراكز علمي و پژوهشي و شوراي اسلامي شهر و شهرداري و نيازسنجي و تعريف پروژه هاي علمي و پژوهشي در راستاي ارتقا وضعيت كاركنان و كارشناسان شهرداري تشكيل شد. اين كميته در ساختار شهرداري همدان جايگاه مستقلي دارد، چرا كه مديريت منابع انساني زيرساخت هاي مناسبي براي برنامه ريزي كلان در حوزه منابع انساني فراهم مي آورد. فعاليت هايي نظير تعريف و راهبري پروژه هاي مطالعاتي ، برگزاري نشست ها كارگاه ها و هم انديشي هاي علمي – تخصصي ، تاليف و ترجمه كتب تخصصي گزارش هاي مديريتي و دانش شهر و حمايت از پايان نامه ها ارتباط با دانشگاه ها و ساير مراكز پژوهشي مرتبط با حوزه مديريت شهري را با هدف توجه به حاكميت ارزش هاي اسلامي اجراي نظامات منابع انساني كرامات و رفاه همكاران در شهرداري همدان در اولويت همه برنامه هاي خود قرار داده است.

جهت مطالعه عملکرد این کمیته بر روی لینک زیر کلیک کنید:

عملکرد کمیته آموزش
اولویت‌های کمیته آموزش، بهره‌وری و بهبود  روش‌ها
۱. عنوان ارزشيابي اثربخشي آموزش‌های شهروندي ارائه‌شده توسط شهرداري همدان؛

۲. آسیب‌شناسی جابه‌جایی (افقی و عمودی) افراد در سمت‌های مختلف در شهرداری همدان و ارائه راهکارهای طرح جامع مدیریت بهبود منابع انسانی؛

۳. راهکارهای ارتقا سلامت اداری با تأکید بر شناسایی عوامل مؤثر بر پیشگیری از تخلفات مالی و اداری؛

۴. بهینه‌سازی مسیرهای ماشین‌آلات حمل زباله جهت کاهش مسافت و زمان با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری.