ارتباط با ما

تماس با ما

شورای اسلامی شهر همدان از پیشنهادات ، نظرات و انتقادات سازنده شما در جهت بهبود نظارت بر امور جاری شهر و مدیریت شهری استقبال می نماید. برای این منظور می توانید با پر کردن فرم انتقادات و پیشنهادات، ما را در جریان نقطه نظرات خود قرار دهید.


پل های ارتباطی ما

آدرس : همدان ، خیابان مهدیه ، خیابان شهید بهنامجو، شورای اسلامی شهر همدان

تلفن های تماس : ۷ - ۳۸۳۷۰۱۰۵ - ۰۸۱

پست الکترونیک :Council@hamedan.ir


ساعات کاری

Monday - Friday 9am to 5pm

Saturday - 9am to 2pm

Sunday - Closed