سیستم itaksi در شهر استانبول

سیستم itaksi در شهر استانبول چگونه کار می کند؟راه اندازی توسط شرکت ISBAK اینترترافیک استانبول ۲۰۱۹ http://hamedanresearch.ir/wp-content/uploads/2019/05/t_video5909182667747756177.mp4