مرکز مطالعات در آیینه رسانه ها

جهت مطالعه اخبار مرکز مطالعات بر روی لینک های زیر کلیک کنید:شبکه اطلاع رسانی راه دانامرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان جزء سه مرکز پژوهشی برتر کشور همدان نیوزامضای تفاهم‌نامه مرکز مطالعات شورای شهر همدان با مجمع متخصصین همدان پایگاه خبری شورا آنلاینتبادل تفاهم نامه بین دانشگاه و مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی همدان روزنامه رسالتشوراي شهر همدان فراگير شدن آموزش شهروندي را در برنامه قرارداده است قطرهمرکز مطالعات شورای شهر همدان از پیشنهادهای سازنده استقبال می‌کندتسنیمجایگاه ممتاز مرکز مطالعات شورای...