جهت مشاهده فرم دستور العمل پایان نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دستورالعمل تنظیم و ارائه پایان¬نامه¬های دانشجویی کارشناسی ارشد و رساله دکتری

 

 

جهت مشاهده فرم دستور العمل طرح پژوهشی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دستورالعمل تنظیم و ارائه طرح پژوهشي پیشنهادی مرکز مطالعات و پژوهش¬های شورای اسلامی شهر همدان
مراحل وصول و بررسی طرح پژوهشی

جهت مشاهده طرح های پژوهشی بررسی شده در مرکز مطالعات بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 طرح های پژوهشی بررسیشده

 

جهت مشاهده چارت بر روی لینک زیر کلیک نمایید:↓

←چارت مراحل وصول و بررسی طرح پژوهشی
مراحل وصول و بررسی پروپوزال های دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد/دکتری)

جهت مشاهده پروپزال های بررسی شده در مرکز مطالعات بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

پروپوزال های دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد/دکتری)

بررسیشده درمرکز

جهت مشاهده چارت بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

چارت مراحل وصول و بررسی پایان نامه