گزارش نشست های شهر اندیشی

نشست های شهر اندیشی

  هدف از برگزاری سلسله نشست‌های شهر­اندیشی به‌طور عام تعامل با صاحب­نظران، اندیشمندان و کارشناسان حوزه مدیریت شهری و تبادل‌نظر درباره آخرین دستاورد­های این حوزه، بهره­ گیری از تجربیات ملی و بین ­المللی در عرصه برنامه ­ریزی و مدیریت شهری، تخصصی کردن مباحث، مسئله یابی و حل مسائل مطرح در حوزه مدیریت شهری و واکاوی موضوع از زوایای گوناگون و ارائه مباحث و یافته‌های جدید در حوزه­ های مختلف در مدیریت شهری است. این مرکز از طریق برگزاری نشست...