در جلسه شوراي پژوهشي مرکز مطالعات وپژوهش هاي شوراي اسلامي شهر همدان: محورهاي پژوهشي اين مرکز مشخص شد.

در چهارمين جلسه شوراي پژوهشي مرکز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر همدان، که ديروز (يکشنبه 93/03/04) در سالن جلسات شوراي اسلامي شهر برگزار گرديد؛ محورهاي پژوهشي اين مرکز مشخص شد.به گزارش روابط عمومي مرکز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر همدان؛ رئيس مرکز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر همدان گفت: در جلسه شوراي پژوهشي اين مرکز؛ که با حضور اعضاي ثابت اين شورا و تعدادي از اعضاي شوراي اسلامي شهر برگزار گرديد، محورهاي پژوهشي...

عضو شوراي اسلامي شهر همدان : اتاق فكر در مركز مطالعات و پژوهش هاي شورا تشكيل شد مسوول مركز پژوهش و مطالعات شوراي اسلامي شهر همدان از تشكيل اتاق فكر در اين مركز خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر همدان، نرگس نورا...زاده در گفتگو با خبرنگار ما با بيان اين مطلب افزود: در اتاق فكر مركز مطالعات و پژوهش های شورا بارش فكري در حوزه مديريت شهري صورت مي‌گيرد. نورا...زاده با بيان اينكه در اتاق فكر در حوزه‌هاي تخصصي ايده‌ها و نظرات متخصصان امر جمع‌آوري مي‌شود، اظهار داشت: اين ايده‌ها در شوراي پژوهشی مطرح شده و مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد و در نهايت در صورت نياز براي آنها طرح...