یازدهمین نشست شهراندیشی

رضوان سلماسی رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان در یازدهمین نشست شهراندیشی با موضوع” شهرداری همدان دبیرخانه کشوری شهرهای تاب‌آور،چالش ها و فرصت ها” با تاکید بر اینکه، کاهش خطر پذیری نوعی سرمایه گذاری جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان است عنوان کرد: معتقدم افزایش جمعیت شهری بدون افزایش آگاهی و برنامه ریزی، از عوامل اصلی افزایش مخاطرات اقتصادی، فرهنگی، طبیعی، اجتماعی و…ست که بر کیفیت حوزه ها و ابعاد گوناگون زندگی شهروندان اثرگذار خواهد بود. لذا می‌توان اذعان کرد که امروزه توجه به افزایش تاب آوری و کاهش خطر پذیری نوعی سرمایه گذاری جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان است.

ایشان با تاکید بر برنامه ریزی برای جلوگیری از بحران و مدیریت بحران به شیوه ای که کمترین آثار مخرب برای جامعه را داشته باشد بیان کرد: داشتن مدیریت واحد در تصمیم گیری ها و اجتناب از تعدد نهادهای تصمیم گیر در مدیریت به موقع بحران، بسیار اثر گذار است.

وی افزود اجرایی شدن مصوبه شورای اسلامی شهر، با موضوع “ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه های شهرداری”، از آنجا که تاب‌آوری نیز یکی از ارکان مصوبه مذکور است، انتظار می رود رسیدگی و توجه به این رکن مهم و ارزیابی تاب آوری در پروژه‌ها، به یک پیوست مطالعاتی ضروری برای اجرای پروژه تبدیل گردد تا از وقوع بحران و مشکلات احتمالی مرتبط پیشگیری شود.  همچنین به‌روزرسانی زیرساخت‌های شهری با توجه به استانداردهای جهانی نیز باید در کنار این تصمیم مهم در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد. اساس تحقق تاب آوری محله ای، مدیریت بحران محله محور است. در این راستا با بهره گیری از پتانسیل سرمایه های اجتماعی موجود در جامعه از جمله هیئت های مذهبی، شبکه ها و پایگاه های اجتماعی، شوراهای محلی، سازمانهای مردم نهاد و … ، تعامل پویا با شهروندان در محله ها، آموزش و افزایش سطح آگاهی و مهارت شهروندان می توانیم بحث مدیریت بحران محله محور را عملیاتی کنیم.
رضوان سلماسی رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان در  جمع‌بندی پایانی یازدهمین نشست شهراندیشی با موضوع” شهرداری همدان دبیرخانه کشوری شهرهای تاب‌آور،چالش ها و فرصت ها” گفت: در راستای نهادینه کردن تاب آوری برای شهر همدان پیشنهاد می گردد چند اقدام اساسی در دستورکار مدیران ارشد شهری، ادارات، سازمان های متولی با محوریت دبیرخانه کشوری شهرهای تاب‌آور مستقر در شهرداری همدان قرار گیرد، اقداماتی چون:

1. مدیریت بحران محله محور بعنوان دستور کار و سیاست اصلی در راستای رسیدن به شهر تاب آور پیگیری شود.

2. تاب آوری در شهر همدان به عنوان یک برند مطرح و تبدیل به مطالبه عمومی گردد. لازمه این امر، تقویت جایگاه و عملکرد دبیرخانه شهرهای تاب آور و فعالیت دائمی این دبیرخانه و نیز برنامه‌ریزی مناسب و حضور مستمر در کمپین جهانی تاب آوری شهری است.

3. با توجه به نقش بودجه، در برنامه ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، بودجه لازم در خصوص تاب آوری شهری به عنوان یک سیاست در بودجه سنواتی ادارات و ارگان های ذیربط پیش بینی شود.

4.آموزش مدیران مرتبط با تاب آوری شهری، در سطوح مختلف و گذراندن دوره های لازم از مهمترین زیرساخت های شهرتاب آور بوده و شایسته است، انتخاب مدیران بر اساس میزان آشنایی و تخصص ایشان در این حوزه صورت پذیرد.

5. در پروژه های شهری در دست اقدام یا پروژه‌های مصوب، تاب آوری شهری، به عنوان یکی از پیوست های مطالعاتی الزام آور پروژه تعریف و کسب میزان قابل قبول سطح تاب آوری در پروژه، جواز اجرای آن باشد.

در نهایت میتوان گفت، تاب آوری شهرها در جذب سرمایه های اقتصادی و اجتماعی برای جامعه نقش بسزایی را ایفا کرده و در رونق وضعیت اقتصادی و اجتماعی اثرگذار خواهد بود.

علیرضا طالبی مدیر کل مدیریت بحران استانداری همدان در یازدهمین نشست شهراندیشی با موضوع” شهرداری همدان دبیرخانه کشوری شهرهای تاب‌آور،چالش ها و فرصت ها” با اشاره بر اینکه برای تاب‌آوری شهرها باید بودجه مناسبی در نظر گرفت عنوان کرد؛ تاب آوری شهرها، نوعی هزینه کرد اضافه نیست و تمامی جوامع مدیریت شهری هر ساله در این زمینه هزینه می کنند؛ ولی ما سعی داریم اقدامات مربوطه را به صورت چهارچوب دار و هدفمند دنبال کنیم تا میزان موفقیت ها و اثرگذاری ها مشخص کردند اگر اصول دهگانه کمپین شهرهای تاب آور رعایت شود، و اقدامات در چک لیست های مشخصی ثبت شوند تا میزان اثرگذاری اقدامات را ارزیابی کرد.

ایشان در ادامه نشست گفت؛ اصل اساسی تاب آور کردن شهرها، خود شهروندان هستند و تا همکاری لازم را نداشته باشند و مشارکت کافی را از طریق شفاف سازی ضرورت امر با مدیریت شهری به عمل نیاورند، اقدامات مدیریت شهری اثربخشی کافی را نخواهد داشت.

علیرضا_طالبی در ادامه یازدهمین نشست شهر اندیشی گفت؛ در خصوص تاب آوری شهر همدان مطرح کردند؛با توجه به اینکه مشخص شد استان همدان و شهر همدان ظرفیت لازم برای تاب آوری شهری را دارد و مدیران شهری استان نیز توانمندی لازم جهت پیگیری موضوع را دارا می باشند اولین قدم های تاسیس دبیرخانه شهرهای تاب آور برداشته شد شهر همدان به عنوان دبیرخانه کشوری شهرهای تاب‌آور انتخاب شد تا آموخته ها و اطلاعات و تجربیات خود را در اختیار سایر شهرهای کشور قرار دهد.

ایشان افزودند؛ اگر بتوانیم تاب آوری روستاها را در همدان اجرایی کنیم و بر اساس اصول دهگانه شهرهای تاب آور پیش برویم تا همدان را به عنوان «همدان استان تاب آور» به همگان بشناسانیم به الگو و پیشگام در کشور تبدیل خواهیم شد. ما موظفیم دو سند در این خصوص را تدوین کنیم و شایسته است وظایف تمامی ادارات و ارگانهای ذیربط در حوزه تاب آوری شهری تعریف شود تا در سند مذکور گنجانده شود و همه خود را در این مسیر مسئول بدانند.

دکترعلیضمیر معاونت خدمات شهری شهرداری همدان در یازدهمین نشست شهراندیشی با موضوع” شهرداری همدان دبیرخانه کشوری شهرهای تاب‌آور،چالش ها و فرصت ها”با تاکید بر این که بنا داریم فضاهای شهری را مقاوم در برابر حوادث طبیعی کنیم، عنوان کرد؛ در مدیریت فضای شهری بنا داریم شهر را به سطحی برسانیم که در برابر تمامی بلاهای طبیعی و مخاطرات انسان ساز بتواند قبل و حین و بعد از وقوع بحران مقاومت لازم را داشته باشد.

در ادامه نکاتی مهمی را مطرح کردند که؛ ناپایداری بافت های شهری، آسیب پذیری در برابر بلایای طبیعی، فرسودگی، حاشیه نشینی، ناکارآمدی برخی بافت های شهری، عدم رعایت اصول ساخت و ساز صحیح شهری، وجود کاربری های متعدد شهری برای پاسخگویی به نیاز شهروندان، وجود اولویت های متعدد خدماتی توسعه و عمران شهری برای مدیران شهری در کشور ایران از جمله عواملی هستند که باعث افزایش آسیب پذیری فضای شهری شده اند.

دکترعلیضمیر در ادامه یازدهمین نشست شهراندیشی گفت؛ ایشان افزودند که؛در خصوص بیان مسئله و مدیریت بحران و برنامه ریزی جهت مصون سازی شهر ها با رشد فزاینده شهرنشینی و توسعه شهری مواجه هستیم که موجب شکل گیری چالش های نوین و ضرورت جامع نگری برای حل پایدار آنها شده است؛ لازم است به صورتی تمرکز گرا و مشارکتی، رویکردها و نظریه های برنامه ریزی برای این موضوع را مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهیم، لذا در این بحث، علاوه بر این که وظایفی برای مدیران شهری تعریف شده است، بر موضوع الزام مشارکت مردم تاکید ویژه داریم. همچنین تاکید داشتند؛ بحث جریان سازی و ایجاد حساسیت در کلانشهرها و مراکز استانی توسط همدان در دست اقدام است تا موضوع به صورت کامل در سطح کشور معرفی شود و در گام بعدی، به تشخیص و ارزیابی خطر پذیری به صورت نظام مند خواهیم پرداخت.

و در پایان نکات خود به میزان آمادگی جهت مقابله با معضلات و میزان اثرگذاری مباحث آموزشی در افزایش این سطح آمادگی تا مدتها مغفول مانده بود ولی در حال حاضر مورد تاکید ویژه مدیریت شهری همدان قرار دارد.
جلسه کمیته شهرسازی‌ومعماری با موضوع « بررسی ضوابط و الزامات کلی نما»

جلسه کمیته شهرسازی‌ومعماری مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان با موضوع « بررسی ضوابط و الزامات کلی نما» با حضور خانم مهندس نورالله‌زاده رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری، آقای مهندس مرادی پسند از معاونت شهرسازی و معماری و اعضای کمیته برگزار شد و ضوابط پیشنهادی معاونت شهرسازی و معماری مورد بررسی استادان و اعضای کمیته قرار گرفت.
جلسه کارگروه تخصصی بررسی “برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری همدان”

رضوان سلماسی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهرهمدان در جلسه کارگروه تخصصی بررسی “برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری همدان” به صورت ویدئوکنفرانس با حضور اعضای شورای پژوهشی مرکز مطالعات شورا، نمایندگان شهرداری و تیم مشاور.

ضمن تأکید بر نقش کودکان در ساخت آینده جامعه‌؛ باید تعریف شهردوستدارکودک برای همدان به عنوان یکی از شاخص‌های چشم‌اندازسازی برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری مورد توجه قرار گیرد.
جلسه مشترک کمیته شهرسازی و معماری مرکز مطالعات و پژوهش‌ها و کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان

جلسه مشترک کمیته شهرسازی و معماری مرکز مطالعات و پژوهش‌ها و کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان با موضوع
«بررسی طرح پیشنهادی عمارت کبابیان» و «آسیب‌شناسی پیاده‌راهسازی در چهار خیابان (شهدا-تختی-باباطاهر-شریعتی)» با حضور آقای مهندس عسگریان رئیس شورا، خانم مهندس نورالله زاده رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری، رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری و اعضای کمیته و کمیسیون برگزار شد.
برگزاری جلسه مشترک کمیته های ارزیابی برنامه ریزی و بودجه و آموزش بهره وری و بهبود روشها

برگزاری جلسه مشترک کمیته های ارزیابی برنامه ریزی و بودجه و آموزش بهره وری و بهبود روشها مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر همدان با حضور رضوان سلماسی ریاست محترم مرکز مطالعات ،معاونت محترم برنامه ریزی شهرداری جناب آقای حضرت زاده ،اساتید و هیئت های علمی عضو کمیته و مدیران و کارشناسان شهرداری همدان با دستور کار بررسی دو طرح پژوهشی واصله برگزار گردید.

همچنین در پایان جلسه احکام عضویت یکساله اعضای دو کمیته توسط ریاست محترم مرکز مطالعات به اعضای کمیته ها اعطا گردید.
یازدهمین نشست شهر اندیشی با موضوع” شهرداری همدان دبیرخانه کشوری شهرهای تاب آور،چالشها و فرصت‌ها”

مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان و شهرداری همدان برگزار می کند؛

یازدهمین نشست شهر اندیشی با موضوع” شهرداری همدان دبیرخانه کشوری شهرهای تاب آور،چالشها و فرصت‌ها”

اعضای پنل:
رضوان_سلماسی رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان
رضا_بتایی مدافع رسمی کمپین شهرهای تاب آور جهان
علی_طباطبایی مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان
وحید_علی‌‌ضمیر معاون خدمات شهری شهرداری همدان

زمان: شنبه۹۹/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰

این نشست به صورت آنلاین از صفحات اینستاگرام زیر پخش می شود.
سومین نشست هم اندیشی با موضوع” راهبردها و الزامات شهر دوستدار کودک”

رضوان سلماسی رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر همدان در سومین نشست هم اندیشی با موضوع” راهبردها و الزامات شهر دوستدار کودک”با تاکید بر همگرایی و همکاری متولیان حوزه کودک در شهر گفت :
شهر دوستدار کودک باید به مطالبه عمومی تبدیل گردد

همچنین نهادینه کردن مشارکت کودکان در فعالیتهای شهری، لزوم برنامه ریزی برای کودک در کرونا و پسا کرونا در دستور کار متولیان امر همراه با حمایت استانداری قرار گیرد.
سومین نشست هم اندیشی با موضوع؛ شهردوستدارکودک

مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان با همکاری شهرداری همدان برگزار می کند؛

سومین نشست هم اندیشی با موضوع؛

شهردوستدارکودک

این نشست با توجه به شرایط کرونا صرفاً با حضور مدعوین برگزار می‌شود و فایل تصویری پس از برگزاری در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

زمان:سه شنبه ۹۹/۱۰/۱۶ ساعت ۱۱

مکان:همدان بلوار ارم مرکز همایش های قرآنی و بین المللی شهر همدان

لازم به ذکر است این نشست به صورت آنلاین صفحات زیر پخش می شود

hamedan_research@
rezvan_salmasi@
مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری در مورد شخصیت ایت الله مصباح یزدی(ره) میفرمایند

بنده نزدیک به چهل سال است که جناب آقای مصباح  را می شناسم و به ایشان به عنوان یک فقیه، فیلسوف، متفکر و صاحبنظر در مسائل اساسی اسلام ارادت قلبی دارم اگر خداوند متعال به نسل کنونی ما این توفیق را نداد که از شخصیت هایی مانند علامه طباطبایی و شهید مطهری استفاده کند، اما به لطف خدا این شخصیت عزیز و عظیم القدر، خلاء آن عزیزان را در زمان ما پر می کند.

مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان ،فقدان این فقیه انقلابی و فیلسوف مجاهد و عمار رهبر حضرت_ایت_الله_محمد‌تقی_مصباح_یزدی را به محضر امام زمان(عج)، رهبر معظم انقلاب و مردم شریف ایران، عرض تسلیت دارد و از خداوند برایشان تقاضای اجر و علو درجات می‌نماید.
جلسه کمیته فناوری اطلاعات و شهر هوشمند مرکز مطالعات

جلسه کمیته فناوری اطلاعات و شهر هوشمند مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان با حضور رضوان سلماسی رییس مرکز مطالعات و دکتر زارعی مدیرکل نهادعمومی کتابخانه‌ها، با موضوعات ذیل در تالار قرآن برگزار شد:
۱. امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتال در مرکز مطالعات؛
۲. اعطای احکام یکساله اعضای کمیته توسط رییس مرکز؛
۳. بررسی زیرساختها و شرایط لازم جهت تشکیل جلسات و همایشهای مجازی در مرکز مطالعات؛
۴. بررسی الزامات و مشخصه های شهر هوشمند.

در پایان جلسه، مقرر شد بحث و ارائه نظر تخصصی در خصوص مباحث مطروحه در جلسه آتی کمیته صورت پذیرد. همچنین احکام عضویت یک ساله اعضای کمیته فناوری اطلاعات، توسط رییس مرکز مطالعات به ایشان اعطاء شد.