اخبار و رویدادها

اختتامیه جشنوارهای ایده برترشهری درحوزه گردشگری

آیین اختتامیه #جشنوارهای ایده برترشهری درحوزه گردشگری با حضور رئیس و اعضای شورای شهر همدان و #علیرضاایزدی، مدرس دانشگاه و مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مرکزی در #مرکزهمایش‌های قرآنی وبین‌المللی شهر همدان با سخنرانی #حسین_قراباغی، رئیس جشنواره آغاز شد.   #حسین_قراباغی، رئیس “جشنواره ایده برتر شهری در حوزه گردشگری”: 🔹 پرداختن به #نظرات مردمی در #برنامه‌ریزی شهری نتایج مثبتی به همراه دارد؛ زیرا این مردم هستند که می‌خواهند در شهر سکونت کنند.   🔷🔹 #کامران گردان، رئیس #شورای شهر_همدان: 🔹 در راستای سیاست‌گذاری‌های شورای [...]

ادامه مطلب..

تعریف فرآیند و سیاست گذاری در راستای اقدامات شاخص و نو آورانه مرکز

🔷جلسه شورای تحول مرکز مطالعات با حضور اساتید عضو کمیته های مرکز پیرامون تعریف فرآیندی و سیاست گذاری در راستای اقدامات شاخص و نو آورانه مرکز برگزار شد.

ادامه مطلب..

گردشگری شهری و بهره‌مندی از ظرفیت علمی دانشگاه و اساتید دانشگاهی

دیدار صمیمی اعضای کمیته گردشگری مرکز مطالعات و پژوهش‌های #شورای شهرهمدان با #محمدی فر، رئیس دانشگاه بوعلی سینا پیرامون بحث و تبادل‌نظر #گردشگری شهری و بهره‌مندی از ظرفیت علمی دانشگاه و اساتید دانشگاهی با حضور کامران #گردان، رئیس شورا‌؛ جواد #گیاه‌شناس، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورا؛ حسین #قراباغی، رییس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورا و نرگس #نوراله_زاده‌، رئیس کمیسیون شهرسازی معماری شورای شهر و همراهی معاون شهرسازی شهردار و مدیر منطقه ۴ شهرداری به انجام رسید. 🔹 محور [...]

ادامه مطلب..

تحول اداری و بهبود بهره‌وری نیروی انسانی در شهرداری

جواد #گیاه‌شناس، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های #شورایشهرهمدان: 🔹 تهیه طرح «تحول اداری و بهبود بهره‌وری نیروی انسانی در شهرداری» در مرکز مطالعات شورا

ادامه مطلب..

پنجمین جلسه کارگروه شهر دوستدار کودک

🔶پنجمین جلسه کارگروه شهر دوستدار کودک با حضور دکتر یوسفی (مدیر مرکز مطالعات معاون شهرسازی شهرسازی)؛ خانم رضوی (معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان)؛ خانم کاردانیان (نایب رئیس انجمن کودک همراهان)؛ خانم پهلوان (کارشناس شهرسازی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری) و اساتید محترم دانشگاه برگزار شد. 🔻در این جلسه مقرر شد در کوی مدرس یکی از محلات پایلوت شورای اجتماعی محلات برنامه های مختص شهر دوستدار کودک برگزار گردد. در خصوص زمان و نحوه برگزاری و هماهنگی با ارگان های [...]

ادامه مطلب..

بررسی طرح تحول اداری و بهبود بهره وری نیروی انسانی شهرداری

🔻برگزاری جلسه مشترک کمیته های “ارزیابی, برنامه ریزی و بودجه” و “آموزش, بهره وری و بهبود روشها” مرکز مطالعات با موضوع طرح تحول اداری و بهبود بهره وری نیروی انسانی شهرداری , در مرکز مطالعات با حضور آقای #عسگریان رییس کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر, دکتر #گیاهشناس رییس مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر, آقای #حضرتزاده معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری, دکتر #انصاری مشاور رییس مرکز مطالعات, اساتید دانشگاهی و کارشناسان شهرداری همدان

ادامه مطلب..

پنجمین جلسه کارگروه شهر دوستدار کودک

🔶پنجمین جلسه کارگروه شهر دوستدار کودک با حضور دکتر یوسفی (مدیر مرکز مطالعات معاون شهرسازی شهرسازی)؛ خانم رضوی (معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان)؛ خانم کاردانیان (نایب رئیس انجمن کودک همراهان)؛ خانم پهلوان (کارشناس شهرسازی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری) و اساتید محترم دانشگاه برگزار شد. 🔻در این جلسه مقرر شد در کوی مدرس یکی از محلات پایلوت شورای اجتماعی محلات برنامه های مختص شهر دوستدار کودک برگزار گردد. در خصوص زمان و نحوه برگزاری و هماهنگی با ارگان های [...]

ادامه مطلب..

غرفه نمایشگاهی

🔻 #گردشگری مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان در سازمان فنی و حرفه ای همدان با حضور جناب آقای #گردان رییس شورای اسلامی شهر همدان، آقای#قراباغی رئیس کمیسیون اقتصاد، مالی و گردشگری شورای اسلامی شهر، اعضای کمیته گردشگری مرکز مطالعات

ادامه مطلب..

کارگروه شهر دوستدار کودک

🔸چهارمین جلسه کارگروه شهر دوستدار کودک با حضور دکتر یوسفی (مدیر مرکز مطالعات معاون شهرسازی شهرسازی)؛ خانم رضوی (معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان)؛ خانم کاردانیان (نایب رئیس انجمن کودک همراهان)؛ خانم پهلوان (کارشناس شهرسازی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری) و اساتید محترم دانشگاه برگزار شد. 🔶 در این جلسه مقرر شد در چهار محله پایلوت شورای اجتماعی محلات برنامه های مختص شهر دوستدار کودک برگزار گردد. در خصوص نحوه برگزاری و هماهنگی با ارگان های مرتبط در خصوص برگزاری [...]

ادامه مطلب..

ارائه گزارش تفریغ بودجه

🔺جلسه شورای پژوهشی مرکز مطالعات با حضور اساتید کمیته پیرامون ارائه گزارش تفریغ بودجه، بررسی دستورالعمل بازدیدهای علمی کمیته‌های مرکز و بررسی اعضای کمیته خدمات شهری برگزار شد. 🔻 در این جلسه آیین‌نامه بازدیدهای علمی مرکز تدوین شد و اعضای کمیته خدمات شهری نیز تعیین شدند.

ادامه مطلب..