نویسنده - روابط عمومی

نهمین جلسه کمیته فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان درخصوص اهداف اجرایی شش ماهه دوم سال ۹۸ و همچنین چشم انداز سال ۹۹

نهمین جلسه کمیته فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان با حضور اساتید دانشگاهی و سرکارخانم ابهر؛ کارشناس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی برگزار گردید. در این جلسه خانم ابهر، کارشناس حوزه اجتماعی سازمان فرهنگی درخصوص اهداف اجرایی شش ماهه دوم سال ۹۸ و همچنین چشم انداز سال ۹۹ سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی؛ گزارش مکتوب ارائه دادند و به سوالات و ابهامات اساتید در این حوزه پاسخ دادند. همچنین مقرر شد گزارش کمیته در این خصوص به کمیسیون فرهنگی،...

پنجمین جلسه کمیته خدمات شهری مرکزمطالعات،در خصوص “بررسی ابعاد کاربست پایشگاه شهری”

پنجمین جلسه کمیته خدمات شهری مرکزمطالعات با حضور مهندس موسوی دبیر محترم کمیسیون‌خدمات‌شهری، دکترسلیمی معاون محترم مرکز مطالعات و اساتید دانشگاهی در خصوص "بررسی ابعاد کاربست پایشگاه شهری" برگزار شد. در این جلسه ضرورت و زیرساخت های طرح پایشگاه شهری؛ نمونه موردی پایشگاه شهری تهران مورد بررسی قرار گرفت و نظرات اساتید در این خصوص اخذ گردید.

سومین نشست نقد و بررسی کتاب با عنوان: معرفی کتاب جولان (محله جولان همدان)

مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان برگزار می‌کند.سومین نشست نقد و بررسی کتاب با عنوان: معرفی کتاب جولان (محله جولان همدان)زمان: چهارشنبه ۴ دی ماه ۹۸ساعت: ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰مکان: بلوار ارم - مرکز همایش های قرآنی و بین المللی

پنجمین جلسه مشترک کمیته های “ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه” و “آموزش، بهره وری و بهبود روشها” مرکز مطالعات

پنجمین جلسه مشترک کمیته های "ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه" و "آموزش، بهره وری و بهبود روشها" مرکز مطالعات، با حضور آقایان عسگریان‌رییس‌کمیسیون‌نظارت‌و‌اموراداری شورای اسلامی شهر همدان،اساتید دانشگاهی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری و مدیران و کارشناسان این حوزه، در مرکزمطالعات با دو دستور کار ذیل برگزار شد:ارائه گزارش عملکرد بودجه نیمه اول سال جاری شهرداری همدان.ارائه دومین گزارش تحلیلی منابع انسانی شهرداری همدان.در پایان این جلسه، به پیشنهاد آقای سیدمسعودعسگریان، رئیس کمیسیون نظارت شورای اسلامی...