آرشیو ماهانه - دسامبر 2021

تأثیرگذاری مرکز مطالعات شورا هنوز کامل نشده است

خبرگزاری فارس؛تأثیرگذاری مرکز مطالعات شورا هنوز کامل نشده است https://www.farsnews.ir/hamedan/news/14000717000965

ضرورت اصلاح فرآیند‌ها و اولویت بندی کار‌ها در اجرا

خبرگزاری تابناک؛ ضرورت اصلاح فرآیند‌ها و اولویت بندی کار‌ها در اجرا http://www.tabnakhamadan.ir/fa/news/1012153

مصوبات شورا برگرفته از ایده کارشناسان خبره است

خبرگزاری ایرنا؛مصوبات شورا برگرفته از ایده کارشناسان خبره است https://www.irna.ir/news/84565863

بررسی چشم‌انداز ۲۰ ساله شهر و شهرسازی همدان

خبرگزاری مهر؛ بررسی چشم‌انداز ۲۰ ساله شهر و شهرسازی همدان https://www.mehrnews.com/news/5373923/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86

گفتمان علمی باید در جامعه نهادینه شود

رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان اعلام کرد: گفتمان علمی و پژوهشی بر اساس منویات مقام معظم رهبری باید در جامعه نهادینه شود.

زیرساخت ها برای ورود سرمایه گذار آماده شده است

روزنامه همدان پیام؛ زیرساخت ها برای ورود سرمایه گذار آماده شده است   http://www.hamedanpayam.com/file/0xe578de8e20ccc00b.pdf      

مرکز مطالعات قوت می‌گیرد/ فرایند انتخاب شهردار همدان به روش خبرگان و نخبگان انجام شد

خبرگزاری ایسنا؛مرکز مطالعات قوت می‌گیرد/ فرایند انتخاب شهردار همدان به روش خبرگان و نخبگان انجام شد https://www.isna.ir/news/1400081713382/

طرح ساماندهی جمع آوری و تفکیک زباله ها در همدان اجرا می شود

خبرگزاری ایرنا؛طرح ساماندهی جمع آوری و تفکیک زباله ها در همدان اجرا می شود   https://www.irna.ir/news/84534048

افق روشن چشم‌انداز ۲۰ ساله همدان

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اینکه چشم‌انداز ۲۰ ساله شهر همدان تعیین شده گفت: مهلتی به معاونت برنامه‌ریزی شهرداری برای کار مطالعاتی و کارشناسی داده‌ایم تا چشم انداز شهر همدان را به سرانجام برسانیم.