آرشیو ماهانه - خرداد ۱۳۹۳

به همت مركز مطالعات و پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر همدان: كارگاه تخصصي بررسي تجربه طرح جامع و تفصيلي جديد شهر تهران در همدان برگزار شد

كارگاه تخصصي بررسي تجربه طرح جامع و تفصيلي جديد شهر تهران با رويكرد ساختاري–راهبردي با حضور مهندس مجيد پاكساز مديركل شهرسازي و طرح‌هاي شهري تهران در همدان به ميزباني مركز مطالعات و پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر همدان برگزار شد. به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر همدان، رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي شورا در حاشيه برگزاري اين كارگروه در گفتگو با خبرنگار ما اظهار كرد: هدف از برگزاري اين كارگاه استفاده از تجربيات شهر تهران در جهت سياست‌گذاري تدوين طرح...

با پيگيري مرکز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر فرصت ها و تهديدات بلندمرتبه سازي مورد ارزيابي کارشناسان قرار گرفت.

در جلسه شوراي پژوهشي مرکز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر که با حضور اعضاي اين شورا، تعدادي از اعضاي شوراي اسلامي شهر و مديران شهرداري تشکيل شد، نقاط قوت و ضعف بلندمرتبه سازي و فرصت ها و تهديدات آن، توسط کارشناسان مورد بررسي قرار گرفت. به گزارش روبط عمومي مرکز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر؛ اين نشست که در تاريخ 93/03/18 در شوراي اسلامي شهر برگزار گرديد، متخصصان حوزه هاي معماري، شهرسازي، فني عمراني، اجتماعي، اقتصادي...

در جلسه شوراي پژوهشي مرکز مطالعات وپژوهش هاي شوراي اسلامي شهر همدان: محورهاي پژوهشي اين مرکز مشخص شد.

در چهارمين جلسه شوراي پژوهشي مرکز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر همدان، که ديروز (يکشنبه 93/03/04) در سالن جلسات شوراي اسلامي شهر برگزار گرديد؛ محورهاي پژوهشي اين مرکز مشخص شد. به گزارش روابط عمومي مرکز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر همدان؛ رئيس مرکز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر همدان گفت: در جلسه شوراي پژوهشي اين مرکز؛ که با حضور اعضاي ثابت اين شورا و تعدادي از اعضاي شوراي اسلامي شهر برگزار گرديد، محورهاي پژوهشي...