هیات امناء

اعضای هیئت امنا مرکز مطالعات

كامران گردان

كارشناسي ارشد مدیریت

رییس شورای اسلامی شهر همدان

حميد بادامي نجات

كارشنسي ارشد برق

نائب رییس شورای اسلامی شهر همدان

عباس صوفي

كارشناسي ارشد برنامه ریزی شهری

شهردار همدان

ابراهیم مولوی

دكتري تخصصی برنامه ریزی شهری

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان

حسين قراباغي

كارشناسي ارشد مدیریت

رییس کمیسون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان

اكبر كاووسي اميد

كارشناسي ارشد ریاضی

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر همدان

محمود نیلی

دكتري عمران

رییس دانشگاه صنعتی همدان

محمدرضا عراقچیان

دكتري معماری

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

محمدرضا الیاسی

دكتري عمران

عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر