کمیته های تخصصی

با سلام

فرهیخته گرامی به استحضار می رساند، مراحل وصول و بررسی طرح های پژوهشی و پروپزال های دانشجویی در بخش شیوه نامه ها و فرم های سایت مرکز مطالعات قابل مشاهده می باشد.

ابتدا موضوع خود را بر اساس اولویت های پژوهشی موجود در کمیته های مرکز مطالعات انتخاب سپس فایل خود را در قالب word به این مرکز ارسال نمایید تا در کمیته مورد نظر بررسی شود.

در صورت تایید کمیته، دستیار نظارتی انتخاب و قرارداد بین طرفین انعقاد می گردد.

شما می توانید به صورت کامل مراحل مذکور را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید:

لینک مراحل وصول و بررسی طرح ها ی پژوهشی

لینک مراحل وصول و بررسی پرپوزال های دانشجویی