رئیس مرکز

نام و نام خانوادگی : جواد گیاه شناس
تحصیلات : دکترای تخصصی رشته علوم سیاسی؛سیاستگذاری عمومی دانشگاه علوم و تحقیقات

بیوگرافی :

کارشناسی ارشد
علوم سیاسی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
از مهرماه ۱۳۸۳ تا ادامه دارد …
مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
از اذرماه ۱۳۸۹ تا مرداد ماه ۱۳۹۲
مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان
از بهمن ماه ۱۳۹۲ تا تیرماه ۱۳۹۴
مدیر هیات عالی نظارت در دانشگاه ازاد اسلامی استان همدان
از شهریور ۱۳۹۴ تا اسفند۹۷

 

سرپرستی مشترک صعود چهارده هزار نفری سبلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۳۸۱
عضو تیم ملی هیمالیانوردی جمهوری اسلامی ایران
فاتح قله اسپانتیک ۷۰۲۷ متر: ۱۳۸۳
عضو تیم ملی هیمالیانوردی جمهوری اسلامی ایران
اعزامی به منطقه اورست:۱۳۸۴
سرپرست اولین صعود مستقل تیم هیمالیانوردی استان همدان
فاتح قله خانتانگیری۷۰۱۰متر: ۱۳۸۴
سرپرست فنی دومین صعود مستقل تیم هیمالیانوردی استان همدان
صعود تا کمپ دوم موستاق آتا:۱۳۸۵
سرپرست فنی اولین صعود سرعتی استان همدان
فاتح قله آرارات : ۱۳۸۶
سرپرست فنی اولین صعود مستقل تیم هیمالیانوردی دانشگاه آزاداسلامی واحد همدان
صعود تا ارتفاع ۶۸۰۰ متری لنین :۱۳۸۷
مدیر اجرایی مسابقات سنگنوردی جام فجر
۱۳۸۴