پایان نامه ها و رساله ها و طرح های پژوهشی

لیست طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری کمیته شهرسازی و معماری
*عنوانتاریخنوع طرحمصوبه کمیتهوضعیت نهایی
۱” سنجش اثرات فضایی مکان‌های فرهنگی و تفریحی بر ارتقا خلاقیت در محلات دوستدار کودک مطالعه موردی محلات اعتمادیه و بلوار ارم”۱۹/۷/۱۳۹۴پایان‌نامه کارشناسی ارشدمورد موافقت واقع نشد.
۲“مکان‌یابی مراکز بهداشتی درمانی در شهر همدان با رویکرد پدافند غیرعامل (موضوع طراحی بیمارستان ۹۶ تخت خوابی)”۱۳/۱۰/۱۳۹۴پایان‌نامه کارشناسی ارشدمورد موافقت واقع نشد.
۳“حل مسئله مکان‌یابی نقاط جمع‌آوری پسماند در شرایط عدم قطعیت”۱۳/۱۰/۱۳۹۴پایان‌نامه کارشناسی ارشدمورد موافقت واقع نشد.
۴“ارتقا کیفیت شادی در فضاهای شهری شهر همدان”۲۰/۲/۱۳۹۵طرح پژوهشیمورد موافقت واقع نشد.
۵“ارزیابی تأثیر مجموعه اقدامات کالبدی، طرح نوسازی محله جولان همدان بر ارتقا کیفیت زندگی ساکنین محله”۲۰/۲/۱۳۹۵پایان‌نامه کارشناسی ارشدمورد موافقت واقع نشد.
۶“منظرسازی طبیعت‌گرا در طراحی پارک‌های شهری با تأکید بر گیاهان بومی (مطالعه موردی طراحی پارک شهری در منطقه سه شهرداری همدان)”۲۰/۲/۱۳۹۵پایان‌نامه کارشناسی ارشدمورد موافقت واقع نشد.
۷“ارزیابی فضاهای باز شهری و نقش آن در کاهش آسیب‌پذیری در مواقع بحران با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی شهر همدان)”۹/۴/۱۳۹۵پایان‌نامه کارشناسی ارشدمورد موافقت واقع نشد.
۸“کاربست رویکرد دهکده شهری در تحقق سکونتگاه‌های روستایی پایدار (مطالعه موردی روستای دره مرادبیگ)”۹/۴/۱۳۹۵پایان‌نامه کارشناسی ارشدمشروط به اعمال اصلاحات مورد موافقت واقع شد.
۹“ارتقا کیفیت محیط کالبدی با اجتماع‌پذیر کردن فضاها در مناطق حاشیه‌نشین شهر همدان در قالب طراحی خانه تجمع زنان”۱۴/۷/۱۳۹۵پایان‌نامه کارشناسی ارشدمشروط به اعمال اصلاحات مورد موافقت واقع شد.
۱۰“مکان‌یابی سایت شهرک اداری همدان”۱۴/۷/۱۳۹۵طرح پژوهشیمورد موافقت واقع نشد.
۱۱“پهنه‌بندی شهری و تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری انواع کاربری‌ها با نگاهی سه‌بعدی به کالبد شهری و باغات شهر همدان”۱۴/۷/۱۳۹۵طرح پژوهشیمشروط به اعمال اصلاحات مورد موافقت واقع شد.
۱۲“پهنه‌بندی شهری و تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در باغات شهر همدان”۲۶/۸/۱۳۹۵طرح پژوهشیمقرر شد پس از اصلاحات مدنظر اساتید مجدداً به کمیته تخصصی ارسال شود.
۱۳“طراحی محور فرهنگی، تاریخی آرامگاه بوعلی سینا تا میدان هگمتانه با بازخوانی هویت بصری معماری همدان”۲۶/۸/۱۳۹۵پایان‌نامه کارشناسی ارشدمورد موافقت واقع نشد.
۱۴“آسیب‌شناسی روند وضعیت فضای سبز شهر همدان و ارائه راهکارهایی جهت حفظ فضای سبز شهری موجود با استفاده از مدل شکاف کیفیت خدمات”۲۱/۱۲/۱۳۹۵پایان‌نامه کارشناسی ارشدمورد موافقت اعضا قرار نگرفت.
۱۵“سنجش آلاینده‌های هوا و مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا شهر همدان با استفاده از GIS”۲۱/۱۲/۱۳۹۵پایان‌نامه کارشناسی ارشدمشروط به تغییر مجری و همکاران معرفی‌شده به‌صورت طرح مشترک بین شهرداری و سازمان محیط‌زیست و اعمال تصویب مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
۱۶“ارائه الگویی از نشاط شهروندی در اکولوژی فرهنگی  مبتنی بر توسعه پایدار شهری”۱۱/۲/۱۳۹۶پایان‌نامه کارشناسی ارشدمورد موافقت اعضا قرار نگرفت.
۱۷“طرح جامع سازمان‌دهی بازار سنتی همدان در راستای ارتقاء کیفیت سرزندگی۹/۳/۱۳۹۶طرح پژوهشیمورد موافقت اعضا قرار نگرفت.
۱۸طرح پژوهشی با عنوان “مکان‌یابی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای محیطی شهر همدان”۹/۳/۱۳۹۶طرح پژوهشیمقرر شد پروپوزال اصلاح شود و مجدداً موردبررسی قرار گیرد.

 

۱۹“تحلیل عوامل و فرایند الحاق و ادغام سکونت‌گاه‌های روستایی در محدوده شهر همدان”۴/۸/۱۳۹۶پایان‌نامه کارشناسی ارشدمقرر شد نگارنده پروپوزال جهت برطرف کردن ایرادهای موجود در پروپوزال به کارشناس معاونت شهرداری دکتر یوسفی مراجعه کند.

 

 

 

۲۰“تعیین تکلیف روستاهای واقع در حریم و خدمات گیر مستقیم از شهر”۲/۱۱/۱۳۹۶طرح پژوهشیبه دلیل مشابهت با پروپوزال با عنوان “تحلیل عوامل و فرآیند الحاق و ادغام سکونت‌گاه‌های روستایی در محدوده شهر همدان” که قبلاً در مرکز موردبررسی قرار گرفته بود، موردبررسی قرار نگرفت و مصوب شد که مجری طرح پژوهشی و نویسنده پروپوزال دانشجویی جهت هماهنگی به آقای دکتر یوسفی در معاونت شهرسازی مراجعه نمایند و سپس طرح پژوهشی مجدد در این کمیته بررسی شود.
۲۱“بررسی و ارزیابی روش‌های اقتصادی مؤثر بر درآمدزایی شهرداری از روستاهای الحاق شده به شهر همدان (نمونه موردی روستای شورین و حسن‌آباد)”۱۴/۱۲/۱۳۹۶طرح پژوهشیپس از اعمال اصلاحات، طرح در جلسه مشترک کمیته معماری و اقتصاد مرکز مطالعات مطرح و بررسی شود.
۲۲“ارزیابی عوامل توسعه کالبدی-فضایی روستاهای الحاق شده به شهر همدان (نمونه موردی روستای شورین و حسن‌آباد)”۱۴/۱۲/۱۳۹۶طرح پژوهشیبا قالب و موضوعات فعلی، طرح در چارچوب اهداف و اولویت‌های مرکز مطالعات نیست، اما با انجام تغییرات اشاره‌شده توسط اعضای کمیته می‌تواند به‌صورت موردی به‌عنوان اولویت‌های پژوهشی معاونت معماری و شهرسازی برای سال ۹۷ لحاظ شود.
۲۳“ارائه‌ی راهکارهای قانونی، حقوقی و اقتصادی در جهت تحقق‌پذیری طرح جامع”۱۴/۱۲/۱۳۹۶طرح پژوهشیمورد موافقت واقع نشد.
۲۴“فرآيند مديريت پسماند شهري در استان همدان؛ با رويکرد ارتقاء کيفيت جمع‌آوري، تفکيک و دفع”۳/۳/۱۳۹۷طرح پژوهشیبه مجري عودت داده شود تا پس از اعمال اصلاحات مدنظر، مجدداً در کميته موردبررسی قرار گيرد.

 

 

۲۵“سنجش آلاینده‌های هوا و مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های پایش آلودگی هوای شهر همدان با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره مدل GIS و Aeromod”۳/۳/۱۳۹۷طرح پژوهشیمقرر شد مرکز مطالعات نامه‌اي به سازمان ارسال کند و نظرشان را در خصوص همکاري و مشارکت مالي در اجراي طرح جويا شود. در صورت عدم پذيرش موضوع از سوي اداره محیط‌زیست، طرح از دستور کار مرکز مطالعات خارج خواهد شد، اما در صورت قبول مشارکت از سوي آن اداره، طرح‌ها مشروط به ادغام و تعيين دکتر ليلي به‌عنوان مجري و نيز انجام اصلاحات مدنظر کميته تائيد مي‌شود.
۲۶“تدوين ضوابط شهرسازي و الگوي رشد و گسترش شهري با تأکيد بر حفاظت از باغات شهري”۳/۳/۱۳۹۷طرح پژوهشیمورد موافقت واقع نشد.
۲۷“تبيين اصول ارتقا زيست پذيري شهري در راستاي تحقق شهر سبز؛ مطالعه موردي منطقه يک شهر همدان”۴/۴/۱۳۹۷رساله دکتریمورد موافقت واقع نشد.
۲۸“بازآفريني سکونتگاه‌هاي غيررسمي در راستاي تحقق بخشي سازمان فضاي شهر همدان؛ نمونه موردي کوي وليعصر” 

۴/۴/۱۳۹۷

و

 

۳۰/۸/۱۳۹۷

طرح پژوهشیپس از بحث و بررسی اعضای کمیته به مجري طرح عودت داده شود تا پس از اعمال اصلاحات مجدداً موردبررسی قرار گيرد.

 

 

۲۹“تحلیل عوامل و فرآیند الحاق و ا دغام سکونتگاه  های روستایی در محدوده شهر همدان نمونه موردی روستاهای علی آباد، قاسم آباد،حسن آباد”۳۰/۸/۱۳۹۷پروپوزال کارشناسی ارشدمقرر شد پس از اعمال اصلاحات مجددا در کمیته مورد بررسی قرار گیرد.
 
لیست طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری کمیته  فناوري اطلاعات و شهر هوشمند
عنوانتاریخنوع طرحمصوبه کمیتهوضعیت نهایی
۱“سيستم اتوماسيون مکان‌یابی اتوبوس‌های شهري جهت تسهيل در مديريت زمان مسافرين”۴/۱۰/۱۳۹۵طرح پژوهشیپس از تکمیل و ارائه توجیه مالی ماه آینده در کمیته ارائه شود.
۲“افزايش دقت بهینه‌سازی مسيرهاي تخليه با يادگيري تقويتي و هوش جمعي”۱۳/۲/۱۳۹۶پایان‌نامه کارشناسی ارشدمشروط به اعمال اصلاحات مورد موافقت واقع شد.
۳“افزايش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های طراحي نرم‌افزار منبع آزاد با به‌کارگيري ساختار شکست محصول خطي”۳۱/۲/۱۳۹۷پایان‌نامه کارشناسی ارشدپس از اعمال اصلاحات و بررسی مجدد اعضا کمیته مورد موافقت واقع شد.
۴“شناسایی و اولویت‌بندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در هوشمند سازی شهر با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره”۱۷/۹/۱۳۹۷پایان‌نامه کارشناسی ارشدبا کلیات پروپوزال پیشنهادی کارشناسی ارشد آقای مصطفی نوری با موضوع ” شناسایی و اولویت‌بندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در هوشمندسازی پیاده راه‌ها با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی پیاده راه‌های شهر همدان )” موافقت شد. 
لیست طرح‌های  پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری کمیته فنی، عمرانی و امور زیربنایی
عنوانتاریخنوع طرحمصوبه کمیتهوضعیت نهایی
۱“سیستم مدیریت روسازی (PMS) معابر شهر همدان”۲۰/۹/۱۳۹۳

۱۱/۱۰/۱۳۹۳

۹/۱۱/۱۳۹۳

طرح پژوهشیبه تاریخ مذکور در جدول مصوبات رجوع شود.
۲“بررسی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر تصادفات درون‌شهری بر اساس روش تحلیل شبکه‌ای ANP”۱۷/۱۲/۱۳۹۳پروپوزال کارشناسی ارشدارجاع به شورای پژوهشی
۳“تأثیر به‌کارگیری سرباره فولاد به‌عنوان سنگ‌دانه و دو نوع الیاف در مشخصه‌های مکانیکی آسفالت با استخوان‌بندی سنگ‌دانه‌های SMA و مقایسه آن با بتن آسفالتی گرم”۱۷/۱۲/۱۳۹۳پروپوزال کارشناسی ارشدبا اعمال اصلاحات در جلسات بعدی مطرح شود.
۴“بررسی رفتار خاک ماسه‌ای لای‌دار تحت بارگذاری استاتیکی و سیکلی”۸/۲/۱۳۹۴پروپوزال کارشناسی ارشدمورد موافقت واقع نشد.
۵“ارائه مدلی کمی جهت ارزیابی عملکرد پروژه‌های عمرانی شهرداری همدان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها”۸/۲/۱۳۹۴پروپوزال کارشناسی ارشدمشروط به اعمال اصلاحات مورد موافقت اعضا واقع شد.
۶“بررسی اثر کاربرد ژئوکامپوزیت‌ها در تثبیت بستر ترانشه‌های حفاری معابر آسفالتی شهری”

 

۲۷/۲/۱۳۹۴پروپوزال کارشناسی ارشدمورد موافقت واقع نشد.
۷“طراحی و احداث پایلوت استحصال آب باران در دانشگاه صنعتی همدان”

 

۲۷/۲/۱۳۹۴طرح پژوهشیمورد موافقت واقع نشد.
۸ “امکان‌سنجی جایگزینی سیمان با سرباره کوره آهن‌گدازی فعال‌شده در ملات و بتن”۲۱/۷/۱۳۹۴پروپوزال کارشناسی ارشدمورد موافقت اعضا واقع نشد.
۹“امکان‌سنجی جمع‌آوری آب‌های پشت‌بام ساختمان‌ها و جلوگیری از هدر رفت آب در شهر همدان”۲۱/۷/۱۳۹۴پروپوزال کارشناسی ارشدمورد موافقت اعضا واقع نشد.
۱۰“امکان‌سنجی به‌کارگیری روسازی بتن غلتکی بادوام در مناطق سردسیر”۲۱/۷/۱۳۹۴پروپوزال کارشناسی ارشدمورد موافقت قرار گرفت.
۱۱“مطالعه تجربی رفتار ویسکوپلاستیک مخلوط آسفالت مورداستفاده در شهر همدان”۴/۱۱/۱۳۹۴پروپوزال کارشناسی ارشدمنوط به اعمال اصلاحات جلسات ۸/۲/۱۳۹۴ و ۴/۱۱/۱۳۹۴ مورد موافقت قرار گرفت.
۱۲“معیار بندی عملکرد پروژه‌های عمرانی شهرداری و ارائه مدل نرم‌افزاری جهت ارزیابی عملکرد در پروژه‌های عمرانی شهرداری همدان”۲/۱۲/۱۳۹۴طرح پژوهشیمقرر شد به‌صورت محدودتر و در قالب پروپوزال‌های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد مطرح شود.
۱۳“تأثیر تثبیت زیراساس با سیمان بر بهبود کیفیت روسازی و کاهش ضخامت رویه آسفالتی”۱۹/۵/۱۳۹۵پروپوزال کارشناسی ارشدموافقت اعضا قرار نگرفت.
۱۴“شرح خدمات پیشنهادی ارزیابی آسیب‌پذیری و بهسازی ساختمان مرکز فرماندهی مدیریت بحران شهر همدان”۶/۸/۱۳۹۵طرح پژوهشیمقرر شد جلسه‌ای در این خصوص با اعضای شورای شهر، معاونین محترم خدمات شهری و فنی عمرانی شهرداری و اعضای محترم کمیته شورای پژوهشی مرکز برگزار شود تا تصمیم‌گیری‌ها صورت پذیرد؛ همچنین مقرر شد از مجری طرح جهت پاسخ به سؤالات اساتید دعوت به عمل آید.
۱۵“امکان‌سنجی برف و یخ‌زدایی از رویه‌های بتنی دوستدار محیط‌زیست با استفاده از تکنولوژی بتن”۱۳/۱۰/۱۳۹۶طرح پژوهشیمورد موافقت اعضا قرار گرفت.
۱۶“ارزيابي لرزه‌اي سريع ساختمان‌هاي حاشيه شهر همدان (مناطق ۳ و ۴)”۲۱/۳/۱۳۹۷طرح پژوهشیمورد موافقت اعضا قرار نگرفت.
لیست  طرح‌های  پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
عنوانتاریخنوع طرحمصوبه کمیتهوضعیت نهایی
۱“طرح پیشنهادی ساخت بنای آرامگاه عارف قزوینی” (دکتر محمدی)۴/۱۰/۱۳۹۵طرح پژوهشیارجاع به هیئت‌امنا و صحن شورا پس از اصلاحات
۲“بررسي گرايش مشاركت اجتماعي در بهبود كيفيت خدمات مديريت شهری در شهرداری همدان” (آقای بیات)۱۱/۲/۱۳۹۶پایان‌نامهتصویب نشد
۳“ارائه الگویی از نشاط شهروندی در اکولوژی فرهنگی شهر همدان مبتنی بر توسعه پایدار شهری”۲۰/۳/۱۳۹۷رساله دکتریمقرر شد پس از اعمال اصلاحات مدنظر اعضای کمیته در دستور کار مرکز قرار گیرد.

     

لیست طرح‌های   پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های  دکتری کمیته خدمات شهری، محیط‌ زیست و سلامت

عنوان

تاریخنوع طرحمصوبه کمیته

وضعیت نهایی

۱“امکان‌سنجی فرآوری کربن فعال گرانوله از پسماند کشاورزی”۳/۹/۱۳۹۵طرح پژوهشیبا اعمال اصلاحات مجدداً در کمیته بررسی شود. 
۲” مطالعه شادکامی و نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در شهر همدان”۱۱/۱۱/۱۳۹۵طرح پژوهشیتصویب شد و برای بررسی بیشتر به هیئت امنا ارجاع داده شد. 
۳“آسیب‌شناسی روند وضعیت فضای سبز شهر همدان و ارائه راهکارهایی جهت حفظ فضای سبز شهری موجود با استفاده از مدل شکاف کیفیت خدمات”۲۱/۱۲/۱۳۹۵طرح پژوهشیتصویب نشد. 
۴“سنجش آلاینده‌های هوا و مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های پایش آلودگی هوای شهر همدان با استفاده از GIS”۲۱/۱۲/۱۳۹۵طرح پژوهشیمشروط به تغییر مجری و همکاران معرفی‌شده به‌صورت طرح مشترک بین شهرداری و سازمان محیط‌زیست با اعمال اصلاحات تصویب شد. 
۵“تبیین اصول ارتقا زیست پذیری در راستای تحقق شهر سبز مطالعه موردی همدان”۱۱/۲/۱۳۹۶پایان‌نامهمراجعه به دکتر رحمانی و اصلاح پروپوزال 
۶“مکان‌یابی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای محیطی شهر همدان”۹/۳/۱۳۹۶طرح پژوهشیپروپوزال اصلاح و بازنویسی شود. 
۷“ارزیابی کمی و کیفی خدمات بوستان‌های شهری موجود و تدوین راهبردهای توسعه بوستان‌های جدید در شهر همدان”۲۴/۸/۱۳۹۶طرح پژوهشیارجاع به سازمان سیما و منظر شهری 
۸“سنجش آلاینده‌های هوا و مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های پایش آلودگی هوای شهر همدان با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره مدل GIS و Aeromod”۳/۳/۱۳۹۷طرح پژوهشیارجاع به سازمان محیط‌زیست 
۹“فرآيند مديريت پسماند شهري در استان همدان؛ با رويکرد ارتقاء کيفيت جمع‌آوري، تفکيک و دفع”۳/۳/۱۳۹۷طرح پژوهشیپس از اعمال اصلاحات بررسی مجدد شود. 
۱۰“تدوين ضوابط شهرسازي و الگوي رشد و گسترش شهري با تأکيد بر حفاظت از باغات شهري”۳/۳/۱۳۹۷طرح پژوهشیتصویب نشد. 

 

لیست طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری کمیته حمل و نقل و ترافیک

عنوان

تاریخنوع طرحمصوبه کمیته

وضعیت نهایی

۱“بررسی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر تصادفات درون‌شهری بر اساس روش تحلیل شبکه‌ای ANP (مطالعه موردی: شهر همدان)”۳۰/۷/۱۳۹۴پایان‌نامهتصویب شد
۲“مکان‌یابی و اولویت‌بندی طرح‌های احداث پارکینگ برای شهر همدان بر اساس طرح‌های فرادست”۱۹/۵/۱۳۹۵طرح پژوهشیتصویب نشد
۳” امکان‌سنجی و مکان‌گزینی مسیرهای ویژه دوچرخه‌سواری، محورهای پیاده و فضاهای باز شهری”۲۱/۱۱/۱۳۹۵پایان‌نامهتصویب شد
۴” مکان‌یابی و اولویت‌بندی احداث پارکینگ‌های عمومی غیرحاشیه‌ای محدوده مرکزی شهر همدان با درنظرگرفتن رفتار رانندگان در محل انتخاب پارکینگ”۲۱/۱۲/۱۳۹۵طرح پژوهشیبه طرح مشاوره‌ای تغییر یافت
۵ ” مکان‌یابی بهینه پارکینگ‌های درون‌شهری با استفاده از نرم‌افزار GIS” به‌دلیل عدم تخصص مجری به اتفاق آرا رد شد.۲۱/۱۲/۱۳۹۵طرح پژوهشیتصویب نشد
۶” ارزیابی و اولویت‌سنجی شاخص‌های پایداری حمل‌و‌نقل عمومی درون‌شهری”۲۱/۱۲/۱۳۹۵پایان‌نامهتصویب نشد

لیست طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری کمیته اقتصاد، مالی و سرمایه‌گذاری

عنوانتاریخنوع طرحمصوبه کمیتهوضعیت نهایی
۱“بررسی ساختار اقتصاد شهر و درآمد و هزینه‌های شهرداری همدان”۲/۵/۱۳۹۵طرح پژوهشیتصویب و به شورای پژوهشی ارجاع داده شد. 
۲“تحلیل اقتصادی فعالیت‌های فرهنگی شهرداری همدان و راهکارهای سرمایه‌گذاری مردمی در فضاهای فرهنگی، ورزشی، تفریحی و رفاهی”۲۳/۵/۱۳۹۵طرح پژوهشیتصویب نشد.
۳                             “روش‌های تأمین منابع مالی شهرداری همدان با نگاهی به ابزارهای جدید تأمین مالی”۶/۱۰/۱۳۹۶طرح پژوهشیتصویب نشد.
۴ ” توسعه توریسم در همدان” پس از بحث و بررسی مورد موافقت اعضا واقع نشد.۲۱/۱۲/۱۳۹۶پایان‌نامهتصویب نشد. 
لیست طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری کمیته آموزش، بهره‌وری و بهبود روش‌ها

عنوان طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری

تاریخنوع طرحمصوبه کمیته

وضعیت نهایی

۱شناسایی راهبردهای پابرجا در حوزه مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر همدان)”۱۰/۱۰/۱۳۹۴پایان‌نامهمشروط به اعمال اصلاحات تصویب شد.
۲“رتبه‌بندی عوامل استراتژیک محیطی و سازمانی در پیاده‌سازی اصول ناب در خدمات شهری همدان؛ رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره۲۷/۵/۱۳۹۴پایان‌نامهتصویب شد و مقرر شد در پایان‌نامه پیشنهاد‌های جامعی در خصوص ناب سازی ارائه شود و فرآیند صدور پروانه به‌عنوان فرآیند ناب سازی موردمطالعه قرار گیرد.
۳“طراحی مدل ارزش‌آفرینی منابع انسانی در بخش دولتی”۲۰/۱۲/۱۳۹۴طرح پژوهشیدرصورتی‌که یکی از مطالعه موردی‌های طرح شهرداری همدان باشد، پذیرفته شود.
۴مستندسازی و بهبود فرآیندهای کاری شهرداری همدان۱۶/۶/۱۳۹۵

 

طرح پژوهشیمقرر شد اجرای طرح با اصلاح دستورالعمل‌های شهرداری تصویب شود.
۵“تدوین و آموزش مدل سنجش سلامت اداری”۱۷/۰۷/۱۳۹۵طرح‌ پژوهشیتصویب شد.
۶“طراحی نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری همدان”۱۷/۰۷/۱۳۹۵طرح پژوهشیتصویب نشد.
۷“بررسی رابطه مشارکت اجتماعی در بهبود کیفیت خدمات شهری در شهرداری همدان”۱۵/۰۸/۱۳۹۵طرح پژوهشیارجاع به کمیته فرهنگی
۸“ارائه پیشنهادهایی جهت ارتقای ذهنی شهروندان، از شهرداری همدان”

 

 

 

۱۵/۰۸/۱۳۹۵پایان‌نامهعنوان تأیید شد و جزییات آن، پس از دریافت پروپوزال بررسی خواهد شد.
۹“بررسی عدالت سازمانی در شهرداری”۱۵/۸/۱۳۹۵پایان‌نامهتصویب شد و مقرر شد پس از اصلاحات مجدداً در کمیته بررسی شود.
۱۰“بررسی و امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش، در شهرداری همدان”۲۲/۰۸/۱۳۹۵پایان‌نامهمورد موافقت واقع نشد.
۱۱“طراحی و اعتبار یابی سازمان دهنده‌های گرافیکی برای آموزش شهروندی زنان”۲۲/۱۲/۱۳۹۶پایان‌نامهتصویب شد.
۱۲“بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی با توجه به نقش واسط سکوت سازمانی بر شهرداری همدان”۲۲/۱۲/۱۳۹۶پایان‌نامهتصویب شد.
۱۳“روايت سازماني در شهرداري همدان”۱۳/۳/۱۳۹۷طرح پژوهشيمورد موافقت واقع نشد.
۱۴“بررسي راهکارهاي ارتقاي سلامت اداري با تأکيد بر شناسايي عوامل مؤثر در سلامت اداري و مالي کارکنان شهرداري‌هاي استان همدان” مقرر شد:۴/۴/۱۳۹۷پایان‌نامهطرح پيشنهادي به دانشجو طرح عودت داده شود تا پس از اعمال اصلاحات مدنظر کميته، مجدداً موردبررسی قرار گيرد.
۱۵“مستندسازی تجارب مدیران و کارشناسان برجسته شهرداری”۲۵/۷/۱۳۹۷طرح پژوهشیمقرر شد پس از تصویب اولویت‌های پژوهشی سال ۹۷ طرح تعیین تکلیف شود.