پژوهشگران دائمی و موقت مرکز مطالعات

۱- هیئت امنا مرکز

کامران گردان

كارشناسي ارشد مدیریت

رییس شورای اسلامی شهر همدان

جواد گیاه شناس

دکتری تخصصی علوم سیاسی

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان

عباس صوفی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

شهردار همدان

حميد بادامي نجات

كارشناسي ارشد برق

نائب رییس شورای اسلامی شهر همدان

اكبر كاووسي اميد

كارشناسي ارشد ریاضی

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر همدان

حسين قراباغي

كارشناسي ارشد مدیریت

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان

محمدرضا عراقچيان

دكتري معماری

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

محمدرضا الياسي

دكتري عمران

عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر

محمود نیلی

دکتری عمران

رییس دانشگاه صنعتی همدان

۲- شورای پژوهشی مرکز

سیدعلی اصغر تروهید

دکتری فیزیک

توضیح دلخواه

جواد گیاه شناس

دکتری تخصصی علوم سیاسی

توضیح دلخواه

محمدرضا عراقچیان

دکتری شهرسازی و معماری

توضیح دلخواه

اسداله نقدی

دکتری علوم اجتماعی

توضیح دلخواه

محمود نیلی

دکتری عمران

توضیح دلخواه

سیدعلی اکبر فامیل روحانی

دکتری کتابداری و اطلاع رسانی

توضیح دلخواه

محمدرضا الیاسی

دکتری عمران

توضیح دلخواه

اکبر عروتی موفق

دکتری معارف

توضیح دلخواه

روح اله سهرابی

دکتری مدیریت

توضیح دلخواه

مرتضی حضرت زاده

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

توضیح دلخواه

محمدمهدی درگاهی

دکتری برنامه ریزی شهری

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

۳- کارمندان مرکز

دکتر جواد گیاه شناس

رییس مرکز مطالعات

 دکترای تخصصی رشته علوم سیاسی؛سیاستگذاری عمومی 

روح ا... وجدی هویدا

معاون مرکز مطالعات

کارشناس ارشد علوم سیاسی

دکتر مهدی انصاری

معاون هماهنگی و پیگیری مصوبات مرکز مطالعات

 دکترای آموزش زبان انگلیسی

میثم رضایی مظفر

مدیر اجرایی مرکز مطالعات

مهندسی مکانیک

حسن مایلی

مدیر پژوهشی مرکز مطالعات

مهندسی عمران 

سیده مریم موسوی

مسوول روابط عمومی مرکز مطالعات

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

مریم مولوی

کارشناس مرکز مطالعات

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

افسانه صادقی

کارشناس مرکز مطالعات

رسول صفایی

کارشناس مرکز مطالعات

کارشناس ارشد عمران

سید میلاد هاشمی

کارشناس پژوهشی

کارشناس ارشدفیزیک اتمی

۴- پژوهشگران

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه