پژوهشگران دائمی و موقت مرکز مطالعات

۱- هیئت امنا مرکز

کامران گردان

كارشناسي ارشد مدیریت

رییس شورای اسلامی شهر همدان

ابراهیم مولوی

دکترای شهرسازی

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان

عباس صوفی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

شهردار همدان

حميد بادامي نجات

كارشناسي ارشد برق

نائب رییس شورای اسلامی شهر همدان

اكبر كاووسي اميد

كارشناسي ارشد ریاضی

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر همدان

حسين قراباغي

كارشناسي ارشد مدیریت

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان

محمدرضا عراقچيان

دكتري معماری

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

محمدرضا الياسي

دكتري عمران

عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر

محمود نیلی

دکتری عمران

رییس دانشگاه صنعتی همدان

۲- شورای پژوهشی مرکز

ابراهیم مولوی

دکترای شهرسازی

توضیح دلخواه

سیدعلی اصغر تروهید

دکتری فیزیک

توضیح دلخواه

محمدرضا عراقچیان

دکتری شهرسازی و معماری

توضیح دلخواه

اسداله نقدی

دکتری علوم اجتماعی

توضیح دلخواه

محمود نیلی

دکتری عمران

توضیح دلخواه

سیدعلی اکبر فامیل روحانی

دکتری کتابداری و اطلاع رسانی

توضیح دلخواه

محمدرضا الیاسی

دکتری عمران

توضیح دلخواه

اکبر عروتی موفق

دکتری معارف

توضیح دلخواه

روح اله سهرابی

دکتری مدیریت

توضیح دلخواه

مرتضی حضرت زاده

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

توضیح دلخواه

محمدمهدی درگاهی

دکتری برنامه ریزی شهری

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

۳- کارمندان مرکز

دکتر ابراهیم مولوی

رییس مرکز مطالعات

 دکترای تخصصی شهرسازی

سیامک سلیمی

معاون مرکز مطالعات

دکترای بیوانفورماتیک

میثم رضایی مظفر

مدیر اجرایی مرکز مطالعات

مهندسی مکانیک

حسن مایلی

مدیر پژوهشی مرکز مطالعات

مهندسی عمران 

مسئول هماهنگی و پیگیری مصوبات مرکز مطالعات

مریم مولوی

کارشناس پژوهشی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

مرجان جعفری نوذر

کارشناس پژوهشی

کارشناس ارشد مدیریت شهری

افسانه صادقی

کارشناس مرکز مطالعات

سید میلاد هاشمی

کارشناس پژوهشی

کارشناس ارشدفیزیک اتمی

مهدی حاج محمدی

کارشناس مرکز مطالعات

کارشناس منابع طبیعی

۴- پژوهشگران

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه