اخبار

انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان و دانشگاه بوعلی سینا... ادامه مطلب

هشتمین نشست شهر اندیشی هشتمین نشست شهر اندیشی مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان با عنوان “توسعه... ادامه مطلب

جلسه شورای اداری مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان پیرامون هماهنگی برنامه های جاری مرکز و... ادامه مطلب

پنجمین جلسه کارگروه نشاط اجتماعی

🔶پنجمین جلسه کارگروه نشاط اجتماعی با حضور خانم #سلماسی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر،... ادامه مطلب

جلسه کمیته خدمات شهری

🔶سومین جلسه کمیته خدمات شهری با حضور مهندس موسوی دبیر کمیسیون خدمات شهری، خانم روحی دبیر ستاد مدیریت بحران... ادامه مطلب

یازدهمین جلسه کارگروه شهر دوستدار کودک

🔶یازدهمین جلسه کارگروه شهر دوستدار کودک با حضور دکتر یوسفی؛ رئیس مرکز مطالعات معاونت شهرسازی با موضوع “بررسی شرح... ادامه مطلب