اخبار

اولین جلسه کمیته فرهنگی مرکز مطالعات

🔆اولین جلسه کمیته #فرهنگی مرکز مطالعات با حضور خانم سلماسی (رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی)؛ مهندس محمدی (مشاور... ادامه مطلب

دومین نشست نقد و بررسی کتاب بازآفرینی شهری و پایداری اجتماعی

🔆دومین نشست نقد و بررسی کتاب بازآفرینی شهری و پایداری اجتماعی مرکز مطالعات با حضور آقای دکتر #ایزدی معاون... ادامه مطلب

تحلیل آماری تفریغ بودجه سال۹۷

🔷جلسه کمیته ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه با حضور آقای #عسگریان رییس کمیسیون نظارت، دکتر #انصاری مشاور رییس مرکز... ادامه مطلب

تفریغ بودجه سال ۹۷

بخش اول گزارش “تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری همدان (تحلیل مدیریتی)” توسط آقای دکتر #تروهید در کمیته ارزیابی، برنامه... ادامه مطلب

دومین جلسه کارگروه شهر دوستدار کودک مرکز مطالعات

🔆دومین جلسه کارگروه شهر دوستدار کودک مرکز مطالعات با حضور رئیس مرکز پژوهش های معاونت شهرسازی و معماری و... ادامه مطلب

سیاست گذاری تملک ، مرمت و بهره برداری از اماکن دارای قدمت تاریخی و هویت فرهنگی

جلسه کارگروه کمیته گردشگری با موضوع سیاست گذاری تملک ، مرمت و بهره برداری از اماکن دارای قدمت تاریخی... ادامه مطلب