اخبار

هم اندیشی با محوریت بررسی بازدید از پروژه بلوار ارم و ارائه نقطه نظرات در این پروژه

جلسه مشترک کمیته های #فنی_و_عمرانی و #معماری_و_شهرسازی #مرکز_مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان پیرامون “هم اندیشی با... ادامه مطلب

دهمین جلسه کمیته گردشگری

دهمین جلسه کمیته گردشگری مرکز مطالعات با حضور اساتید عضو کمیته پیرامون همایش تبیین همدان۲۰۱۹ در مرکز مطالعات و... ادامه مطلب

نهمین جلسه تلفیقی کمیته گردشگری مرکز مطالعات و کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری وگردشگری شورای اسلامی شهر

نهمین جلسه تلفیقی کمیته گردشگری مرکز مطالعات و کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری وگردشگری شورای اسلامی شهر به ریاست حسین... ادامه مطلب

هشتمین جلسه کمیته اقتصادی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات

هشتمین جلسه کمیته اقتصادی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات با حضور آقای قراباغی؛ رییس کمسیون اقتصادی و سرمایه گذاری... ادامه مطلب

بررسی طرح ارزیابی و سنجش میزان اثربخشی آموزشهای شهروندی در کمیته آموزش، بهره وری و منابع انسانی

دومین جلسه بررسی طرح ارزیابی و سنجش میزان اثربخشی آموزشهای شهروندی در کمیته آموزش، بهره وری و منابع انسانی؛... ادامه مطلب

برگزاری جلسه کمیته گردشگری:

برگزاری هشتمین جلسه کمیته گردشگری مرکز مطالعات با حضور آقای قرا باغی رییس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری،... ادامه مطلب