اخبار

یازدهمین نشست شهراندیشی

رضوان سلماسی رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان در یازدهمین نشست شهراندیشی با موضوع" شهرداری همدان... بیشتر بخوانیم

جلسه کمیته شهرسازی‌ومعماری با موضوع « بررسی ضوابط و الزامات کلی نما»

جلسه کمیته شهرسازی‌ومعماری مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان با موضوع « بررسی ضوابط و الزامات کلی... بیشتر بخوانیم

جلسه کارگروه تخصصی بررسی “برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری همدان”

رضوان سلماسی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهرهمدان در جلسه کارگروه تخصصی بررسی "برنامه راهبردی عملیاتی شهر و... بیشتر بخوانیم

جلسه مشترک کمیته شهرسازی و معماری مرکز مطالعات و پژوهش‌ها و کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان

جلسه مشترک کمیته شهرسازی و معماری مرکز مطالعات و پژوهش‌ها و کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان... بیشتر بخوانیم

برگزاری جلسه مشترک کمیته های ارزیابی برنامه ریزی و بودجه و آموزش بهره وری و بهبود روشها

برگزاری جلسه مشترک کمیته های ارزیابی برنامه ریزی و بودجه و آموزش بهره وری و بهبود روشها مرکز مطالعات... بیشتر بخوانیم

یازدهمین نشست شهر اندیشی با موضوع” شهرداری همدان دبیرخانه کشوری شهرهای تاب آور،چالشها و فرصت‌ها”

مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان و شهرداری همدان برگزار می کند؛یازدهمین نشست شهر اندیشی با... بیشتر بخوانیم

سومین نشست هم اندیشی با موضوع” راهبردها و الزامات شهر دوستدار کودک”

رضوان سلماسی رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر همدان در سومین نشست هم اندیشی با موضوع" راهبردها... بیشتر بخوانیم

سومین نشست هم اندیشی با موضوع؛ شهردوستدارکودک

مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان با همکاری شهرداری همدان برگزار می کند؛سومین نشست هم اندیشی با... بیشتر بخوانیم