اخبار

حقوق عامه در شهرداری‌ها مغفول مانده و لازم است توجه ویژه‌ای به حقوق مردم در مدیریت شهری شود

شهردار همدان در نهمین نشست شهراندیشی: حقوق عامه در شهرداری‌ها مغفول مانده و لازم است توجه ویژه‌ای به حقوق... بیشتر بخوانیم

با بهره‌گیری از نظرات ذی‌نفعان، ظرفیت سمن‌های فعال در مدیریت شهری و توجه به حقوق عامه می‌توان به حل مسائل شهر پرداخت

رئیس شورای اسلامی شهر همدان در نهمین نشست شهراندیشی: با بهره‌گیری از نظرات ذی‌نفعان، ظرفیت سمن‌های فعال در مدیریت... بیشتر بخوانیم

مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورا آمادگی دارد تا تمامی یافته‌های علمی این مجموعه را به صورت رایگان در اختیار همگان قرار دهد

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان در نهمین نشست شهراندیشی: مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورا... بیشتر بخوانیم

نهمین نشست شهر‌اندیشی با موضوع “حقوق شهرسازی با محوریت حقوق عامه، درآمدی بر قوانین شورا و شهرداری‌ها و درآمدهای پایدار شهری” در مرکز مطالعات برگزار شد

نهمین نشست شهر‌اندیشی با موضوع "حقوق شهرسازی با محوریت حقوق عامه، درآمدی بر قوانین شورا و شهرداری‌ها و درآمدهای... بیشتر بخوانیم

کاهش درآمدهای شهرداری منجر به عدم رعایت حقوق عمومی و در نتیجه نارضایتی و ناراحتی شهروندان می‌شود

 قائم‌مقام دبیرخانه مجمع شهرداران کلان‌شهرها در نهمین نشست شهر اندیشی: کاهش درآمدهای شهرداری منجر به عدم رعایت حقوق عمومی... بیشتر بخوانیم

شوراهای اسلامی شهرها باید رویکردی مشارکتی در مدیریت شهری و شهرداری داشته باشند

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نهمین نشست شهراندیشی: شوراهای اسلامی شهرها باید رویکردی مشارکتی در مدیریت شهری... بیشتر بخوانیم

تعدی به حقوق عمومی و تجاوز از قوانین و مقررات موجب هرج و مرج و رونق فساد می‌شود

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) تهران در نهمین نشست شهراندیشی: تعدی به حقوق عمومی و تجاوز از قوانین و... بیشتر بخوانیم

در تفسیر قوانین مبهم باید ضمن در نظر داشتن حقوق عامه، منافع و نیازمندی‌های شهرداری‌ها نیز مدنظر باشد

معاون امور عمرانی استانداری همدان در نهمین نشست شهراندیشی: در تفسیر قوانین مبهم باید ضمن در نظر داشتن حقوق... بیشتر بخوانیم