اخبار

گردشگری شهری و بهره‌مندی از ظرفیت علمی دانشگاه و اساتید دانشگاهی

دیدار صمیمی اعضای کمیته گردشگری مرکز مطالعات و پژوهش‌های #شورای شهرهمدان با #محمدی فر، رئیس دانشگاه بوعلی سینا پیرامون... ادامه مطلب

پنجمین جلسه کارگروه شهر دوستدار کودک

🔶پنجمین جلسه کارگروه شهر دوستدار کودک با حضور دکتر یوسفی (مدیر مرکز مطالعات معاون شهرسازی شهرسازی)؛ خانم رضوی (معاون... ادامه مطلب

بررسی طرح تحول اداری و بهبود بهره وری نیروی انسانی شهرداری

🔻برگزاری جلسه مشترک کمیته های “ارزیابی, برنامه ریزی و بودجه” و “آموزش, بهره وری و بهبود روشها” مرکز مطالعات... ادامه مطلب

غرفه نمایشگاهی

🔻 #گردشگری مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان در سازمان فنی و حرفه ای همدان با حضور... ادامه مطلب

کارگروه شهر دوستدار کودک

🔸چهارمین جلسه کارگروه شهر دوستدار کودک با حضور دکتر یوسفی (مدیر مرکز مطالعات معاون شهرسازی شهرسازی)؛ خانم رضوی (معاون... ادامه مطلب

ارائه گزارش تفریغ بودجه

🔺جلسه شورای پژوهشی مرکز مطالعات با حضور اساتید کمیته پیرامون ارائه گزارش تفریغ بودجه، بررسی دستورالعمل بازدیدهای علمی کمیته‌های... ادامه مطلب